Ohita valikko

Peliklinikan tutkimusaineistot käyttöön: laaja kuva rahapeliongelmista

Peliklinikan kahteen aineistoon on nyt mahdollista hakea tutkimuslupaa. Aineistot ovat monipuolisia kuvauksia suomalaisesta rahapeliongelmasta ja tarjoavat tutkijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella ongelmien ja avun hakemisen erityispiirteitä ja dynamiikkaa.
JAA

Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukokonaisuus, jossa eri palveluiden kautta autetaan rahapeliongelmista kärsiviä henkilöitä. Peliklinikan palveluita käyttävistä kerätään tietoa, jonka käyttöoikeutta tutkijat voivat hakea rekisterinpitäjiltä.

Tutkimuslupaa on mahdollista hakea kahteen aineistoon: valtakunnallisen Peli poikki -ohjelman ja pääkaupunkiseudun hoidollisen keskustelun yhteydessä kerättyihin tietoihin.

Miksi Peli poikki -aineistoa kannattaa hyödyntää?

Peli poikki on internetin välityksellä toimiva valtakunnallinen hoito-ohjelma pelaajille, jonka kahdeksaan osaan sisältyy puhelinkeskusteluja terapeutin kanssa, kotitehtäviä ja vertaistukea keskustelufoorumilla.

Ohjelmaan hakeutuvia ja sitä suorittavia pyydetään täyttämään kyselylomakkeita viidessä eri ajankohdassa. Etenkin ensimmäisillä lomakkeilla on suuria vastaajamääriä (ensimmäisellä yli 1800), ja aineistosta piirtyy kattava, valtakunnallinen kuva rahapeliongelmaan apua hakevista.

Aineiston avulla voi tutkia esimerkiksi rahapelaamiseen ja rahapeliongelmiin liittyviä tekijöitä kuten pelaamisen tapoja, rahapeliongelmien seurauksia tai pelaamiseen liittyviä ajatuksia.

Aineistossa on myös tietoa osallistujien terveydentilasta, läheissuhteista ja muista taustatekijöistä. Lisäksi aineisto mahdollistaa toipumisen prosessin tutkimisen, kun samoihin kysymyksiin on vastattu eri ajankohdissa (esimerkiksi pelaamisen tavat ennen ja jälkeen ohjelman suorittamisen).

Miksi hoidollisen keskustelun aineistoa kannattaa hyödyntää?

Helsinkiläisille ja vantaalaisille on tarjolla hoidollista keskusteluapua. Ensimmäisellä kerralla asiakkaat täyttävät lomakkeen, jossa kysytään heidän taustatietojaan, pelaamisesta ja avunhausta.

Yli 800 kertaa täytetty lomake muodostaa laajan aineiston henkilöistä, jotka hakevat keskusteluapua liialliseen rahapelaamiseensa. Aineistosta saa tietoa esimerkiksi asiakkaiden terveydentilasta ja pelaamisen tavoista.

Lisätietoja: http://peliklinikka.fi/julkaisut-ja-raportit/ ”Tutkimusaineistot Peliklinikalla”