Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Perheklubissa saa olla totta

Perheklubissa tuetaan toisia muun muassa seuraavissa pohdinnoissa: Miten rakennan päihteetöntä arkea pitkään jatkuneen päihteiden käytön jälkeen? Miten kestän avuttomuuteni auttaa rakkaintani? Miten selviydyn aiheuttamani vahinkojen synnyttämästä syyllisyydestä? Entä miten osaisin antaa anteeksi? Ja: miten läheiseni voisi ymmärtää minun vaikeuteni elää ilman päihteitä?
JAA

Jokaisen muutosprosessi on yksilöllinen ja aika usein hitaampi kuin sen edellyttämä kärsivällisyys. Tahto ja voima eivät aina kulje käsi kädessä. Tapahtuu epäonnistumisia, se kuuluu toipumiseen. Siksi on tärkeää, ettei klubissa lannisteta eikä latisteta, vaan rohkaistaan ja kannustetaan: Joka päivä on uusi mahdollisuus!

Retkahtelu ei ole käyttäjien yksinoikeus. Myös läheiset tekevät sitä. Valutaan takaisin päihteiden käyttöä mahdollistaviin toimintatapoihin: Ei anneta toisen kantaa hänelle kuuluvaa vastuuta, korotetaan marttyyrina itseä ja mitätöidään toista, siivotaan jälkiä kulissien kannattelemiseksi, ei suojata omia rajoja.

Vaikka elämänmuutos voi lähteä liikkeelle yhdestä, sen onnistumiseen vaikuttaa perheessä jokainen. Perheklubissa ajatellaan, että ongelmat syntyvät yhteisössä ja siksi ne myös korjataan siellä – yhdessä.

Etäämmältä näkee lähemmäs

Omien kysymysten tunnistaminen toisessa tuottaa kohdatun ja kannatellun olon: tuo toinen ymmärtää ja jakaa kokemuksen kanssani. Kipeitä asioita joutuu kuitenkin lähestymään varovaisesti. Siksi klubissa on pelisääntö, ettei toisia neuvota. Vertaisuuden monipuolisuus perheklubissa mahdollistaa kuitenkin hyvinkin henkilökohtaisten asioiden katselun hiukan etäämmältä, vähemmän kivuliaan välimatkan päästä. Kun yhden perheen puoliso, vanhempi tai lapsi kertoo tuntojaan omalle läheiselleen tai läheisestään, voi toisen perheen jäsen samaistua johonkin heistä ja siten saada ymmärrystä omaan tilanteeseensa. Tulenarkoja sisältöjä on helpompi ottaa vastaan, kun ne eivät kohdistu suoraan itseen.

Luottamusta joutuu opettelemaan

Läheisen voi olla vaikea luottaa päihteen käyttäjään ja päinvastoin. Molemmat pelkäävät. Karut kokemuk-set toisen suhtautumisesta, vähättelystä ja joskus suoranaisesta väkivallasta, puolin ja toisin, ovat kasvat-taneet jännitteen, jonka purkaminen edellyttää asioista puhumista ja uudenlaisten asenteiden etsimistä. Klubissa nämä tunteet voivat herätä myös muiden kuin omien läheisten kesken. Siksi on erityisen välttä-mätöntä, että klubissa ollaan aina selvin päin.

Klubiin voi tulla myös yksin

Päihteiden kyllästämän elämän seurauksia on usein lähisuhteiden rikkoutuminen. Kuitenkin juuri niihin liittyvät laiminlyönnit ja epäonnistumiset herättävät eniten syyllisyyttä. Perheklubi on yhteisö, jonka keskellä voi turvallisesti katsella elämäänsä juuri niin kuin se on mennyt. Klubiin tulevatkin sekä käyttäjät että käyttäjien läheiset, usein ensin yksin. Vasta kun on saanut itselleen hiukan voimia ja ajatuksiin selkeyttä, saattaa olla halukas pyytämään lähipiiriään mukaan. Jokainen tulee ryhmään kuitenkin ensisijaisesti oman itsensä vuoksi.

Jos haluat perustaa uuden perheklubin

Perheklubin perustamiseksi on tärkeää tutustua kunnolla klubien toimintaan. Tämä on mahdollista valtakunnallisessa tukiohjaajakoulutuksessa. Seuraava tukiohjaajakoulutus järjestetään 4.-7.10.2017 Turussa. Jos olet kiinnostunut perustamaan klubia, ota yhteyttä Perheklubi-hankkeen työntekijöihin, Tarja Hiltuseen ja Eva Kanervaan.


Teksti: Eva Kanerva