Ohita valikko
Ruoka-avun lajittelua muovilaatikoista muovipusseihin. Henkilöllä muovihansikkaat kädessä.

Ruoka-avun hakijat kaksinkertaistuneet, jakajissa paljon ensikertalaisia

Nopeasti uudelleen järjestyneelle kentälle julkaistiin avuksi Turvallinen ruokajakelu -kuvaohje.
JAA

Koronaepidemia kaksinkertaisti ruoka-avun hakijamäärät. Samalla hävisi iso joukko ruoka-aputoimintaa järjestävistä vapaaehtoisista, kun riskiryhmäläisiä pyydettiin jäämään kotiin. Tukea nopeasti uudelleen järjestyneelle kentälle tarjoaa tänään julkaistava Turvallinen ruokajakelu -kuvaohje.

Ruoka-avulle on poikkeusaikana erityisen suuri tarve lomautusten, työttömyyden ja lapsiperheiden ahdingon lisäännyttyä. Avun tarvetta ovat lisänneet myös koulun ja varhaiskasvatuksen tuen väheneminen perheiden arjessa, digiosattomuus, yksinäisyys ja riskiryhmäläisten kotiin jäänti.

– Ruoka-avussa asioivien määrä on jopa kaksinkertaistunut koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen aikana lähes kaikkialla Suomessa. Joukossa on myös paljon niitä, jotka etsivät ruoka-apua ensimmäistä kertaa, Osallistava yhteisö -hankkeen projektipäällikkö Reetta Nick kertoo.

Osallistava yhteisö -hanke ja Sininauhaliitto ovat järjestäneet ruoka-aputoimijoille viikoittaisia verkkotapaamisia maaliskuun puolesta välistä lähtien. Näihin tapaamisiin on osallistunut jo 90 eri ruoka-aputoimijaa eri puolilta Suomea. Tapaamisissa kuullaan kentän tilanne. Yhteistyön tiivistäminen on auttanut löytämään ratkaisuja kasvavaan tarpeeseen vastaamiseksi.

– Hyvien käytäntöjen jakaminen jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa on ollut tärkeä apu. Moni pienempi ruoka-avun toimija on saanut kokea, ettei ole ongelmiensa kanssa yksin ja että uusia toimintamalleja on olemassa, kertoo projektipäällikkö Anne Hyyrynen Sininauhaliitosta.

Myös tiedottamisen tarve on lisääntynyt. Tammikuun lopussa avattu Ruoka-apu-fi-sivusto tarjoaa alustan ruoka-avusta kertomiselle ja kokoaa ruoka-aputapahtumat Suomessa. Ruoka-apu.fi on ensimmäinen ruoka-aputoimijat ja -tapahtumat yhteen kokoava sivusto Suomessa.

– Yhteiskunnan poikkeustilanteissa korostuu usein hyvän johtamisen ja koordinaation tarve. Nopea uudelleen järjestäytyminen ja toimintojen kohdentaminen edellyttää verkostoissa luottamuksen ja hyvien mallien jakamista. Ruoka-aputoimijaverkosto on toiminut meille kaikille valtakunnallisesti tärkeänä tilannehuoneena sekä tukenut erikokoisia toimijoita, jotka tarvitsevat vertaistukea ja päivitettyä tietoa kohderyhmien tarpeista ja odotuksista poikkeustilanteessa, verkkotapaamisiin osallistunut Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä sanoo.

Kuvallinen ohje turvalliseen ruokajakeluun

Turvallinen ruokajakelu -kuva
Kuvitus ja taitto: Tea Lindroos

Alati päivittyvien viranomaisohjeiden seuraaminen ei aina ole yksinkertaista. Siksi Osallistava yhteisö -hanke ja Sininauhaliitto julkaisevat torstaina 30.4. yhteistyössä Ruokaviraston, Suomen Punaisen Ristin, Työttömien keskusjärjestön ja Työterveyslaitoksen kanssa kuvalliset Turvallinen ruokajakelu -ohjeet>>

– Kannustamme toimijoita jatkamaan ruokajakelujen järjestämistä myös poikkeusaikana. Käytännölliset ohjeet auttavat toimimaan oikein poikkeusajan ruoka-aputyössä, Reetta Nick jatkaa.

Moni ruoka-aputoimija tekee töitä äärirajoilla ja yksin. Avun tarve on lisääntynyt. Moni auttaja on joutunut jäämään kotiin, koska kuuluu itse riskiryhmiin. Uusissa ohjeissa muistutetaankin etsimään kumppaneita omalta alueelta ja huolehtimaan myös omasta hyvinvoinnista.

Epidemian seuraukset tulevat Kuvassa värikyniä ja osaksi väritetty mustavalkoinen ruoka-apuohje.heijastumaan arkeen ja talouteen vielä pitkään. Yhteistyö ja kokemusten jakaminen ovat kuitenkin luoneet toivoa ruoka-avun kentällä. Poikkeuksellisessa tilassa myös pilke silmäkulmassa tukee jaksamista.

– Itseasiassa Turvallinen ruokajakelu -ohjeet ovat tehty värityskuvaksi. Hyvän sanoman voi laittaa kiertämään värittämällä oman taiteellisen tulkintansa ohjeista ja jakamalla sen somessa #turvallistaruokaapua -tunnisteella, Anne Hyyrynen vinkkaa.

 

Lisätietoja

projektipäällikkö Reetta Nick, Osallistava yhteisö -hanke, Kirkkopalvelut ry
reetta.nick@kirkkopalvelut.fi, p. 040 809 1684

projektipäällikkö Anne Hyyrynen, Ruoka-apu ja osallisuus, Sininauhaliitto
anne.hyyrynen@sininauha.fi, p. 046 923 2572

Pääsihteeri Marianne Heikkilä, Martat
marianne.heikkila@martat.fi, p. 050 375 1195

https://ruoka-apu.fi/korona

Kuva: Pauli Sykkö, Helsinki

Turvallinen ruokajakelu -kuvat ja taitto: Tea Lindroos

 

Kirkkopalvelut ry on hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen tuottaja, hyväntekeväisyystoimija sekä seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kirkkopalvelut tarjoaa Seurakuntaopistossa koulutusta 3500 opiskelijalle ja Valona-hyvinvoinnissa varhaiskasvatus-, lastensuojelu- ja vanhuspalveluja. Organisoimme Yhteisvastuukeräyksen sekä Kotimaanapu-, Ruoka-apu.fi- ja Vapaaehtoistyo.fi -palvelut. Lisäksi järjestämme Kirkkopäivät ja Tiekirkkotoimintaa. Kirkkopalvelujen omistama Kotimaa Oy on kustannusyhtiö ja viestinnän asiantuntijapalveluyritys. Kirkkopalvelut työllistää 412 työntekijää ja sen jäseninä on 318 seurakuntaa ja 81 järjestöä. Kirkkopalvelujen liikevaihto vuonna 2019 oli 38,1 miljoonaa euroa.

Sininauhaliitto on noin sadan jäsenyhteisön yhteistyöverkosto, joka auttaa vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Erityisosaamistamme ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen. Sininauhaliitto toimii jäsentensä keskusliittona muodostaen kristillisen diakoniatyön verkoston. Olemme kehittäjäorganisaatio: Kehitämme perhe- ja lähisuhteisiin liittyvää päihdetyötä katkaistaksemme ylisukupolvisuuden kierteitä, vahvistamme erilaisten herkästi marginaaliin jäävien ihmisryhmien oikeutta saada tasavertaisesti tukea ja palveluita, olemme uranuurtajia luontolähtöisen hyvinvointitoiminnan kehittäjinä. Panostamme myös kohderyhmämme digitaitojen kehittämiseen. Olemme pelihaittojen asiantuntija: Tuemme raha- ja digipelaajia ja heidän läheisiään, kehitämme tukemisen ja auttamisen tapoja sekä vaikutamme pelihaittojen vähentämiseen yhteiskunnassa.