Ohita valikko

Pitääkö huumeiden käytöstä rangaista?

Onko oikein, että riippuvuussairaus tekee kantajastaan myös rikollisen, toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu kysyy pääkirjoituksessaan.
JAA

Huumeet aiheuttavat käyttäjälleen ja tämän läheisille monenlaisia haittoja. Käytön kriminalisoinnilla ei ole saavutettu sille asetettuja tavoitteita.

Huumeiden käyttö on lisääntynyt huolimatta siitä, että käyttö on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi teoksi. Onkin syytä miettiä muita keinoja käytön ja haittojen vähentämiseksi.

Inhimillisestä näkökulmasta katsottuna nykyinen käytäntö ei ole kannatettava. Rangaistuksen pelossa moni käyttäjä jättää hakeutumatta tarvitsemiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Onko oikein, että riippuvuussairaus tekee kantajastaan myös rikollisen?

Maamme nykyinen huumausainestrategia on vuodelta 1997. Maailma on muuttunut reilussa 20 vuodessa enemmän kuin osaamme ajatellakaan. Nykyään huumeita on helppo tilata omalta tietokoneelta ja riski kiinnijäämisestä on pieni. Korvaushoidosta on tullut opioidiriippuvuuden ensisijainen hoitomuoto ja muutkin haittoja vähentävät työmuodot, kuten terveysneuvonta ja käyttövälineiden vaihto ovat yleistyneet.

Suomen huumepolitiikkaa ja -käytäntöjä tulee arvioida uudelleen. Siksi Sininauhaliitto pyrkii saamaan seuraavan hallituksen ohjelmaan Suomen huumausainestrategian kokonaisuudistuksen.

Sininauhaliiton toiminnanjohtajan Teemu Tiensuun kuva

toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu, Sininauhaliitto
pääkirjoitus, Toivo 2/2018