Ohita valikko

Tietosuojatyö on dokumentointia

Nyt on aika laittaa tietosuoja-asiat kuntoon.
JAA

Nyt on aika ryhtyä tietosuojatyöhön. Miksi ja miten? Tietosuoja-asetuksen takana on ajatus siitä, että kaikkia eurooppalaisia asiakkaita kohdellaan samalla tavalla ja heillä on samat oikeudet jokaisessa EU-maassa.

Tietosuojalla turvataan kaikkien luonnollisten henkilöiden (asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja työntekijöiden) yksityisyydensuoja kaikessa toiminnassa. Asetuksella siis suojataan ensisijaisesti jokaisen ihmisen kotirauhaa, kunniaa ja oikeutta yksityiselämään.

Opsec Oy:n maksuttomassa oppaassa käydään vaiheittain läpi ne toimet, jotka pienen yrityksen/yhdistyksen on vähintään tehtävä tietosuoja-asetuksen eteen. Tavoitteena on kertoa käytännön tasolla, mitä tietosuojaan liittyviä asioita on huomioitava toiminnassa.

Tietosuojatyössä erilaisten asioiden dokumentointi on erittäin tärkeässä roolissa. Tämä tarkoittaa, että yrityksen/yhdistyksen tietosuojaan liittyvät ohjeet ja käytännöt tulee olla kirjallisesti ylhäällä siten, että ne voidaan myöhemmin näyttää toteen. Juuri dokumentointiin liittyvät vaatimukset ovat yksi suurimmista muutoksista verrattuna aiempaan lainsäädäntöön.

Lataa opas ja ryhdy työhön: Tietosuojaopas

Tietosuoja antaa turvan meille kaikille.

 

Asta Juntunen

järjestöpäällikkö

Sininauhaliitto