Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Sininauhaliiton lakimies Patrik Metsätähti valittu European Anti Poverty Network Finlandin hallitukseen

"Jokaisella on oikeus suojeluun köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan."
JAA

Patrik Metsätähti toimii lakimiehenä ja hallituksen sihteerinä Sininauhaliitto ry:ssä. Hän on laajasti perehtynyt Suomen sosiaalioikeudelliseen lainsäädäntöön ja osallistuu tiiviisti Sininauhaliiton lainsäätäjiin kohdistuvaan vaikuttamistyöhön.

Patrik Metsätähti tarjoaa juridista tukea Sininauhaliiton jäsenjärjestöille niiden työssä huono-osaisuuden vähentämiseksi ja vaikeassa tilanteessa elävien ihmisten auttamiseksi.

Hän tuo selkeästi esiin valtiovallan vastuun heikoimmassa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa elävien väestöryhmien hyvinvoinnista:

– Jokaisella on oikeus suojeluun köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan, näin todetaan myös uudistetussa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa. Julkinen valta on kuitenkin viime vuosina entisestään kiihdyttänyt köyhyys- ja syrjäytymiskehitystä yhteiskunnan vähimmäistukia koskevilla indeksijäädytyksillään ja aktiivimallileikkureillaan.

”Lisäksi köyhien ihmisten syyllistäminen omasta tilanteestaan on muuttunut arkipäiväiseksi poliittisen retoriikan työkaluksi.”

– Siksi kansalaisyhteiskunnan toimijoiden pitää entistä rohkeammin ja aktiivisemmin peräänkuuluttaa Suomea sitovien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista, painottaa Metsätähti.

EAPN-FIN – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto on avoin verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille.

EAPN-FIN valitsi maanantaina 26.11.2018 yleiskokouksessaan uudet jäsenet hallitukseen erovuorossa olevien tilalle vuosille 2019-2020.