Ohita valikko
Hehkulamppu

Vuonna 2020 lisäämme digitaalista osallisuutta, viemme matalan kynnyksen pelihaittatyötä maakuntiin ja juurrutamme koko maahan ikääntyneitä päihteidenkäyttäjiä tukevaa ryhmätoimintaa

Lisäämme heikossa asemassa olevien digitaitoja ja viemme maakuntiin pelihaittatyötä ja ikääntyneiden päihdetyötä.
JAA

Sininauhaliitto aloittaa kolme uutta hanketta vuonna 2020. Digitalisaation ei tule lisätä syrjäytymistä, joten aloitamme digitaalista osallisuutta lisäävän työn. Rahapeliongelmia ja peliriippuvuutta on muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla, joten levitämme tieto- ja tukipisteemme Tiltin työtä myös maakuntiin. Sama pätee ikääntyneiden päihdeongelmiin: pääkaupunkiseudulla jo hyvin toimiva Pilke®-ryhmätoiminta saa nyt levitä ja juurtua valtakunnallisesti.

Digitaidot ovat nyky-yhteiskunnassamme myös kansalaistaitoja

Sininauhaliiton 2020 alkavassa hankkeessa keskitytään vahvistamaan marginaaleissa elävien ihmisten kykyä mm. sähköiseen asiointiin ja älylaitteiden käyttöön. Tällä työllä vahvistetaan kohderyhmämme digitaalista osallisuutta. Koska digitaidot kuuluvat ihan kaikille!

Lisätietoja Piia Niilolalta:
piia.niilola@sininauhaliitto.fi
puh. 050 428 6106

Tieto- ja tukipiste Tiltin työ leviää myös maakuntiin

Tiltin toiminta osana Peliklinikkaa jatkuu nykyisen laajuisena. Tiltti tarjoaa jatkossakin ammattilaisvoimin toteutettua kaikille avointa matalan kynnyksen neuvontaa ja hoitoon hakeutumista helpottavan tuloväylän. Tarjoamme toimintamuodoissamme pelaaja- ja läheiskävijöille tukea koko toipumisprosessin ajan.

Käynnistämme vuonna 2020 kaksi järjestöyhteistyönä toteutuvaa hanketta, joissa lähdemme levittämään Tiltissä kehitettyjä toimintamuotoja Porin ja Rauman suuntaan sekä mahdollisesti myös Espoon ja Kymenlaakson suuntiin.

Lisätietoja Jenni Kämpiltä:
jenni.kamppi@sininauha.fi
puh. 050 5442 897

Vertaistuellinen Pilke®-ryhmätoiminta saa levitä ja juurtua valtakunnallisesti

Alkavan Pilkettä elämään 2020–2022 -hankkeen tavoitteena on, että toiminnan leviämisen myötä yhä useamman päihteidenkäytön kanssa kamppailevan ikääntyneen osallisuus lisääntyy, päihdehaitat vähenevät ja arjenhallinta vahvistuu. Hanke toteutetaan yhteistyössä Fingerroosin säätiön ja Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa.

Lisätietoja Katariina Hänniseltä:
katariina.hanninen@sininauha.fi
puh. 050 3100 669