Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Sininauhaliiton hallitus vaihtui

Sininauhaliiton Jäsenjärjestöpäivät ja liiton vuosikokous pidettiin Tuusulassa 20.─21.4. Vuosikokous nimitti uudet luottamushenkilöt liiton hallitukseen vuosille 2016-2018.
JAA

Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Raimo Leppälä (KAN ry) pyysi eroa tehtävästään. Erovuorossa olivat myös Heikki Vaisto (Espoon Diakoniasäätiö), Jouko Komulainen (Helsingin Vieraskoti ry) ja Martti Nakari (Haminan Sininauha ry). Kesken kauden hallituksesta erosi varajäsen Mika Niikko (Takaisin Elämään ry). Uudelleen ehdolle asettui Martti Nakari.

Hallituksessa jatkavat Leea Hiltunen (Rauman Seudun Katulähetys ry), Kari Lahti (Vaajakosken Suvanto), Ulla-Maija Nikula (Fingerroosin säätiö), Mari Tuomainen (Kirkkopalvelut ry) ja varajäsenenä Vuokko Ahti (Sovinto ry). Sirpa Pöllönen (Sininauhaliiton koordinaattori) on henkilöstön edustaja.

Uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Leea Hiltunen ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Usko Hintikka (toiminnanjohtaja, Jyväskylän Katulähetys ry), Jarmo Kökkö (johtaja, Helsingin Diakonissalaitos), Kristian Vilkman (pääsihteeri, Via Dia ry) ja Martti Nakari. Varajäseneksi valittiin Jouko Vuorenniemi (toiminnanjohtaja, KAN ry).

– Keskeisintä uudelle hallitukselle on nyt jatkaa liiton tehtävänkuvan selkiyttämistä. Tämän muutosprosessinhan jo edellinen hallitus aloitti, Leea Hiltunen sanoo.

Hiltunen pitää liiton tärkeänä tehtävänä toimia jäsentemme edunvalvonnan ajajana. Hän uskoo, että mikäli yhdistys- ja järjestökenttä kykenevät tuomaan vahvasti esille osaamistaan mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijoina, kunnat suhtautuvat niihin yritysten ja yhtiöiden kanssa samalta viivalta lähtevinä yhteistyökumppaneina kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tulee voimaan.

– Järjestökentällä on vielä turhan paljon hyödyntämätöntä asiantuntemusta ja kokemusta, jotka voisi ottaa käyttöön, Hiltunen toteaa.

Sininauhaliiton hallitus 2016-2018. Puheenjohtaja Leea Hiltunen vasemmalla.

Sininauhaliiton pitkäaikainen, nyt tehtävästään eronnut puheenjohtaja Raimo Leppälä.