Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Sosiaali- ja terveyspalvelujen suurkuluttajat jäämässä valinnanvapauden ulkopuolelle

Sininauhaliitto kannattaa valinnanvapauden lisäämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Herää kuitenkin kysymys siitä, keitä aito valinnanvapaus koskee. Ei kai ainoastaan heitä, joilla on jo valmiiksi hyvät edellytykset valintojen tekemiseen?
JAA

– Valitettavasti näyttää siltä, että päihde- ja mielenterveysongelmaisten ja monisairaiden henkilöiden, vammaisten sekä lastensuojelun asiakkaiden osalta palveluiden saatavuus heikkenee entisestään. Jo nykyisin esimerkiksi huumeita käyttävien henkilöiden on vaikea päästä tarvitsemiensa terveys- ja sosiaalipalveluiden piiriin, Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu sanoo.

Hoitamaton sairaus tulee yhteiskunnalle kalliiksi

Kymmenesosa väestöstä aiheuttaa 85-90 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Jos halutaan päästä kiinni tämän väestöryhmän aiheuttamiin kustannuksiin, täytyy heidän palvelunsa laittaa kuntoon.

Hoitamattomat mielenterveys- ja päihdesairaudet sekä somaattiset sairaudet tulevat yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmiksi kuin niiden tehokas ja perusteellinen hoitaminen. Nyt suunnitellulla mallilla tuskin saavutetaan tavoiteltuja kolmen miljardin euron rakenteellisia säästöjä. Pikemminkin on vaarana, että kustannukset kasvavat edelleen, etenkin kun alkoholihaitat mitä ilmeisimmin lisääntyvät uuden alkoholilain myötä.

Uudistukselle jarrua – kokeillaan ennen kuin kaadetaan nykyinen järjestelmä

Lakiuudistus uhkaa myös palveluita tuottavia pieniä yrityksiä, ammatinharjoittajia ja järjestöjä. Maakunnilla olisi vastaisuudessa valta päättää esimerkiksi siitä, kuinka suuri liikevaihto sen valitsemalla palveluntarjoajalla on.

Mikäli pieni järjestö tai yritys ei pääse edes mukaan tarjouskilpailuun, uhkaavat palvelut keskittyä suurten kansallisten ja monikansallisten toimijoiden käsiin.

– Sininauhaliittoon kuuluu paljon järjestöjä, jotka tarjoavat sekä maakuntien vastuulle siirtyviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, että kuntien vastuulle jääviä syrjäytymistä ehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimintoja kuten päiväkeskuksia. Järjestöjen talous on riippuvainen näistä kaikista toiminnoista. Yhden toimintamuodon putoaminen pois voi näivettää koko pienen järjestön toiminnan, Tiensuu toteaa.

Päihde- ja mielenterveysongelmaiselle asiakkaalle muutos voi tarkoittaa sitä, että hänen palvelunsa hajautuvat monelle tasolle — tai hän jää kokonaan ilman palvelua.

Sote- ja maakuntauudistus on suurin sosiaali- ja terveyspoliittinen rakennemuutos sitten pohjoismaisen hyvinvointivaltion pystyttämisen. Tämän mittakaavan myllerrystä ei pidä tehdä ilman huolellista ja perusteellista vaikutusarviota. Sininauhaliiton mielestä uudistusta olisi syytä kokeilla ja arvioida ensin joissakin maakunnissa ennen kuin räjäytetään koko nykyinen järjestelmä.