Ohita valikko

Sininauhaliitto on Mielenterveyspoolin uusin jäsenjärjestö

“Sininauhaliitto arvostaa Mielenterveyspoolin työtä ja näkee sen itselleen tärkeäksi ja keskeiseksi yhteistyöverkostoksi”, Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund sanoo.
JAA

Sininauhaliiitto on hyväksytty Mielenterveyspoolin jäseneksi. Mielenterveyspoolin yli 30 järjestön tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Vaikka Sininauhaliiton ja sen jäsenyhteisöjen historiallinen tausta on päihdetyössä, kehitys on jo usean vuosikymmenen ajan johtanut siihen, että päihde- ja mielenterveystyö ovat lähestyneet toisiaan – paikoin jopa sulautuneet.

Sininauhaliitto ja sen jäsenyhteisöt toimivat suurelta osin sellaisten toimintojen parissa, jotka eivät perustu diagnooseihin eivätkä niiden perusteella tapahtuviin jaotteluihin.

Liiton jäsenyhteisöt kohtaavat esimerkiksi päivätoiminnassa, työtoiminnassa, asumisen palveluissa ja ruoka-avussa hyvin laajan kirjon erilaisia avuntarpeessa olevia ihmisiä.

“Myös mielenterveyden haasteet ovat arkipäivää”, Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund sanoo.

Sininauhaliiton kohderyhmät ovat päihdetyötä laajempia

Lundin mukaan päihdehistoriasta ja -taustasta käsin on erittäin perusteltua tehdä tiivistä yhteistyötä mielenterveysalan toimijoiden kanssa.

“Sininauhaliiton omassa kehittämistyössä kohderyhmät ovat päihdetyötä laajempia, esimerkiksi luontolähtöisessä kehittämistyössä ja esteettömässä päihde- ja mielenterveystyössä”, Lund kuvaa.

Liiton yksi keskeinen toimiala on myös pelihaittoihin liittyvä työ, jossa mielenterveyden teemat ovat keskeisessä roolissa sekä ongelman että siitä toipumisen näkökulmasta.

Sininauhaliiton arvokas työ yhteiskunnassa huono-osaisuuden ja pelihaittojen vähentämiseksi kasvattaa entisestään Mielenterveyspoolin laajaa osaamista ja asiantuntijuutta mielenterveyden kysymysten parissa.

Artikkeli julkaistu Mielenterveyspoolin nettisivuilla 1.6.2020