Ohita valikko

Yhteistyöllä tehokkaampaa ruoka-apua

Ruoka-apua on tarpeellista saada koko Suomessa ilman turhaa byrokratiaa. Tätä tavoitetta edistää valtakunnallinen "Ruoka-apu, ruokajako ja osallisuus" -hanke, jossa Sininauhaliitto on mukana.
JAA

Eriarvoisuuden kasvaminen on eri tutkimusten mukaan synnyttänyt ryhmiä, jotka ovat jääneet pysyvästi syrjään suomalaisten muuten korkeasta hyvinvoinnista. Kun nälkä on todellinen, on apua saatava heti.

Vuoden 2020 loppuun jatkuva ”Ruoka-apu, ruokajako ja osallisuus” -hanke kokoaa yhteen yli 90 suomalaista ruoka-aputoimijaa. Hanketta hallinnoi Samaria, ja se tavoittaa peräti 133 000 ruoka-avun tarvitsijaa, eli kyseessä on suurin Suomessa koskaan toteutettu yhteishanke.

          Mukana on niin laajalti toimijoita, että saamme hyvin kattavan kuvan siitä mitä ruoka-aputyö on Suomessa tällä hetkellä. Mukana on isoja tukkumaisia tekijöitä, pieniä toimijoita ja kaikkea siitä väliltä, kertoo Samarian toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi.

Aikoinaan ruoka-aputoimijat tekivät työtään itsenäisesti tietämättä välttämättä kovin tarkasti edes mitä vastaavaa toimintaa muut tekivät lähiseudulla. Valtakunnalliset hankkeet ovat auttaneet tiedonsiirrossa ruoka-aputyötä tekevien tahojen välillä. On tärkeää, että toimijat tuntevat toistensa tekemän työn.

Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund kertoo, että hankkeessa on mukana lähes kolmekymmentä Sininauhaliiton jäsenyhteisöä.

          Meidän jäsenyhteisöjämme on perinteisesti ohjannut halu auttaa niitä, jotka eivät saa muualta apua. Ruoka-aputoiminta on parin vuosikymmenen aikana kehittynyt yhdeksi hyvin keskeiseksi työmuodoksi.

Lund sanoo, että Sininauhaliitto haluaa olla keskusliittona mukana tukemassa ja kehittämässä ruoka-aputyötä.

          Haluamme miettiä, kuinka tätä arvokasta työtä voi tehdä entistä vaikuttavammin. Miten ihmisiä voi auttaa vielä paremmin? Haluamme olla mukana levittämässä ja juurruttamassa hyviä auttamisen ja osallistamisen työtapoja.