Ohita valikko

Tieto- ja tukipiste Tiltti: Pakollinen tunnistautuminen myös pelisaleihin

Tieto- ja tukipiste Tiltin lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta
JAA

Tieto- ja tukipiste Tiltti on jättänyt lausuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta. Peliongelmista toipuvat Tiltin kävijät pitävät hajasijoitettuihin raha-automaatteihin esitettyä pakollista tunnistautumista erittäin tarpeellisena ja hyvänä uudistuksena. Tunnistautumisen rajaaminen vain hajasijoitettuihin raha-automaatteihin on kuitenkin rahapelien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen näkökulmasta riittämätön toimenpide. Pakollinen tunnistautuminen pitäisi laajentaa koskemaan myös pelisaleihin sijoitettuja raha-automaatteja ja sen voisi toteuttaa myös tiukemmalla pelisalien sisäänpääsyvalvonnalla.

Pelien laaja tarjonta ja helppo saatavuus arjen kaikissa asiointiympäristöissä vaikeuttaa peliongelmista toipumista ja peleistä irti pysymistä. Pakollinen tunnistautuminen hajasijoitettuihin raha-automaatteihin tuo peliongelmasta toipuvalle pelaajalle hyvät mahdollisuudet rajata omaa pelaamistaan, mutta on silti riittämätön toimenpide.

Pelisaleja tulisi valvoa

Pelinjärjestäjän tulisi pystyä nykyistä paremmin valvomaan pelisalipelaamista. Pakollinen tunnistautuminen pitäisi laajentaa koskemaan myös pelisalien raha-automaatteja, koska pelisaleissa on mahdollista pelata suuremmilla panoksilla ja myös alkoholin vaikutuksen alaisena.

Ongelmallisesti pelaavat kykenevät harvoin vapaaehtoisesti rajoittamaan omaa pelaamistaan. Vapaaehtoisuuteen perustuvaa rajoitusta käytetään usein vasta, kun ongelmallinen pelaaminen halutaan lopettaa.

Pakolliseen tunnistautumiseen olisi hyvä liittää muitakin haitallisen pelaamisen hallitsemiskeinoja, kuten pelinestomahdollisuus, pakolliset itse asetettavat tappiorajat ja itse asetettavat rahansiirtorajat, niihin kytkettävät ylärajat ja riittävät aikaviiveet rajoja ylöspäin muutettaessa. Näin pelihimon yllättäessä pelaaja välttäisi tilanteet, joissa hän kiertää ja peruu itselleen asettamansa rajoitukset.

Ongelmapelaamiseen puuttuminen on myös pelintarjoajan vastuulla

Suomalaisen rahapelipolitiikan keskeisin tavoite on rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen.

Pelintarjoajan olisi vältettävä rahapelien markkinointia ja kohdennettua mainosviestintää pelikiellon tai sisäänpääsykiellon hakeneelle. Peliongelmista toipuvan pitäisi saada estää kokonaan itseensä kohdistuva rahapeleihin liittyvä markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio.

Yhteydenotot

Jenni Kämppi

Koordinaattori, tieto- ja tukipiste Tiltti, Sininauhaliitto, jenni.kamppi@sininauha.fi, puh. +358 050 544 2897

Lue tieto- ja tukipiste Tiltin lausunto kokonaan

Sininauhaliiton matalan kynnyksen tieto- ja tukipiste Tiltti tarjoaa peliongelmaisille ja heidän läheisilleen kasvokkaisia neuvonta-, tuki- ja vertaistukipalveluja. Tiltissä voi keskustella koulutetun sosiaalialan ammattilaisen kanssa kahden kesken ja/tai hakeutua erilaisiin vertaistukea mahdollistaviin ja hyödyntäviin toimintoihin. Tiltti toimii osana Peliklinikkaa, joka kokoaa yhteen ja kehittää julkisia sekä järjestöjen tuottamia pelihaittapalveluja. Peliongelmista selviytymisen kokemustietoa on koottu helposti hyödynnettäväksi internetsivustoksi. www.kokemuksiapeliongelmista.fi.

Tiltti, Siltasaarenkatu 12 C, 6. krs, 00530 Helsinki