Ohita valikko
Nuori nainen lajittelee ruoka-apua

Puoluejohtajat: leipäjonot eivät kuulu hyvinvointiyhteiskuntaan

Puoluejohtajien poistaisivat elintarvikejakelun jonottamisen. Keinoista ollaan kuitenkin erimielisiä.
JAA

Suomi on hyvinvointiyhteiskunta. Vai onko? Meillä on leipäjonoja, jotka eivät kuulu yhdenkään Sininauhaliiton kyselyyn vastanneen puolueiden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan mielestä hyvinvointiyhteiskuntaan. Mikä sitten poistaisi nälän takia jonottamisen? Yksimielisyyttä asiasta ei ole.

Kysyimme eduskuntapuolueiden johtohenkilöiltä mielipidettä ruoka-avun jonottamisesta ja ratkaisuista sen poistamiseksi. Halusimme myös tietää tuntevatko puoluejohtajat elintarvikejakelun asiakkaita.

Vasemmistoliitto, Li Andersson

1) Ovatko ns. leipäjonot mielestänne yhteiskuntaan kuuluva asia? Häpeättekö niitä?
”Ns. leipäjonot ja niiden viime vuosina nähty pidentyminen ovat merkki eriarvoistumisesta, joka on suomalaisen yhteiskunnan suurin häpeä.”

2) Tarvitsemmeko perustuloa?
”Kyllä, se on toimivin tapa purkaa nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän kohtuutonta byrokratiaa ja perustulokokeilun alustavien tuloksien perusteella sillä voi olla merkittävä hyvinvointia kasvattava vaikutus. Ratkaisu ei ole ruoka-avun lopettaminen vaan riittävän perustoimeentulon ja palveluiden turvaaminen ihmisille kaikissa elämäntilanteissa.”

3) Oletteko koskaan ollut elintarvikejakelun / ruoka-avun asiakas? Entä muuten käyneet elintarvikejakelussa? Tunnetteko elintarvikejakelussa käyviä ihmisiä?”En ole ollut elintarvikejakelun/ruoka-avun asiakas. Olen viimeksi käynyt Myllypuron ruokajonossa. Tunnen ihmisiä, jotka ovat säännöllisen avun tarpeessa.”


Siniset, Tiina Elovaara, (toinen varapj.)

1) Ovatko ns. leipäjonot mielestänne yhteiskuntaan kuuluva asia? Häpeättekö niitä?
”Esitämme että leipäjonot siirrettäisiin sisätiloihin. Ihmisillä olisi hieman inhimillisempää hakea ruoka-apua, eikä tarvitsisi seisoskella tuulessa ja tuiskussa. Ruoka-avun vastaanottamisessa ei ole mitään hävettävää. Monet meistä tarvitsee apua elämän eri tilanteissa. Ymmärrän silti että avun hakeminen voi tuntua hankalalta. On otettava selkeäksi tavoitteeksi että leipäjonot jäävät historiaan.”

2) Tarvitsemmeko perustuloa?
”Tarvitsemme selkeämpää ja yhdenmukaista sosiaaliturvaa. Alimpia etuuksia olisi korotettava jotta ihmiset tulisivat paremmin toimeen. Emme puolueena kannata virallisesti perustuloa vaan käänteistä tuloveroa. Oli malli mikä hyvänsä, tärkeintä on että etuuksien saaminen on selkeämpää ja ne ovat riittävällä tasolla.”

3) Oletteko koskaan ollut elintarvikejakelun / ruoka-avun asiakas? Entä muuten käyneet elintarvikejakelussa? Tunnetteko elintarvikejakelussa käyviä ihmisiä?
”Kyllä. Perheeni on vastaanottanut ruoka-apua. Tunnen edelleen ihmisiä, jotka hakevat apua leipäjonosta.”


Kristillisdemokraatit, Sari Essayah

1) Ovatko ns. leipäjonot mielestänne yhteiskuntaan kuuluva asia? Häpeättekö niitä?
”Leipäjonot eivät ole hävettävä asia. Ne kertovat siitä, että yhteiskunnan turvaverkko ei pidä ja osaa avuntarvitsijoita ei sosiaalityö tavoita.”

2) Tarvitsemmeko perustuloa?
”Tarvitsemme sosiaaliturvan uudistuksen, joka huomioi ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Kristillisdemokraattien kannustavan perusturvan malli on sellainen. Puhtaat perustulomallit eivät huomioi ihmisten erilaisia tarpeita, ja ovat tasoltaan yleensä riittämättömiä sellaisenaan.”

3) Oletteko koskaan ollut elintarvikejakelun / ruoka-avun asiakas? Entä muuten käyneet elintarvikejakelussa? Tunnetteko elintarvikejakelussa käyviä ihmisiä?
”En ole ollut asiakkaana, mutta ollut apuna seurakunnan ruokajakelussa ja niihin liittyvissä tilaisuuksissa. Mieheni toimii siellä diakoniatyössä, joten viikoittain ruokajakelu ja siihen liittyvien henkilöiden kohtaaminen on osa arkeamme.”


Perussuomalaiset, Jussi Halla-aho

1) Ovatko ns. leipäjonot mielestänne yhteiskuntaan kuuluva asia? Häpeättekö niitä?
”Leipäjonot eivät kuulu sellaiseen hyvinvointivaltioon, jota perussuomalaiset tavoittelee. Muut puolueet kuitenkin ajavat politiikkaa, joka tuottaa Suomeen lisää huono-osaisuutta.”

2) Tarvitsemmeko perustuloa?
”Emme tarvitse, eikä perustulo olisi järkeväkään. Se tulisi liian kalliiksi ja kohdistuisi tehottomasti. Sosiaaliturvaa tulee uudistaa yleistuen suuntaan järjestelmää yksinkertaistaen. Työn kannustavuutta tulee lisätä. Maahanmuuttoon kuluvalla rahalla nostettaisiin helposti perusturvan tasoa. Suomalaisten verorahat tulee käyttää suomalaisten hyväksi.”

3) Oletteko koskaan ollut elintarvikejakelun / ruoka-avun asiakas? Entä muuten käyneet elintarvikejakelussa? Tunnetteko elintarvikejakelussa käyviä ihmisiä?
”En ole.”


RKP, Anna-Maja Henriksson

1) Ovatko ns. leipäjonot mielestänne yhteiskuntaan kuuluva asia? Häpeättekö niitä?
”Kenenkään ei pitäisi tarvita seistä leipäjonossa. On surullista, että Suomessa on tilanne, jossa osa ihmisistä ei pärjää ilman ruoka-apua. Tarvitsisimme kuitenkin paljon muita toimenpiteitä estämään ja ennaltaehkäisemään syrjäytymistä.”

2) Tarvitsemmeko perustuloa?
”RKP ei ole perustulon kannattaja. On tehtävä sosiaaliturvan kokonaisuudistus osana suurempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös perhevapaat, varhaiskasvatusmaksut ja verotus. Sosiaaliturvaa on selkeytettävä ja yhtenäistettävä, huomioiden ihmisten elämäntilanteet. Sosiaaliturvan on aina kannustettava työntekoon, kun on kyse työkykyisistä.”

3) Oletteko koskaan ollut elintarvikejakelun / ruoka-avun asiakas? Entä muuten käyneet elintarvikejakelussa? Tunnetteko elintarvikejakelussa käyviä ihmisiä?
”Olen lapsesta asti nähnyt, millaista arki on, kun rahaa on niukasti.  Vaikka olen kasvanut yksinhuoltajaperheessä, jossa kaikkea oli niukasti, ei minun kuitenkaan koskaan tarvinnut olla nälissäni.”


Vihreät, Maria Ohisalo (varapj.)

1) Ovatko ns. leipäjonot mielestänne yhteiskuntaan kuuluva asia? Häpeättekö niitä?
”Häpeän suomalaista hyvinvointivaltiota, joka ei kykene turvaamaan kaikille kohtuulliseksi katsottua minimikulutustasoa. Kyse on poliittisesta arvovalinnasta, perusturvasta on karsittu samaan aikaan, kun on tehty veronkevennyksiä ja toisaalta jaetaan miljoonia euroja erilaisia ympäristölle haitallisia ja tehottomia yritystukia. Väittelin vuonna 2017 leipäjonoteemasta yhteiskuntatieteiden tohtoriksi ja olen väitöskirjassani avannut sitä, kuinka leipäjonot paikkaavat hyvinvointivaltion aukkoja ja ruoanjakelijat on asetettu kohtuuttomaan paikkaan.”

2) Tarvitsemmeko perustuloa?
”Perusturvan taso ei riitä kattamaan kohtuulliseksi katsottua kulutusta lukuisilla suomalaisilla. Meidän on nostettava perusturvan tasoa ja yksinkertaistettava sosiaaliturvajärjestelmäämme kohti vastikkeetonta perustuloa. Vihreät on esittänyt, että tulevalla hallituskaudella voitaisiin edetä jo puolikkaaseen, 300 euron, perustuloon ja sitä seuraavalla kaudella kokonaiseen, 600 euron perustuloon. Perustulo yksinkertaistaisi tukijärjestelmää nykyisestä ja säästäisi ammattilaisten resursseja tärkeään ihmisten kohtaamiseen ja ihmisten yksilöllisten elämäntilanteiden kokonaisvaltaiseen selvittämiseen.”

3) Oletteko koskaan ollut elintarvikejakelun / ruoka-avun asiakas? Entä muuten käyneet elintarvikejakelussa? Tunnetteko elintarvikejakelussa käyviä ihmisiä?
” Väittelin vuonna 2017 leipäjonoteemasta. Vuosina 2012-2017 kävin monissa suomalaisissa ruoanjakelupisteissä ja tapasin ja haastattelin lukuisia järjestötoimijoita ja ihmisiä, jotka joutuvat avustusruokaan turvautumaan. Tunnen myös läheisesti ihmisiä, jotka hakevat ruokaa selvitäkseen arjestaan. Olen kuullut jonoissa ihmisten kertomuksia arjestaan niukkuuden keskellä. Näiden kertomusten ytimeen nousee taloudellinen niukkuus, mutta myös terveysongelmat ja esimerkiksi heikot sosiaaliset verkostot ja ylipäätään monien ongelmien kasautuminen.”


Kokoomus, Petteri Orpo

1) Ovatko ns. leipäjonot mielestänne yhteiskuntaan kuuluva asia? Häpeättekö niitä?
”Leipäjonot kertovat siitä, että yhteiskunnan turvaverkko ei kaikille toimi.  Se on suomalaiselta yhteiskunnalta epäonnistuminen.”

2) Tarvitsemmeko perustuloa?
”Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisarvoinen elämä jokaiselle. Niitä, jotka ovat työikäisiä ja työkykyisiä, ei pidä kannustaa jäämään elämään vastikkeettomien tukien varaan. Yhteiskunnan on kannustettava aktiivisuuteen, itsensä kehittämiseen ja työntekoon.”

3) Oletteko koskaan ollut elintarvikejakelun / ruoka-avun asiakas? Entä muuten käyneet elintarvikejakelussa? Tunnetteko elintarvikejakelussa käyviä ihmisiä?
”En ole ollut ruoka-avun asiakas. Olen siinä mielessä ollut onnekas. Olen kuitenkin tavannut ja keskustellut lukemattomien ruoka-apuun turvautuvien kanssa. Toimiessani SYL:in pääsihteerinä olin organisoimassa valtakunnallisen opiskelijoiden ruoka-apukampanjan 1997.”


Keskusta, Juha Sipilä

1) Ovatko ns. leipäjonot mielestänne yhteiskuntaan kuuluva asia? Häpeättekö niitä?
”Järjestöjen ja muiden toimijoiden ruuanjakelu on erittäin arvostettavaa toimintaa, joka auttaa vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä. Leipäjonoista ja ruuan jakelusta ei saa syntyä sosiaaliturvaa ja julkisia sosiaalisia turvaverkostoja korvaavaa järjestelmää.”

2) Tarvitsemmeko perustuloa?
”Kyllä. Sosiaaliturvastamme on muodostunut monimutkainen ja byrokraattinen järjestelmä, joka lannistaa ihmisiä. Niinpä sosiaaliturva ei vastaa enää hyvin köyhyyden vähentämistarpeisiin. Keskustan ratkaisuesitys on kannustava perustulo. Siinä pienituloinen saa perustulon, joka yhteensovitetaan asumistuen sekä työtulojen verotuksen kanssa yhteen siten, että työn tekeminen on aina kannattavaa.”

3) Oletteko koskaan ollut elintarvikejakelun / ruoka-avun asiakas? Entä muuten käyneet elintarvikejakelussa? Tunnetteko elintarvikejakelussa käyviä ihmisiä?
”Olen perustanut puolisoni kanssa Sipilä säätiön, joka tukee mm. syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä ja perheitä kotimaassa ja ulkomailla. Säätiön toiminnan kautta ihmisten moninainen arki ja sen todelliset vaikeudet ovat tulleet tutuiksi.”


Sosiaalidemokraatit, Ville Skinnari (varapj.)

1) Ovatko ns. leipäjonot mielestänne yhteiskuntaan kuuluva asia? Häpeättekö niitä?
”Ruokajakelut ovat osoittautuneet tarpeellisiksi, mutta ei voi sanoa että ne kuuluisivat hyvinvointiyhteiskuntaan. Häpeän sitä, että hyvinvointiyhteiskunta ei voi kovin hyvin. En päättäjänä häpeä jonoja enkä jonottajia, mutta tunnistan vahvemman tuen tarpeellisuuden. Jonoja ei tarvitse piilottaa ihmisten silmiltä. Ne tuovat konkreettisesti esiin yhteiskuntamme eriarvoisuuden. ”

2) Tarvitsemmeko perustuloa?
”Sosiaaliturvaa on syytä yksinkertaistaa niin, että tuen saa tarvittaessa ilman byrokratiaa ja katkoksia. Yhteiskunta rakentuu työn varaan ja siten myös tulevaisuudessa sosiaaliturvan lähtökohtana on oltava ihmisen oman aktiivisuuden, itsensä kehittämisen ja työllistymisen tukeminen. Perustulomallit ovat kustannuslaskelmiltaan epärealistisia.”

3) Oletteko koskaan ollut elintarvikejakelun / ruoka-avun asiakas? Entä muuten käyneet elintarvikejakelussa? Tunnetteko elintarvikejakelussa käyviä ihmisiä?
Ei vastausta.

Kysely on ilmestynyt Sininauhaliiton TOIVO-lehden numerossa 1/2019.
Teksti: Satu Mustonen
Artikkelin pääkuvassa Sininauhaliiton jäsenjärjestön Hyvinkään Toimarin ruokajakelun työntekijä. Kuva: Jani Laukkanen.