Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Takaako uusi toimija työllisyyden tasa-arvon? – Selvitys osatyökykyisten Suomen mallista

Kohderyhmänä vaikeimmassa asemassa olevat osatyökykyiset, ja keitä he ovat?
JAA

Työministeri Tuula Haatainen otti vastaan 9.2.2021 selvitysmies Hannu Mäkisen selvityksen osatyökykyisten Suomen mallista. Osatyökykyisten ihmisten työllistymisessä ongelmat johtuvat usein rakenteista ja asenteista. Ministeri Haataisen mukaan on kyse osallisuudesta ja tasa-arvosta.

Suomalaiset työmarkkinat kärsivät asennevammasta: juhlapuheet eivät ole näkyneet toiminnassa.

Uusi toimija takaamaan työllisyyden tasa-arvoa

Selvityksen mukaan on perusteltua harkita uuden toimijan, joko valtion liikelaitoksen tai valtion osakeyhtiön, perustamista. Kohderyhmä olisi vaikeimmassa asemassa olevat osatyökykyiset ihmiset.

Tukemalla osatyökykyisten työllistämistä kompensoidaan työkyvyn aleneman vaikutusta. Se rasittaa julkista taloutta mutta lisää työllisyyttä ja kasvua sekä vähentää syrjäytymistä pitkällä aikavälillä. Kyse ei ole vain työllisyystoimista, vaan kyse on ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja yhteisvastuusta.

Kenestä puhutaan, kun puhutaan kaikkein vaikeimmin työllistyvistä ihmisistä?

Selvityksestä ei käy ilmi, säilyykö järjestöjen tehtävänä tuottaa edelleen myös nykyisten heikossa työllistymisen asemassa olevien asiakkaidensa palvelut ja tukitoimet kuten työkokeilut ja palkkatuettu työ. Jos säilyy, niin kenestä puhutaan, kun kerrotaan uuden toimijan toimivan kaikkein vaikeimmin työllistyvien kanssa? Puhutaanko

 • päihteitä aktiivisesti tai ongelmallisesti käyttävistä, kuten nuorista huumausaineiden käyttäjistä
 • mielenterveysongelmista kärsivistä henkilöistä, joilla on esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja ahdistuneisuushäiriöitä
 • rikostaustaisista henkilöistä
 • pitkäaikaistyöttömistä tai pitkäaikaisasunnottomista henkilöistä
 • henkilöistä, joiden koulutustaso on matala, heiltä esimerkiksi puuttuu peruskoulututkinto tai heidän työkokemuksensa on vähäinen tai olematon
 • eri kulttuureista tulevista nuorista, esimerkiksi romaninuorista
 • kielitaidottomista maahanmuuttajista
 • ylisukupolvisten ongelmien kanssa kamppailevista ihmisistä, joiden vanhemmilla tai isovanhemmilla ei ole ollut työtä
 • ylivelkaantuneista henkilöistä, joiden taloudelliset ongelmat ovat esteenä työllistymiselle
 • osatyökykyisistä työntekijöistä, jotka eivät pysty enää koulutustaan vastaavaan työhön, vai
 • ihmisistä, joilla on erilaisia fyysisiä esteitä tai sairauksia, jotka haittaavat työ- ja toimintakykyä?

Osuuko nyt mahdollisesti perustettavan toimijan toiminta juuri siihen kohderyhmään, joiden kanssa Sininauhaliiton jäsenyhteisöt tällä hetkellä menestyksellisesti työskentelevät?

Sininauhaliiton mukaan yksilölliset palvelut ja riittävän pitkäkestoinen tuki sekä työkyvyn ja osaamisen arviointi, työtehtävien räätälöinti ja digitaaliset ratkaisut ovat kes­keisiä asioita etsittäessä ratkaisuja mm. osatyökykyisten työllistymiseen (selvitys s. 40). Selvitys korostaa kolmannen sektorin roolin säilyttämistä. Miten järjestöt voivat tähän valmistautua?

Välityömarkkinatoimijat haluavat rakentaa yhteistyötä

– Sininauhaliitto on Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän jäsen. Meillä on sosiaalisen työllistämisen osaamista ja haluamme ehdottomasti olla mukana välityömarkkinatoimijoiden ja asiakkaidemme kanssa luomassa toimivia rakenteita osatyökykyisten työllistämiseksi!

Kiitämme hyödyllisestä selvityksestä. Tekemistä on kuitenkin vielä paljon, uusi toimija ei yksin ratkaise asiaa. Selvitys luo hyvän pohjan jatkotyöskentelylle, on tärkeää päästä yhteisesti keskustelemaan palveluiden rakentumisesta, kohderyhmästä ja rahoituksesta, toteaa Sininauhaliiton jäsenpalveluiden suunnittelija Jaana Joutsiluoma.

Aikataulu

 • Syksyn 2020 budjettiriihessä hallitus linjasi osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tukemiseksi luotavasta tavoitteellisesta, systemaattisesta ja liiketoimintaperiaatteellisesta välityömarkkinatoimijasta.
 • Kevään 2021 kehysriihessä tehdään päätös selvityksen ehdotuksen mukaisesta toteutuksesta.
 • Työministerin tavoite on, että esitetty toiminta käynnistyisi vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja

Jaana Joutsiluoma
suunnittelija, Sininauhaliiton jäsenpalvelut
jaana.joutsiluoma@sininauha.fi
Puh. 044 491 9065

Lue lisää

Jukka Lindberg, Vates: Välityömarkkinoiden tulevaisuuden toimintamalli hahmottuu
SOSTE ry: Investoiminen vaikeimmin työllistyviin on kannatettavaa – Mallin yksityiskohdat vaativat vielä hiomista
Sininauhaliiton lausunto 12.11.2020: Osatyökykyisten työllistämisen Suomen malli. ”Osatyökykyisten työllistäminen on investointi.”