Ohita valikko

Sininauhaliitto nimesi hallituksen - sukupuolijakauma nyt tasan

JAA

Sininauhaliitto nimesi hallituksen vuosiksi 2018-2020. Hallitukseen nousivat täysin uusina jäseninä Satu Järvenpää Haminan Sininauhasta, Tapio Tähtinen Helsingin Diakonissalaitoksesta ja varajäsenenä Janika Lindström Vivo ry:stä.

Sininauhaliiton jäsenyhteisöpäivien yhteydessä olleessa liittokokouksessa koettiin pienimuotoinen nuorennusleikkaus, kun hallitukseen valittiin 33-vuotias Satu Järvenpää.

– Halusin mukaan, koska mielestäni pienten järjestöjen ja paikkakuntien näkökulma pitäisi tulla paremmin esiin. Iästäni huolimatta minulla on ruohonjuuritason työkokemusta jo kymmenen vuoden ajalta.

Järvenpäästä tulee oman työpaikkansa Haminan Sininauhan toiminnanjohtaja elokuun alusta alkaen.

–  Samalla toiminnanjohtajan työnkuva muuttuu. Asiakastyön sijaan teen jatkossa lähinnä vaikuttamis- ja verkostoitumistyötä, mikä on entistäkin tärkeämpää kilpailutusten takia ja soteuudistuksen alla, Järvenpää toteaa.

Uusien jäsenvalintojen myötä hallituksen sukupuolijakauma on nyt tasainen. Varajäseneksi valittiin Vivo ry:n varapuheenjohtaja, rikosseuraamusalan lehtori Janika Lindström. Vivo ry (ent. Kovaosaisten ystävät ry) järjestää tänä vuonna Stean rahoittamassa hankkeessa asunnottomana oleskelevien paperittomien siirtolaisten hätämajoitusta ja palveluohjausta ja siihen liittyvää tutkimusta ja vapaaehtoistoimintaa.

– Arvostan suuresti Sininauhaliiton työtä heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää, Lindström sanoo.

Tapio Tähtinen on Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n liiketoimintajohtaja.

Hallitukseen valittiin uudestaan Kristian Vilkman (Via Dia ry) ja Jouko Vuorenniemi (KAN ry).

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Leea Hiltunen (Rauman Seudun Katulähetys ry), jolla alkaa nyt viimeinen vuosi tässä pestissä. Hallituksen jäseninä jatkavat Vuokko Ahti (Vivo ry), Erkki Keski-Lusa (Jyväskylän Katulähetys), Mari Tuomainen (Kirkkopalvelut ry) sekä varajäsenenä Jyrki Myllärniemi (Espoon Diakoniasäätiö sr).

Usko Hintikka (Jyväskylän Katulähetys), Jarmo Kökkö (Helsingin Diakonissalaitos) ja Martti Nakari (Haminan Sininauha ry) jäivät vapaaehtoisesti hallituksesta pois.

Satu Järvenpää (vas.) ja Martti Nakari.

– Olen pyrkinyt pitämään yllä pienten järjestöjen näkökulmaa, sillä tulen itse pienestä järjestöstä. Kaikki ei ole hallitusaikanani mennyt kuin Strömsössä. Jossain vaiheessa on jopa näyttänyt, että Sininauhaliitto repeää kahtia. Jouduimme tekemään vaikeita päätöksiä. Nyt voi kuitenkin todeta, että sininauhaliike ja -aate elää nyt hyvää aikaa. Haluan korostaa uudelle hallitukselle, että pienten jäsenjärjestöjen tuki on erityisen tärkeää. Ja jäsenjärjestöt – ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin, Nakari lausui jäähyväispuheessaan.

Projektipäällikkö Sirpa Pöllönen jatkaa hallituksessa henkilöstön edustajana.

Liiton kokouksessa esiteltiin myös Sininauhaliiton alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

–  Uuden hallituksen ensimmäinen ja tärkein tehtävä on uudistaa Sininauhaliiton strategia yhdessä toimivan johdon kanssa. Sote-uudistus ja järjestöjen rahoitusjärjestelmän sekä kansalaisjärjestöjen uudistumistarve haastaa Sininauhaliittoa ja sen jäsenyhteisöjä tällä hetkellä vahvasti. Liiton täytyy pystyä uudistumaan ja tukea jäseniään uudistumisessa tässä historiallisessa yhteiskunnan murroksessa, Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu toteaa.

Pääkuvassa puolet uuden hallituksen jäsenistä, Satu Järvenpää (vas.), Leea Hiltunen, Jouko Vuorenniemi, Kristian Vilkman ja Erkki Keski-Lusa.