Ohita valikko

Tee KUMOUS ja vie kokeilusi käytäntöön!

Uutuuskirja antaa käytännön tukea kokeilujen arviointiin.
JAA

Kokeilut yleistyvät kehittämisen tavaksi niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla. Kokeilun hyötyjen arviointi jää helposti yksipuoliseksi tai kokonaan tekemättä, mikä usein estää kokeilun siirtymisen jatkuvaksi käytännöksi. Myös rahoituksen epäjatkuvuus ja kokeilun alkuperäisten kehittäjien mielenkiinnon ja sitoutumisen lopahtaminen vaikeuttavat kokeilun leviämistä.

Kokeilut käytäntöön -työkirja esittelee kokeilujen arviointiin ja niistä oppimiseen tarkoitetun uuden arviointimenetelmän. Työkirja on yhteisen oppimisen ja pohdinnan alusta kokeilun suunnitteluvaiheesta aina sen päättymiseen ja jälkiarviointiin saakka.

Arviointi perustuu moniarvoiseen ihmislähtöiseen kokeilujen arviointimalliin. Vuorovaikutteisessa arviointiprosessissa ovat mukana myös kokeilun käyttäjät, levittäjät ja toteuttajat.

Kokeilun vetäjä voi käyttää työkirjaa itsenäisesti tai tehdä ennakointi- ja arviointitehtäviä yhdessä kehittäjä- tai projektitiimin ja ohjausryhmäläisten, ylemmän johdon tai vastaavien kokeilujen edustajien kanssa.

Työkirjaa voi myös soveltaa käyttämällä esimerkiksi vain arviointikehikkoa tai työpaja-apuvälineitä.

Lue lisää >>

Eveliina Saari: Kenen tehtävä on arvioida uusien digipalvelujen vaikutuksia ihmisen kannalta?

Eveliina Saari: Arviointi kuuluu kaikille: Miksi juuri nyt pitäisi arvioida kokeiluja ja kehittää arviointiosaamista?

Saari, E., Hyytinen, K., Hasu, M., Hyypiä, M., Korvela, P., Käpykangas, S., Leväsluoto, J., Melkas, H., Nordlund, A., Pekkarinen, S. & Toivonen, M.: Kokeilut käytäntöön -työkirja.Palvelutalouden vallankumous – Ihminen digitalisaation keskiössä -projekti. [TEKES-rahoitteinen KUMOUS-hanke, joka on tutkinut ja edistänyt kuutta erilaista arkea helpottavaa ja digitaalisuutta hyödyntävää palveluinnovaatiota. Hankkeen toteuttajana on Työterveyslaitoksen, Lappeenrannan Teknillisen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n muodostama konsortio.] Työterveyslaitos, Helsinki 2018.