Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Työttömyysturvaan esitetyt muutokset lisäävät yhteiskunnan eriarvoisuutta ja polarisaatiota

Sininauhaliitto vastustaa hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja pitää leikkausten pitkäaikaisten vaikutusten sivuuttamista hallitukselta kylmäverisenä.
JAA

Hallitus on perustellut työttömyysturvaan esitettyjä muutoksia työttömien kannustamisella töihin. Työttömyysturvauudistusten vaikutukseksi on arvioitu 41 000 lisätyöllistä, mikä on lähes puolet hallituksen lisätyöllisten kokonaistavoitteesta (100 000). Tavoitellut vaikutukset ovat mittavat. Sininauhaliitto ei pidä arvioita realistisina eikä siten usko arvioituihin työllisyysvaikutuksiin.

Työttömyysturvaan esitetyt muutokset vaikuttaisivat eri elämäntilanteissa olevien työttömyysturvaan hyvin eri tavoin, mikä osaltaan lisää yhteiskunnan polarisaatiota.

Sininauhaliiton arvion mukaan kipeimmin vaikutukset tulisivat kohdistumaan heihin

  • jotka jo nyt ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa
  • joiden työllistyminen pitkittyy
  • joille kasautuu muita erilaisia riskejä tai
  • joiden toimeentuloon kohdentuu samanaikaisesti myös muita uudistuksia kuten esimerkiksi asumistuen tason heikennykset.
Jaana Joutsiluoma
Sininauhaliiton työllisyystoiminnan suunnittelija Jaana Joutsiluoma. KUVA Henriikka Seppälä / Studio Arcadia

Sininauhaliiton suunnittelija Jaana Joutsiluomalla on selkeä viesti: – Edellytämme hallitukselta riittävän ansioturvan turvaamista ihmisten kaikissa elämäntilanteissa! Eri-ikäisten työelämäosallisuutta on vahvistettava ja työmarkkinoilla esiintyvää huomattavaa rekrytointisyrjintää on vähennettävä.

Lue Sininauhaliiton 12.1.2024 antama lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.