Ohita valikko
Kaksi keittokattilaa, joista toista hämmentää käsi kauhalla.

Ruoka-avun tarve kasvaa, jaettavan ruuan määrä ei

Ruoka-apua tarvitsevat nyt aiempien ruuanhakijoiden lisäksi lapsiperheet, opiskelijat, lomautetut ja työttömät.
JAA

Ruoka-avun tilannekatsaus maaliskuulta 2021 on karua luettavaa. Kirkkopalvelut ry:n Osallistava yhteisö -hanke ja Sininauhaliitto ry teettivät ruoka-aputoimijoille kyselyn, josta pitkittyneen koronatilanteen vaikutukset sekä ruoka-apua tarvitseviin että ruokaa jakaviin käyvät ilmi.

Ruoka-avun tarve kasvaa, mutta jaettavan ruuan määrä ei. Ruoka-apua tarvitsevat nyt aiempien hakijoiden lisäksi lapsiperheet, opiskelijat, lomautetut ja työttömät. Monenlaisen tuen tarvetta on nähtävissä, mutta koronarajoitteet vaikeuttavat kohtaavaa toimintaa.

Ruoka-avun tilannekatsauksen pohjana olevaan kyselyyn vastasi 87 ruoka-aputoimijaa 84 eri toimipisteestä. Koronasta johtuvien rajoitustoimenpiteiden vuoksi monia haastavassa elämäntilanteessa olevien matalankynnyksen kohtaamispaikkoja on suljettu tai toiminnan sisältöä on muutettu.

Toivottomuus lisääntyy

Aiemmin yhteisöruokailut toivat vatsantäytteen lisäksi kokemusta osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Saattoipa samalla saada tukea asiointiinkin. Nyt yksinäisyys ja toivottomuus näyttävät lisääntyvän, ja valitettavan usein tilanteeseen etsitään edes hetkellistä ratkaisua päihteistä. Lisääntynyt päihteidenkäyttö yhdistyy monenlaisiin hyvinvoinnin, sosiaalisten suhteiden, palvelujen saannin ja taloudellisen toimeentulon vaikeuksiin, kuten jo keväällä 2020 A-klinikkasäätiön kyselytutkimuksessa todetaan.

Ruoka-aputoimijat ovat olleet kekseliäitä toteuttaakseen koronaturvallista ruoka-apua. On kehitetty erilaisia etätukitoimintoja ja on perustettu päivystysnumeroita, joiden kautta on mahdollisuus varata yksilöllinen aika ruokakassin hakemiseen.

Mutta entä jos huonon arjenhallinnan vuoksi ei pysty etätuen vaatimaan suunnitelmallisuuteen? Mitä jos ei ole etäyhteyksien ylläpitoon vaadittavia laitteita ja taitoja?

Ruoka ei riitä

Ruoka-aputoimijat raportoivat, että ruoka-avun tarvitsijoiden määrä on lisääntynyt ja sitä tarvitsevat nyt entisten hakijoiden lisäksi lapsiperheet, opiskelijat, lomautetut ja työttömät. Jaettavan ruuan määrä ei kuitenkaan ole lisääntynyt.

Ruoka-aputoimijat kertovatkin joidenkin jäävän kokonaan ilman apua, ja osa aiemmin ruokaa hakeneista on kokonaan kadonnut ruoka-avun piiristä.

Olen syvästi huolestunut. Jäävätkö ennestäänkin haastavimmassa asemassa olevat nyt lisäksi myös ruoka-avun ulkopuolelle?

Anne Hyyrynen
Suunnittelija
Sininauhaliitto

Tilannekatsauksia ja lähteitä