Ohita valikko

Tuore ruoka-aputyön selvitys on karua luettavaa

Ruoka-avun tarve kasvaa, mutta avuntarjoajien toiminnan jatkuminen on epävarmaa.
JAA

Sininauhaliitto ja Kirkkopalvelut kysyivät 41 ruoka-aputoimijalta, mitä heille kuuluu. Vastaukset herättävät huolta sekä ruoka-apua tarvitsevista ihmisistä että ruoka-apua toteuttavista tahoista.

Ruoka-avun tuoreessa, valtakunnallisessa tilannekatsauksessa päällimmäisiksi haasteiksi nousevat ruoka-aputoiminnan taloudellisen järjestämisen edellytykset sekä ruoka-avun tarvitsijoiden määrän jatkuva kasvu.

Järjestö-, kunta- tai seurakuntarahoitus on monelle ruoka-aputoimijalle toiminnan edellytys, mutta moni toimija kertoo, että ensi vuoden rahoitus on joko kokonaan auki tai sitä ollaan voimakkaasti supistamassa. Koronakriisi on myös tuonut ruoka-avun järjestäjille odottamattomia lisäkustannuksia. Koronan vuoksi toimijat ovat joutuneet hankkimaan suojavarusteita. Samalla ruokalahjoitukset ovat vähentyneet, jolloin toimijat ovat joutuneet ostamaan ruokaa. Muutokset ovat ajaneet monen järjestön talouden aivan selviytymisen rajoille.

Asiakasmäärät ja huoli ihmisten selviytymisestä kasvavat

Ruoka-aputoiminnan asiakasmäärät kasvavat edelleen voimakkaasti. Ruoka-apua tarvitsevien määrä on lisääntynyt viime vuoden tilanteeseen verrattuna ja kasvua on tapahtunut etenkin kahden viimeisen kuukauden aikana. Ruoka-aputoimijoista 68% kertoo asiakasmäärän kasvaneen vuoden takaiseen tilanteeseen (11–12/2019) verrattuna. Koronakriisi on vaikuttanut monien tilanteeseen heikentävästi ja tilanne ei ole helpottamassa. Viimeisen kahden kuukauden aikana ruoka-avun tarpeen kasvu on edelleen jatkunut 66 % vastaajan mukaan.

Ruoka-aputoimijat kantavat huolta asiakkaidensa hyvinvoinnista; huoli kotiin jääneistä yksinelävistä kasvaa. Kaikkinainen kohtaavan työn sekä ohjaus- ja neuvontapalvelujen  väheneminen on lisännyt huolta ihmisten selviytymisestä. Moni ruoka-avun asiakkaista tarvitsee säännöllistä ohjausta ja apua etuuksien hakemiseen. Lisäksi ruokajonoon on tullut runsaasti uusia asiakkaita, jotka eivät vielä tunne yhteiskunnan tarjoamia palveluja.

Ruoka-aputoimijat ovat huolissaan myös omasta jaksamisestaan ennakoimattoman tulevaisuuden, muuttuvien olosuhteiden ja lisääntyvien asiakasmäärien paineissa. Ruoka-aputoiminnan vapaaehtoisista moni on iän tai sairauksien vuoksi joutunut riskiryhmään kuuluvana jäämään pois auttamistehtävistä.

Tuoreella ruoka-aputoiminnan tilannekatsauksella haluamme kiinnittää huomio edessä olevaan uhkakuvaan: edellytyksiä ruoka-avun järjestämiseen riittävällä tasolla ei enää ole.

Lue selvitys ruoka-aputoiminnan tilasta täältä.

 

Lisätiedot:

Anne Hyyrynen
Projektipäällikkö
anne.hyyrynen@sininauha.fi
p. 046 9232 572