Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Sininauhaliitto pitää sote-järjestöjen avustusten leikkauksia koskevaa esitystä lyhyt- ja kapeakatseisena

Järjestölähtöinen auttamistyö tavoittaa juuri ne asiakkaat, joilla on monenlaisia vaikeuksia elämässään.
JAA

Valtionvarainministeriön esitys sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten leikkauksista kaatuu julkisten palveluiden niskaan ja kärsijöinä ovat heikoimmassa asemassa olevat ihmiset.

Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto (PÄIVYT) julkaisi tänään 11.9.2020 kannanoton, joka koskee valtionvarainministeriön esitystä vuoden 2021 talousarvioksi. Tässä talousarviossa leikattaisiin sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia 33 prosenttia.

Kannanotossa tuodaan ilmi, että todellisuus saattaa olla vielä tätä synkempi: on esitetty arvioita, että pitkäjänteisen työn turvaavan perusrahoituksen kokonaisuuteen kohdistuisi lopulta jopa 50 prosentin leikkuri.

Sininauhaliitto pitää leikkauksia koskevaa esitystä lyhyt- ja kapeakatseisena

Koronakevään aikana 21 päihde-, mielenterveys- ja vertaistukijärjestön yhteistyössä toteuttamassa selvityksessä kävi ilmi, että eristäytyminen, muuttunut tilanne ja kuormituksen kasaantuminen olivat lisänneet toimintakyvyn vaikeuksia erityisesti niillä, joilla oli jo ennestään fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Järjestölähtöinen auttamistyö tavoittaa juuri ne asiakkaat, joilla on monenlaisia vaikeuksia elämässään.

Jos valtiovarainministeriön esitys leikkauksista toteutuu, tulee julkisille sosiaali- ja terveyspalveluille kannettavaksi massiivinen lisäkuorma, josta selviämiseen niillä ei ole eikä tule olemaan resursseja. Avustusten leikkaukset koituvat kaikkien suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi korkoineen lisääntyneinä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksina.

Todellisia kärsijöitä leikkauksien seurauksena ovat kuitenkin ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset.

On koko yhteiskunnan etu sekä taloudelliselta että inhimilliseltä kannalta, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta ei säästetä, vaan Veikkauksen tuoton alenema kompensoidaan budjettiriihessä täysimääräisesti sote-järjestöille.

#budjetti 2021 #onneksionjoku #järjestötihmisenpuolella

Saija Selkälä
Sininauhaliiton lakimies
saija.selkala@sininauha.fi
Puh. 044 718 4359