Ohita valikko

Pekka Lundin väitöstutkimus: Kristinusko tarjosi päihdeongelmasta toipuneille keinoja syyllisyyden ja häpeän tunteiden käsittelyyn

JAA

Osa päihdeongelmaisista saa kristillisestä uskosta apua päihdeongelmasta toipumisessa. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa FM Pekka Lundin väitöstutkimuksessa havaittiin, että kristinusko tarjosi päihdeongelmasta toipuneille työkaluja syyllisyyden ja häpeän tunteiden käsittelyyn. Tutkimuksessa haastateltiin 21 entistä päihteiden käyttäjää, joiden toipumisessa kristinuskolla oli merkittävä rooli. Heidän kertomuksissaan syyllisyyden ja häpeän kysymykset olivat vahvasti läsnä.Kristinusko tarjosi päihdeongelmasta toipuneille keinoja syyllisyyden ja häpeän tunteiden käsittelyyn.

Toistaiseksi tutkijoilla ei ole ollut jäsentynyttä käsitystä siitä, miten tai miksi usko auttaa. Lundin väitöstutkimus vastaakin kysymykseen siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen saa apua kristillisestä uskosta päihdeongelmasta toipuessaan. Tutkimuksessa päihdeongelmaisten toipumista tarkasteltiin heidän omien jälkikäteiskokemustensa näkökulmasta. Lundin mukaan voidaankin kysyä, liittyvätkö kysymykset syyllisyydestä ja häpeästä siksi myös laajemminkin päihdeongelmasta toipumiseen.

Kristinuskon tarinavaranto tarjosi ajatuksia uuden elämän rakentamiseen

Lundin tutkimuksen perusteella sekä päihdeongelmaisten toipumista että kristinuskoa tulisi tarkastella riittävän laveasti. Tutkimuksessa haastatelluille henkilöille toipuminen ei tarkoittanut vain päihdeongelmasta eroon pääsemistä vaan myös uuden elämän rakentamista. Toipuminen ei ollut vain irrottautumista, vaan myös uuden luomista ja rakentamista. Tutkimuksen valossa toipuminen on perusteltua nähdä uuden elämäntarinan kirjoittamisena: toipuminen ei ollut vain raittiin entisen päihdeongelmaisen tarinan sanottamista vaan kokonaan uudessa tyylilajissa kirjoitetun uuden tarinan muovaamista.

Tämän uuden tarinan rakentamiseen kristinusko tarjosi sosiaali-kulttuurisen tarinavarannon, josta toipuja saattoi ammentaa ajatuksia, tarinamalleja, käsitteitä ja oivalluksia toipumisensa eri vaiheissa. Tutkimuksen perusteella on syytä puhua kristinuskoista monikossa, sillä ei ollut yhtä kristinuskoa, joka auttoi, vaan erilaisia tulkintoja kristinuskosta, jotka auttoivat. Myös saman ihmisen usein monivuotisen toipumisen eri vaiheissa korostuivat eri kristinuskon ulottuvuudet tai näkökulmat. Tutkimuksessa kristinuskoa tarkasteltiin eletyn uskonnon kehyksessä: uskonto ei samaistu oppeihin tai instituutioihin vaan ihmisten yksilöllisiin ja tilannesidonnaisiin tulkintoihin ja kokemuksiin.

FM Pekka Lundin sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja ”Christian Faith and Recovery from Substance Abuse” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori William Randal (STU, Kanada) sekä kustoksena professori Vilma Hänninen Itä-Suomen yliopistosta.

 

Väitösaika ja -paikka: 14.6. klo 12, MS300, Medistudia, Kuopion kampus

Teksti: Itä-Suomen yliopisto