Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Pieni yhdistys voi olla iso tekijä ihmiselämässä

Vuoden 2019 alusta julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta 18 uudelle maakunnalle. Palvelujen järjestäminen, tuotanto ja rahoitus siirtyvät näille uusille itsehallintoalueille. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät tehtävät puolestaan jäävät kuntiin. Mutta kumpaa näistä on vaikkapa päiväkeskustoiminta - Sininauhaliiton pienten järjestöjen hyvinvointikeskukset,...
JAA

Järjestöjen ja kuntien suhteissa tapahtuu suurin muutos vuosikymmeniin. Sote-uudistus vaikuttaa eniten pieniin maaseudulla toimiviin jäsenyhteisöihin.

Hyvinvointia edistävistä palveluista päätettäessä kuntapäättäjät ovat kuitenkin edelleen järjestöjen yhteistyökumppaneita Sininauhaliiton hallituksen puheenjohtaja Leea Hiltunen muistuttaa.

– Pienen yhdistyksen työ kunnassa voi olla se välttämätön tarvittava lenkki, mikä mahdollistaa ihmisen selviytymisen arjessa. Tämä työ pitää nyt tarjota yhteistyökumppaneille, kunnille, päättäjille.

Päiväkeskukset jäävät kuntien vastuulle – mutta takeita tulevaisuudesta ei ole

Moni vapaaehtoistyöhön, kuten vaikkapa päiväkeskustoimintaan keskittynyt järjestö on saanut kunnilta tukea avustuksina. Näillä näkymin päiväkeskustoiminta jää pääsääntöisesti kunnan vastuulle, Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu sanoo.

– Osassa päiväkeskuksia on myös sellaista toimintaa, jonka järjestämisvelvollisuus siirtyy kunnista maakunnille. Tällaisten yksikköjen tulevaisuus on haastava, koska palvelut pitää saada myydyksi sekä kunnalle, että maakunnalle. Stean rahoittamiin päiväkeskuksiin ei kohdistu sote-uudistuksesta uhkaa, mutta nekään eivät voi pitää rahoitusta automaattisena.

Kuntien antama tuki on ollut pientä verrattuna siihen, minkälaisia kustannuksia syntyy, kun vaikeaan tilanteeseen joutuneille ihmisille tarkoitettu päiväkeskus syystä tai toisesta lakkauttaa toimintansa. Tästä on tutkittua tietoa esimerkiksi Rovaniemeltä, jossa väliaikainen kesätauko toiminnassa muutama vuosi sitten näkyi niin poliisin kuin erikoissairaanhoidon kuluissa.

– Päiväkeskukset ovat erinomainen tapa torjua ja vähentää syrjäytymisestä aiheutuvia haittoja ja edistää huono-osaisten osallisuutta ja terveyttä. Fiksu kunta ostaa jatkossakin päiväkeskuspalveluita, mutta mitään takeita toiminnan jatkuvuudesta ei ole.

Sininauhaliitto tukee uudistuksen alla

Leea Hiltunen kehottaa järjestöjä rohkeasti nostamaan omaa häntäänsä. Se on tarpeen, kun ministeritasollakin puhutaan, että hankintoja tehdään jatkossa vaikuttavuuteen perustuen.

– Mitä varten olemme olemassa, mitä ovat ne hyvä vaikutukset ja tulokset, mitä saamme aikaiseksi – kerrotaan niistä.  Kannattaa myös itse olla aloitteellinen yhteydenotoissaan kuntiin ja eri yhteistyökumppaneihin.

Myös Tiensuu korostaa oman toiminnan vaikutusten esille tuomista. Siihen kannattaa pyytää apua myös liitosta.

– Joidenkin suunnitelmien mukaan palveluntuottajilta tullaan edellyttämään laatustandardia, jotta palveluita voidaan ostaa. Tämä on todellinen haaste niin Sininauhaliiton jäsenille kuin useimmille muillekin järjestöille.

Sininauhaliitto on nimennyt kaksi asiantuntijaa neuvomaan jäsenyhteisöjä. Lisäksi liitto hakee yhdessä Mielenterveyden keskusliiton ja ViaDia ry:n kanssa rahoitusta valtakunnalliseen sote-muutostuen koordinaatiohankkeeseen STEA:lta.

Liitto antaa tukeaan esimerkiksi juuri vaikuttavuuden osoittamisessa.

– Järjestöt ovat toivoneet saavansa tukea rahoituksen hakuun, arviontiin, vaikuttavuuteen sekä johtajien työnohjauksellisten ryhmien käynnistämisen – ja tätä heille on myös luvassa, sote-muutostuen vastaava henkilö Sirpa Pöllönen Sininauhaliitosta kertoo.

Leea Hiltunen rohkaisee uskomaan tulevaisuuteen. Hän hehkuttaa liiton jäsenyhteisöillä olevan sellaisia vahvuuksia, että sote-uudistuskaan ei niitä uhkaa.

– Luodut luottamukselliset suhteet, osaaminen, asiantuntijuus, kustannustaso, tuloksellisuus, kristillinen lähestymistapa, asiakkaiden kohtaaminen ”lähimmäistä ei jätetä yksin” ajatuksella – näiden avulla jäsenyhteisömme pärjäävät.

Kuvassa: Nauha ry:n Mäntän päivätoimintakeskuksen kynnys on matala ja sisään on helppo tulla (Kuva: Ilkka Partanen)