Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Sininauhaliitto: Uusi alkoholilaki lisää päihdehaittoja

Alkoholin saatavuuden lisääminen vaikuttaa haitallisesti sekä yksittäisten ihmisten elämään että kansantalouteen. Alkoholiriippuvuutta aiheuttaa alkoholi, ei suomalaisen mielenlaatu. Tätä mieltä ovat Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö ja Sininauha Oy yhteisessä lausunnossaan alkoholilain kokonaisuudistuksesta.
JAA

Lakiehdotus painottuu voimakkaasti alkoholin saatavuuden lisäämiseen. Se vaikuttaa tavoittelevan nimenomaan alkoholin vähittäiskaupan ja anniskelun yrittäjien toimintamahdollisuuksien parantumista. Vaikka mahdolliset verotuotot lisääntyvät, lain vaikutus kansantalouteen on negatiivinen, sillä alkoholihaitat lisääntyvät.

Usein kuultu väittämä on, että päihderiippuvuuden syntyminen perustuu suomalaisen ihmisen mielenlaatuun tai geeniperimään.

– Alkoholi itsessään on riippuvuutta aiheuttava aine. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä todennäköisemmin siihen syntyy riippuvuus. Ja mitä helpommin ja laajemmin alkoholia on saatavilla, sitä suuremmiksi muodostuvat käyttömäärät, Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu sanoo.

Uusi alkoholilaki olisi haitallinen erityisesti nuorille

Alkoholin saatavuuden lisääminen vaikuttaa erityisesti nuoriin – siinä vaiheessa elämää, kun ei vielä ole kysymys alkoholiriippuvuudesta, mutta käyttömäärät ja -kerrat ovat alttiita lisääntymään, koska alkoholin psyykkinen ja sosiaalinen vaikutus ajaa siihen.

Saatavuuden lisäämisen kannalta suurimpina ongelmina lakiluonnoksessa Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö ja Sininauha Oy näkevät päivittäistavarakaupassa myytävien alkoholijuomien sallitun vahvuuden nostamisen sekä luvan myydä päivittäistavarakaupassa väkevistä alkoholijuomista valmistettuja long drink-juomia, niin sanottuja limuviinoja.

Lakiluonnos on myös ristiriidassa hallitusohjelman varhaisen tuen ja ennaltaehkäisyn tavoitteiden kanssa, Sininauha Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Karvonen toteaa.

– Lapsille, nuorille ja perheille tuotettavien sosiaali – ja terveyspalveluiden onnistumisen edellytys on varhainen tukeminen ja ennaltaehkäisy.

Alkoholiriippuvuus sairastuttaa myös perheenjäsenen

Saatavuuden laajentaminen vaikuttaa moniin ihmisryhmiin, Tiensuu huomauttaa.

– Myös alkoholinkäyttäjän perheenjäsenille aiheutuu sairastuvuutta ja elämän ongelmia. Haavoittuvimpia ovat lapset. He menettävät omanarvontuntoaan ja ovat alttiita omalle päihde- ja mielenterveysongelmalle aikuisuudessa. Tämä ei näyttäydy aina vielä nuoruusiässä, jolloin nuori pyrkii toimimaan eri lailla kuin alkoholia suurkuluttanut vanhempansa.

Alkoholin saatavuuden lisäämisen sijaan hallituksen tulisi mieluummin keskittyä siihen, miten saatavuutta rajattaisiin.  Jos todella haluaisi saavuttaa sekä inhimillistä että taloudellista hyötyä, kannattaisi panostaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tukemiseen, lisää Kimmo Karvonen.

– Meidän asumisyksikköjemme ja päiväkeskustemme asiakkaat kuuluvat usein siihen 10 prosentin ryhmään, joka aiheuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista 90 prosenttia.