Ohita valikko
Tatuoidut kädet leikkivät kivi, paperi, sakset -leikkiä.

Sininauhaliiton tavoitteet eduskuntavaaleihin 2019 - ihmisen puolella

Vanhentunut huumausainestrategia tulee uudistaa, kansanterveyttä edistävistä monopoleista pitää huolehtia ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden on oltava valinnanvapauden piirissä.
JAA

Sininauhaliiton eduskuntavaalitavoitteet

1. Suomen huumausainestrategia tulee uudistaa laaja-alaisena yhteistyönä eri viranomaisten, asiantuntijoiden, järjestöjen ja käyttäjien kesken.

Edellinen strategia on vuodelta 1997, jonka jälkeen sitä on päivitetty periaatepäätöksin. Lainsäädäntöä on uudistettava niin, että uudet haittojen vähentämisen toimet, kehittäminen ja kokeilu mahdollistuvat (esimerkiksi käyttäjähuone ja ainetestaus).

Käyttörikosmerkinnän vaikutukset erityisesti nuorten elämään on selvitettävä tarkasti. On selvitettävä, mitä huumausaineen käyttörikoksesta luopuminen tarkoittaisi lainsäädännön ja erilaisten rekisterimerkintöjen kokonaisuudessa. Nykyisten käytäntöjen haitat ja hyödyt eri sektoreiden näkökulmasta on arvioitava laajasti.

2. Kansanterveyttä edistävistä monopoleista on huolehdittava.

Viinien myynti päivittäistavarakaupoissa johtaisi käytännössä koko alkoholimonopolin purkautumiseen. Alkoholin saatavuutta tulee ennemminkin rajoittaa kuin helpottaa. Alkoholilakiin liittyvien päätösten vaikutuksia eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen on ennakkoarvioitava ja seurattava systemaattisesti. Nykyisen alkoholilain lapsivaikutuksia on seurattava erityisen tarkasti.

Ensi vaalikaudella toteutettava kansallinen rahapeliohjelma, joka määrittää rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen tavoitteet, toimenpiteet ja rahoituksen. Valtion on Veikkaus Oy:n omistajana käytettävä tehokkaammin omistajaohjauksen keinoja Veikkauksen pelien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

3. Integroitujen päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuus on turvattava.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tuottamisessa on hyödynnettävä joustavasti niin järjestöjen, yritysten kuin kuntien omia palveluita.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu
puh. 040 5520 495
teemu.tiensuu@sininauha.fi
Twitter: @TeemuTiensuu