Ohita valikko

Sininauhaliitto hakee suunnittelijaa vahvistamaan jäsenjärjestöjen digitaalisia valmiuksia

Järjestöt eri puolilla Suomea tekevät arvokasta työtä erityisen vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten rinnalla. Tule mukaan tukemaan järjestöjen tärkeää toimintaa!
JAA

Sininauhaliitto toimii noin sadan jäsenjärjestön keskusliittona. Seitsemänhenkinen jäsenjärjestötuen tiimimme tarjoaa jäsenjärjestöille asiantuntijatukea muun muassa työllistämisen tuen ja ruoka-avun kysymyksissä sekä hyvinvoinnin ja vapaaehtoistoiminnan vahvistamisessa. Tarjoamme lakitukea, järjestämme erilaisia koulutuksia ja vahvistamme jäsenjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Teemme jäsenjärjestöjemme kanssa yhteistä vaikuttamis- ja kehittämistyötä.

Nyt etsimme jäsenjärjestötuen tiimiin suunnittelijaa vahvistamaan jäsenjärjestöjen tietoteknistä osaamista sekä digi- ja etäauttamisen valmiuksia. Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.3.2022-28.2.2023.

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu

 •  yhteydenpito jäsenjärjestöihin, tuen tarpeiden kartoitus ja tuen antaminen niiden henkilöstölle
 • jäsenjärjestövierailut, henkilökohtainen tuki ja opastus
 • etä- ja kasvokkaisten koulutusten toteutus
 • tuki ja opastus jäsenjärjestöjen työntekijöille sisältäen tarpeen mukaan, esimerkiksi:

– opastaminen ja kannustaminen eri ohjelmistojen, digitaalisten työkalujen ja yhteydenpitovälineiden käyttämiseen

– tuki lisenssien ja ohjelmistojen hankintaan ja käyttöönottoon, sekä laitteiden hankintaan ja käyttöönottoon

– tuki nettisivujen ja sometilien perustamiseen

– opastaminen, kuinka tietoa järjestön toiminnasta viedään eri digitaalisille alustoille

 • jäsenjärjestöjen kokonaisvaltaista kohtaamista ja tukemista sekä Sininauhaliiton jäsenjärjestötuen muista toimintamuodoista kertomista.

 Suunnittelijalta edellytämme

 • vahvoja digitaitoja (laitteiden ja ohjelmistojen käyttöönotto ja käyttöopastus, päivitykset, lisenssien hankinta)
 • ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja taitoa kohdata kannustavasti uusia ihmisiä
 • taitoa edistää monia samanaikaisia prosesseja eri yhdistysten kanssa
 • osaamista laatia työsuunnitelma ja toteuttaa sitä
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • matkustusvalmiutta
 • että hän kokee luontevaksi toimia kristillisessä järjestössä.

Arvostamme taitoa rakentavaan ja hyväntuuliseen yhteistyöhön tiimin sekä Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen kanssa ja kokemusta esimerkiksi kouluttamisesta, tietoteknisenä lähitukityöntekijänä toimimisesta tai järjestötoiminnasta.

Tarjoamme hyvät työsuhde-edut mm. laajan työterveyshuollon, lounas-, liikunta- ja kulttuurisaldon sekä liukuvan työajan ja mahdollisuuden osittaiseen etätyöhön.

Meillä on mukava työyhteisö, ja saat työllesi Sininauhaliiton muiden asiantuntijoiden tuen. Järjestöt eri puolilla Suomea tekevät arvokasta työtä erityisen vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten rinnalla. Tule mukaan tukemaan järjestöjen tärkeää toimintaa!

Palkkauksessa sovellamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Palkka perustuu tehtäväkohtaiseen palkanosaan sekä henkilökohtaisen osaamisen ja kokemusvuosiin.

Hakemukset tehtävään pyydämme jättämään 30.1.2022 mennessä oheisen linkin kautta. Haastattelut toteutetaan 9.2.2022 Pasilassa.

Lisätietoja tehtävästä antaa puhelimitse ma 17.1. klo 15-17 ja ti 25.1. klo 15-17 järjestöpäällikkö Susanna Kiuru puh. 0443613587.

Jos kiinnostuit tästä työtehtävästä, katso myös avoinna oleva projektityöntekijän määräaikainen työtehtävä Sininauhaliiton Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeeseen.

Sininauhaliiton perustehtävä on huono-osaisuuden ja päihde- ja pelihaittojen vähentäminen. Tuemme näihin liittyviä ongelmia kohdanneita ja vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä ja auttamistyötä tekeviä. Toimimme jäsentemme keskusliittona. Sininauhaliitto ja sen noin sata jäsenjärjestöä muodostavat kristillisen diakoniatyön verkoston.

Lue lisää Sininauhaliiton jäsenjärjestöille suunnatusta toiminnasta: https://www.sininauhaliitonjasenet.fi/