Sininauhaliiton lakimies Patrik Metsätähti valittu European Anti Poverty Network Finlandin hallitukseen

"Jokaisella on oikeus suojeluun köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan."
JAA

Patrik Metsätähti toimii lakimiehenä ja hallituksen sihteerinä Sininauhaliitto ry:ssä. Hän on laajasti perehtynyt Suomen sosiaalioikeudelliseen lainsäädäntöön ja osallistuu tiiviisti Sininauhaliiton lainsäätäjiin kohdistuvaan vaikuttamistyöhön.

Patrik Metsätähti tarjoaa juridista tukea Sininauhaliiton jäsenjärjestöille niiden työssä huono-osaisuuden vähentämiseksi ja vaikeassa tilanteessa elävien ihmisten auttamiseksi.

Hän tuo selkeästi esiin valtiovallan vastuun heikoimmassa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa elävien väestöryhmien hyvinvoinnista:

– Jokaisella on oikeus suojeluun köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan, näin todetaan myös uudistetussa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa. Julkinen valta on kuitenkin viime vuosina entisestään kiihdyttänyt köyhyys- ja syrjäytymiskehitystä yhteiskunnan vähimmäistukia koskevilla indeksijäädytyksillään ja aktiivimallileikkureillaan.

“Lisäksi köyhien ihmisten syyllistäminen omasta tilanteestaan on muuttunut arkipäiväiseksi poliittisen retoriikan työkaluksi.”

– Siksi kansalaisyhteiskunnan toimijoiden pitää entistä rohkeammin ja aktiivisemmin peräänkuuluttaa Suomea sitovien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista, painottaa Metsätähti.

EAPN-FIN – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto on avoin verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille.

EAPN-FIN valitsi maanantaina 26.11.2018 yleiskokouksessaan uudet jäsenet hallitukseen erovuorossa olevien tilalle vuosille 2019-2020.