Ohita valikko

Sininauhaliiton tervehdys jäsenyhteisöilleen uusimman koronavirustilanteen johdosta

Sininauhaliitto kannustaa jäsenyhteisöjään avaamaan hallitusti toimintoja, mutta pitämään mielessä vaatimukset etäisyyksille ja hygienialle.
JAA

Sininauhaliiton jäsenyhteisöille!

  1. Liiton kokous siirtyy – uusi päivä 2.9.2020
  2. Mahdollisuus esittää ehdokkaita Liiton hallitukseen jatkuu 31.7.2020 asti
  3. Liiton koronatervehdys jäsenyhteisöille

1. Liiton kokous siirtyy – uusi päivä 2.9.2020

Sininauhaliiton hallitus on kokouksessaan 5.5.2020 päättänyt siirtää Liiton kokouksen järjestämistä. Suunniteltu päivä oli 3.6.2020.

Uusi Sininauhaliiton Liiton kokouksen ajankohta on 2.9.2020 kello 14.00. Kokouspaikka on Pasila Helsingissä. Mikäli fyysinen kokoontuminen tuolloin ei ole mahdollista, kokous järjestetään etäkokouksena.

Hallitus tukeutui säädettyyn väliaikaiseen lakimuutokseen, jonka mukaan yhdistyksen kokous voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2020 mennessä. Väliaikainen lainmuutos antaa mahdollisuuden myös yhdistyksen kokouksen järjestämisestä etäkokouksena.

Hallitus katsoi, että on epävarmaa, rohkaistuvatko jäsenyhdistysten edustajat matkustamaan Helsinkiin kokoukseen vielä kesäkuun alussa. Liiton kokouksen toivotaan olevan tilaisuus, jossa kokousasioiden käsittelyn lisäksi on mahdollisuus jäsenyhteisöjen keskinäiseen tapaamiseen. Liiton hallitus toivoo, että syyskuun alussa liikkuminen ja osallistuminen on varmempaa kuin kesäkuun alussa.

Kokousaineistot toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Lisätiedot hallituksen puheenjohtaja Tapio Tähtinen, tapio.tahtinen@mieli.fi, 050 502 7518

2. Mahdollisuus esittää ehdokkaita Liiton hallitukseen jatkuu 31.7.2020 asti

Koska Liiton kokous siirtyy ja pidetään 2.9.2020, ehdokasasettelu Liiton hallituksen jäseniksi jatkuu. Vaalivaliokunta ottaa ehdotuksia vastaan 31.7.2020 klo 23:59 asti. Esityksen voi tehdä tästä linkistä >>

3. Liiton koronatervehdys jäsenyhteisöille

Suomen hallitus on 4.5.2020 linjannut tapoja, joilla tiukkoja koronarajoituksia aletaan purkaa. 1.6. alkaen esimerkiksi kokoontumisrajoituksia väljennetään kymmenestä hengestä viiteenkymmeneen henkeen ja kuntouttava työtoiminta voi jatkua. Nämä ovat myönteisiä signaaleja monien Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen kannalta: toimintoja voidaan vähitellen avata.

Kuten hallitus tiedotustilaisuudessaan alleviivasi, emme ole kuitenkaan palaamassa koronaa edeltäneeseen normaaliin vaan ”uuteen normaaliin”: terveyden turvaamiseksi tulee noudattaa turvavälejä, panostaa hygieniaan ja noudattaa kulloinkin voimassa olevia muita turva- ja terveysohjeita.

Sininauhaliitto kannustaa jäsenyhteisöjään sekä avaamaan hallitusti sulkeutuneita toimintoja, että pitämään jatkuvasti mielessä sen, että kaikessa toiminnassa tulee edelleen huomioida vakava poikkeustilanne ja sen asettamat vaatimukset etäisyyksille ja hygienialle.

Koronatilanne on vaikuttanut selvästi Sininauhaliiton jäsenyhteisöihin

Tekemämme kyselyn – kiitos kaikille 64 vastaajalle osallistumisesta – mukaan valtaosalla koronatilanne oli vaikuttanut toimintaan selvästi: 44 prosenttia ilmoitti toiminnan muuttuneen erittäin paljon ja lisäksi 30 prosenttia sen muuttuneen paljon. Lomautuksiin oli joutunut turvautumaan 29 prosenttia vastanneista jäsenyhteisöistä. Toisaalta muutokset taloudellisessa tilanteessa eivät ainakaan vielä tässä vaiheessa vaikuttaneet erityisen synkiltä: yli puolella taloudellinen tilanne oli vakaa tai erittäin vakaa ja vain pienellä vähemmistöllä erityisen epävakaa tai uhattu. Toivomme, että myös ahtaalle joutuneet järjestöt löytävät tässä tilanteessa tapoja jatkaa toimintaansa.

Kaikille jäsenyhteisöillemme toivomme voimia ja siunausta arvokkaaseen työhön erityisen haavoittuvien kohderyhmien parissa.

ystävällisin terveisin

Pekka Lund, toiminnanjohtaja
050 5223906, pekka.lund@sininauha.fi