Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Sininauhaliitto oikaisee ruoka-apuavustuksen hakuprosessista annettua virheellistä tietoa

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi tänä syksynä 1,1 miljoonan määrärahan käytettäväksi avustuksina erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten suoraan tukemiseen tai lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen.
JAA

Sininauhaliitto oli hakenut avustusta 15 omalle jäsenjärjestölleen, jäsenjärjestölleen ViaDia ry:lle ja sen 26 jäsenyhteisölle sekä Ruoka-apuyhdistysten liiton kahdeksalle jäsenyhteisölle.

Haettavan avustuksen määrä oli yhteensä 826 000 euroa, joka jakautui seuraavasti: Sininauhaliitto ry, 80 000 € (koordinaatio), Sininauhaliiton 15 jäsenjärjestöä 215 000 euroa, ViaDian jäsenyhteisöt 428 000 euroa, josta koordinaation osuus 57 500 euroa, Ruoka-apuyhdistysten liitto ja sen jäsenyhteisöt 103 000 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi Sininauhaliiton hakemuksen ja päätti myöntää kyseistä määrärahaa Samaria rf:lle 765 000 euroa. Ministeriö teki päätöksensä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijaryhmän arvioinnin ja käytettävissä olevan määrärahan rajallisuuden perusteella. Huomionarvoista on, että THL:n tekemän arvioinnin mukaan Sininauhaliiton hakemus oli kattavampi ja sen nähtiin hyödyttävän rahoitusta kokonaisvaltaisesti paremmin.

Sininauhaliiton hallitus on päättänyt olla hakematta oikaisua päätökseen, sillä se pitkittäisi Samaria rf:n kautta avustusta hakeneiden yhdistysten määrärahan saantia. Koska Sininauhaliiton hakemuksesta ja hakuprosessista on annettu vääriä tietoja julkisuudessa, haluamme oikaista niitä.

Ruoka-apuyhdistysten liitto halusi mukaan hakemukseen viime metreillä

Kansanedustaja Mika Niikko (ps.) kirjoittaa Uuden Suomen verkkosivujen blogissaan 16.10. seuraavasti: ”Ruoka-apu Yhdistysten Liitto ja sen jäsenet tekivät yhteisen hakemuksen. Monilla ruohonjuuritason toimijoilla ei ole resursseja eikä osaamista paperityöhön. Sininauhaliitto lupautui toimimaan kätilönä, joka kokoaisi alkuperäisten ruoka-aputoimijoiden hakemukset yhteen nippuun ja hoitaisi hallinnoinnin ministeriön suuntaan. Viime hetkellä kätilö muutti mielensä. Se ei aikonutkaan toimittaa Ruoka-apu Yhdistyksen Liiton jäsenien avustuksia ministeriöön asti.” Todellisuudessa Ruoka-apuyhdistysten liiton toiminnanjohtaja oli yhteydessä Sininauhaliittoon noin viikkoa ennen hakemuksen jättöpäivää ja kysyi, ottaisiko Sininauhaliitto vielä heidät mukaan hakemukseensa. Suostuimme pyyntöön.

Välittömästi tämän jälkeen Niikko ja Ruoka-apuyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Nina Havia vaativat, että avustusta Sininauhaliiton hakemuksessa pitäisi kohdentaa pääasiassa vain Ruoka-apuyhdistysten liiton jäsenyhteisöille, yhteensä noin puolen miljoonan verran. Niikon mukaan tästä linjauksesta oli sovittu jo aiemmin. Hän sanoi, että ministeriö oli jostain syystä muuttanut määrärahan tarkoitusta, kun se ruoka-avun sijaan olikin esitetty käytettäväksi erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten suoraan tukemiseen tai lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen.

Sininauhaliitto ei kääntänyt selkäänsä Samaria rf:lle

Emme luonnollisestikaan suostuneet Niikon vaatimuksiin. Emme halunneet poistaa tai leikata jäsenjärjestöillemme tai ViaDian jäsenyhteisöille esittämäämme avustusta ja vastaavasti hakea avustusta vain pääasiassa Ruoka-apuyhdistysten liiton jäsenyhteisöille. Ruoka-apuyhdistysten liiton jäsenyhteisöjä otettiin mukana Sininauhaliiton hakemukseen, mutta siten, että heille haettiin avustusta 103 000 euroa puolen miljoonan sijasta. Sininauhaliitto ei siis kääntänyt Ruoka-apuyhdistysten liitolle selkäänsä eikä poistanut heitä myöhemminkään hakemuksestaan.

Sitä, että Ruoka-apuliiton jäsenyhdistykset olivat samaan aikaan hakemassa ko. valtionavustusta myös Samaria rf:n kautta, emme tienneet. Sininauhaliitto sai tästä tiedon vasta avustuksesta tehdyn päätöksen jälkeen.

Ruoka-avun lisäksi ihminen tarvitsee sosiaalista tukea

Sininauhaliiton hakemuksessa oli mukana pääasiassa pieniä toimijoita ympäri Suomea. Niistä useilla on yhteisöllistä toimintaa ruoka-avun lisäksi. Pidimme tärkeänä, että ruoka-avun lisäksi ihminen saa muutakin, kuten sosiaalista tukea. Moni hakemuksessa olevista yhteisöistä toimii pääasiassa vapaaehtoisten voimin. Mukana oli myös muutama iso järjestö, joka jo tekee ruoka-aputyötä tai suunnittelee suoran avustustoiminnan käynnistämistä.

Kuten Samaria Rf:n toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi blogikirjoituksessaan 15.10. toteaa, Sininauhaliitto saa Raha-automaattiyhdistyksen avustusta toimintaansa. Avustuksen kohdentuminen on kuitenkin aina määritelty avustuspäätöksessä, joten sitä ei voi käyttää haetun kaltaisen ruoka-aputoiminnan koordinointiin. Tietääksemme myös Samaria rf saa RAY:n avustusta.

Ruoka-apua on syytä koordinoida

Joissakin asiaan liittyneissä sosiaalisen median keskusteluissa on ihmetelty, mitä hyötyä heikoimmassa asemassa oleville ihmisille on ”tutkimuksista ja kirjoista”. Sininauhaliitto ei hakenut rahoitusta tutkimukseen tai kirjoihin. Sen sijaan pidimme tärkeänä luoda ja kirjata selkeät konseptit ruoka-aputoimintaan. Ne auttavat ruoka-aputoimijoita huolehtimaan siitä, että toiminnassa noudatetaan ohjeistuksia ja vakuuttavat elintarvikeliikkeet siitä, että ruoka-apua annetaan Eviran ohjeistuksen ja hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Sekä Niikko että Valkoniemi ovat useaan otteeseen tuoneet esiin, että ViaDia:n jäsenyhteisöt jakaisivat vain EU:n ruoka-apua eli pääsääntöisesti kuivamuonaa eivätkä tämän takia tarvitsisi kylmäkuljetuskalustoa. Tämä ei ole totta. Kuivamuonan osuus jaettavasta ruoasta on noin viisi prosenttia ja kylmälaitteiden tarve todellinen.

Ruoka-aputoimijoille 5000 -10 000 euron avustus on merkittävä. Suurimmalle osalle toimijoista Sininauhaliiton hakemuksessa ehdotettiin tämän suuruista avustusta. Avustus olisi auttanut heitä resursoimaan ja organisoimaan toimintaansa, hankkimaan ruoka-aputoiminnassa tarvittavia välineitä ja kattamaan kuljetuskustannuksia. Koska elintarvikeliikkeet antavat mielellään nykyään ylijäämäruokaansa, olisi pienillä avustuksilla voinut moninkertaistaa jaettavan ruoan määrää suhteessa avustusmäärään.

Lisätietoja:

Hannu Rutanen, ts. toiminnanjohtaja, Sininauhaliitto
hannu.rutanen@sininauha.fi
050 366 4376