Ohita valikko

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen uudistuminen vaatii innovatiivisuutta ja eettisyyttä

Järjestöjen pitää aiempaa enemmän tehdä valintoja ja osata luopua joistain toiminnoista.
JAA

Sote-uudistus, talouden tilanne, tehokkuuden vaatimukset sekä asenteiden muutokset haastavat sosiaali- ja terveysjärjestöjen mahdollisuuksia auttaa ihmisiä.

Rajat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä murtuvat. Järjestöjen selviytyminen edellyttää, että ne löytävät paikkansa muuttuvassa yhteiskunnassa, pohtii väitöskirjatutkija Päivi Heimonen Tampereen yliopistosta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli on muuttunut palvelujen kilpailutusten, talouden tiukkenemisen sekä avustus- ja hankintalakimuutosten myötä kuntien kumppanista markkinoiden pyöritettäväksi. Palveluiden tuottamisessa painottuvat tehokkuus, taloudellisuus ja nopeat tulokset.

– Rahoitusten pätkittäisyys ja epävarmuus on haastavaa sekä asiakkaille että järjestöille ja sen työntekijöille, tutkija Päivi Heimonen sanoo.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen selviytyminen vaatii valintoja

Muutosten vuoksi järjestöjen on uudistuttava. Pitää tehdä valintoja, osata luopua joistain toiminnoista sekä suunnata voimavaroja toimiviin tehtäviin ja innovaatioihin, on ennakoitava tulevaisuuden haasteita.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat paikkoja ihmisten yhdessäololle, itsensä toteuttamiselle ja elämän muutoksiin. Järjestöjen piirissä ihmisille tarjotaan vertaisapua, erilaisia keskusteluryhmiä ja vapaaehtoistoimintaa. Järjestöt tuottavat palveluja, kuten ensi- ja turvakoteja, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoimintaa sekä tukea asumiseen. Ne ovat olleet myös keskeinen toimija uusien palveluiden ja työllistymisen kehittämisessä.

– Järjestöjen työssä keskeistä on työn eettisyys. Ihmisen kohtaaminen ihmisenä on järjestötyön ydin, josta tulee muutospaineissa pitää kiinni, Heimonen muistutti Sininauhaliiton vuosittaisessa järjestöjohtajien SiniBoss-tapaamisessa Kyyhkylän kartanossa.

Järjestöjen johtamisesta toistaiseksi niukasti tutkimustietoa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ja johtajuuden tarkastelu yhteiskunnallisten muutosten keskellä on tuonut Päivi Heimosen uuden tutkimuskentän eteen. Vaikka Suomessa on noin 4 500 sosiaali- ja terveysjärjestöä, on tutkimusta niiden rakenteista ja johtajuudesta varsin vähän.

Päivi Heimosen väitöskirja tarkastelee aihetta lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdejärjestöjen näkökulmasta. Heimonen on tutkimusvapaalla Sininauhaliitosta, ja tutkimuksen arvioitu valmistumisaika on keväällä 2019. Tutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Lisätietoja

Väitöskirjatutkija Päivi Heimonen
Tampereen yliopisto
heimonen.paivi.j@student.uta.fi
+358 40 585 6376