Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Sininauha Oy laajentaa toimintaansa korvaushoito- ja vieroitushoitopalveluihin

JAA

Tiedote 6.9.2018

Sininauha Oy:n valttina on pitkä kokemus työstä päihteitä käyttävän asiakaskunnan parissa. Laajentuminen päihdepalveluihin on myös asiakkaan etu.

Sininauha Oy osallistui Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja peruskuntayhtymä Karviaisen kilpailutukseen opioidikorvaushoidosta sekä Espoon ja Kauniaisten kilpailutukseen kotona tuotettavasta avo- ja vieroitushoidosta. Kilpailutusmenestyksen myötä käynnistämme Espoossa opioidikorvaushoitoklinikan toiminnan ja ryhdymme tuottamaan kotiin vietävää avo- ja vieroitushoitoa Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella.

Tarjoamme opioidikorvaushoitoa sopimuksen mukaisesti neljässä eri palveluluokassa, aina tiiviin tuen aktiivisesta kuntoutusvaiheesta kevennettyyn kuntoutusvaiheeseen. Lisäksi tarjoamme haittoja vähentävää hoitoa.

Opioidikorvaushoidon ohella tarjoamme hoitoa tukevaa vertais- ja ryhmätoimintaa sekä tuomme mukaan työtoiminnassamme kehittämiämme matalan kynnyksen osallisuutta kasvattavia menetelmiä.

Toimintamme käynnistyy tämän syksyn aikana. Klinikka on jo perustettu ja henkilökuntaa rekrytoitu palvelun aloittamista varten.

Avo- ja vieroitushoitoa myös kotiin

Espoon ja Kauniaisten alueella aloitamme myös asiakkaan kotona tapahtuvan avo- ja vieroitushoidon. Kotona tuotettavan hoidon tavoitteena on tukea päihteettömyyttä, kohentaa asiakkaan terveydentilaa ja vähentää päihderiippuvuuden aiheuttamia fyysisiä ja psyykkisiä oireita.  Samalla vahvistetaan asiakkaan arjen taitoja, turvataan asumisen onnistuminen ja luodaan uusia verkostoja mielekkään elämän tueksi. Kotiin tuotettavassa avo- ja vieroitushoidossa tarjoamme sekä lääkkeellistä että lääkkeetöntä hoitoa. Avo- ja vieroitushoidossa on iso rooli myös tuki- ja tavoitekeskusteluilla. Kotiin tuotettava avo- ja vieroitushoito sopii asiakkaille, joilla on edellytyksiä osallistua hoitoon kotoa käsin. Kotiin tuotettava hoito voi toimia myös varsinaisen korvaushoidon jonotusajan tukena.

Palvelujohtaja Sanni Joutsenlahti: Valttina asiakaskunnan tarpeiden tunteminen

Sininauha Oy on osa Sininauhasäätiö-konsernia, jonka historia mielenterveys- ja päihdetaustaisten parissa tehtävästä työstä ulottuu kuudenkymmenen vuoden taakse. Sininauha Oy:n palvelujohtaja Sanni Joutsenlahti toteaakin, että päihdepalveluihin laajentaminen on Sininauha Oy:lle luonteva siirtymä.

”Meillä on pitkä kokemus työskentelystä juuri tämän asiakasprofiilin kanssa. Ymmärrämme hyvin päihteitä käyttävää asiakaskuntaa ja heidän arkensa haasteita.”

Kotiin tuotettavat avo- ja vieroitushoitopalvelut solahtavat hyvin mukaan Sininauha Oy:n kotiin vietävien asumisen palvelujen rinnalle. Laajentuva palvelupaletti on myös asiakkaan etu.

”Päihde- ja mielenterveyspalvelujen haasteena on palveluiden sirpaloituneisuus. Kokemuksemme mukaan tälle asiakaskunnalle on erityisen hyödyllistä saada laajempaa palvelua samalta toimijalta”, pohtii Joutsenlahti.

Arvopohjaisena toimijana Sininauha Oy haluaa rakentaa palveluja nimenomaan asiakaslähtöisesti.

”Korvaus- ja vieroitushoidon asiakkailla on usein kasautuneesti ongelmia ja päihteiden käyttökin linkittyy useaan elämän eri osa-alueeseen. Koska tunnemme päihteitä käyttävän asiakaskunnan niin hyvin, pystymme huomioimaan kokonaisuuden: korvaus- tai vieroitushoito ei saisi olla mikään erillinen saareke, vaan osa laajempaa kuntoutumisen polkua, johon liittyy monenlaisia arjen tuen tarpeita”, Joutsenlahti summaa.

”Me näemme kuntoutumisen kokonaisuutena, johon kaikki osaset vaikuttavat. Oikeanlainen hoito tukee asumisen onnistumista ja turvattu asuminen vahvistaa hoidon vaikuttavuutta.”

Korvaus- ja vieroitushoidon tueksi on tarjolla myös erilaisia ryhmätoimintoja.

”Tuomme korvaus- ja vieroitushoidon rinnalle asumisen tukipuolella kehitettyjä, hyväksi havaittuja elementtejä, kuten osallisuutta vahvistavia työ- ja vertaistoimintoja. Olemme monta kertaa saaneet kokea, kuinka matalan kynnyksen osallisuus ja onnistumisen kokemukset vahvistavat asiakkaan kuntoutumista.”

 

Lisätietoja:

Palvelujohtaja Sanni Joutsenlahti,

sanni.joutsenlahti@sininauhakoti.fi

www.sininauhakoti.fi

 

Sininauhasäätiö-konsernin omistama Sininauha Oy on arvopohjainen päihde- ja mielenterveysalan toimija. Sininauha Oy:lle on myönnetty Suomalaisen työn liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Vahva osaamisemme ja pitkä kokemuksemme tekevät meistä luotettavan yhteistyökumppanin vaikuttavien palvelumallien kehittämiseen.

 Sininauhasäätiö ja Sininauha Oy ovat Sininauhaliiton jäsenyhteisöjä.