Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Sininauhaliitto pyytää ostotarjouksia jäsenyhteisöiltään Krämertintie 2 kiinteistöstä

Sininauhaliitto (myyjä) omistaa 100 % Koy Krämertintie 2:n osakekannasta. Osakkeilla hallitaan ensi-sijaisesti toimistokiinteistöä ja muita tiloja (yhdessä: kiinteistö) osoitteessa Krämertintie 2, 00620 Helsinki.
JAA

Myyjä pyytää Sininauhaliiton liittokokouksen päätöksen perusteella kaikilta jäsenyhteisöiltään kirjallista ostotarjousta kiinteistöyhtiön koko osakekannan hankkimisesta.

Lisätiedot tarjousmenettelystä ja kiinteistöstä:
– Kiinteistö myydään toimistokiinteistöksi tai kaavamuutoksen mukaiseksi kiinteistökehityskohteeksi asunnoiksi
– Kiinteistöstä ei ole tehty erillistä kuntoarviota. Kiinteistö myydään siinä kunnossa missä se kaupantekohetkellä on. Tarjoajilla on mahdollisuus tutustua kiinteistöön kesän 2016 aikana. Kiinteistöön voidaan järjestää tutustumiskäyntejä tarjoajan pyynnöstä.
– Kiinteistö myydään tyhjänä, ilman voimassa olevia vuokrasopimuksia.
– Sininauhaliitto on hakenut kaavamuutoksen ja saanut sen niin, että olemassa olevaan rakennukseen on saatu 650 kem2 rakennusoikeus. Kaava ei ole velvoittava, eli kiinteistöä voi edelleen käyttää toimistokäytössäkin.
– Kiinteistöstä tehdään sitova kauppasopimus. Omistusoikeus siirtyy uudelle omistajalle koko kauppasumman suorittamisen jälkeen.

Ostotarjouksessa tulee olla seuraavat tiedot:
– Tarjoajan nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö ja sähköpostiosoite, johon tarjousmenettelyn tulos voidaan ilmoittaa
– Tarjouksen voimassaoloaika, tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 saakka
– Kiinteistöstä (eli koko osakekannasta) tarjottava kokonaishinta euroina

Myyjä valitsee tarjousten perusteella hinnaltaan korkeimman tarjouksen. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä sen sijaan hinnaltaan alemman tarjouksen, mikäli sellaisen jättäneen tarjoajan kiinteistön kehityssuunnitelma vastaa paremmin myyjän yleishyödyllisiä tavoitteita mm. sosiaalisesta asuntotuotannosta. Myyjä pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Osatarjouksia ei hyväksytä.

Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 31.08 2016 klo 12:00 mennessä osoitteeseen Sininauhaliitto ry, Mäkelänkatu 50, 00510 Helsinki ja varustettuna tekstillä ”OSTOTARJOUS”. Tarjoukset avataan yhtäaikaisesti 1.9.2016. Myyjä ilmoittaa tarjousmenettelyn tuloksesta kaikille tarjouksen jättäneille 15.09.2016 klo 16:00 mennessä.

Lisätietoja antavat: Timo Raatikainen (040 528 8105, kiinteistön esittelyt ja tekniset ratkaisut) ja Henri Pelkonen (050 414 7998, hallinnolliset ja mahdolliseen tarjouksen jättöön liittyvät asiat). Molempien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@sininauha.fi.

Tarjouspyyntöön ja kiinteistöön liittyvät asiakirjat löytyvät kokonaisuudessaan täältä.

Henri Pelkonen
ts. talous- ja hallintojohtaja