Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Uskallatko katsoa totuutta silmiin?

Sininauhaliitto pyytää päättäjiä katsomaan totuutta silmiin. Vaikka Sininauhaliitto viettää 80-vuotisjuhlaansa, työtä syrjäytettyjen ihmisten parissa riittää enemmän kuin kukaan toivoisi.
JAA

Köyhyys ja leipäjonot, ylisukupolvinen huono-osaisuus, peliriippuvuus tai päihde-ehtoinen elämä ovat jatkuvasti otsikoissa. Asunnottomuus uhkaa nuorten, perheiden ja maahanmuuttajien tulevaisuutta.

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät ovat liian usein ensimmäisten joukossa, kun kuntatasolla tehdään lyhytnäköisiä säästöjä. Nämä säästöt tulevat viiveellä korkojen kera vastaan järjestöjen tukimuotoja moninkertaisesti kalliimmissa palveluissa. Toisaalta monet näistä ihmisistä ovat jo menettäneet paitsi luottamuksensa, myös toivonsa paremmasta elämästä, tai yksinkertaisesti menettäneet kosketuksensa toisenlaiseen todellisuuteen.

Auttajien tulevaisuus on epävarma

Totuus on, että Suomessa on yli 500 000 alkoholin riskikuluttajaa. Sininauhaliitto on huolissaan siitä, kuinka merkittävistä ongelmista huolimatta osa yhteiskunnan merkittävistä päättäjistä perustaa alkoholipoliittiset näkemyksensä tutkimuksellisen tiedon sijaan uskomuksille ja alkoholiteollisuuden lobbaukselle. Päihteiden käytöstä aiheutuu noin kuuden miljardin euron haittakustannukset. Lastensuojeluun ajautuu alkoholiongelmaisten lapsia joka päivä. Asunnottomia on maassamme yli 8 000.

Samalla kun päihteiden aiheuttamat ongelmat kasvavat, muuttuu auttajien tulevaisuus yhä epävarmemmaksi.

Ymmärtävätkö päättäjät säästöpaineissa järjestötoimijoiden merkityksen? Haluammeko olla yhteiskunta, jossa sairastuneet, syrjäytetyt ja vaikeaan tilanteeseen joutuneet jäävät vaille ihmisarvoista kohtelua? Ohjaako alkoholipoliittista päätöksentekoa alkoholiteollisuuden lobbaus vai vastuullisuus, Sininauhaliiton johtaja Aarne Kiviniemi kysyy.

Sininauhaliiton jäsenyhteisöt tekevät ihmisarvotyötä

Ihmisarvoteot vaativat rohkeutta: uskallusta tietääpäättää ja tehdä toisen puolesta jotain, joka voi merkitä myös toimimista henkilön omaa välitöntä tahdonilmaisua vastaan. Rohkeus kumpuaa järjestöissä tehtävään työhön liittyvästä kokemustiedosta – vertaiskokemuksesta ja kokemusasiantuntijuudesta.

Sininauhaliitto on tehnyt työtä ihmisarvon puolesta vuodesta 1936. Sininauhaliiton jäsenyhteisöt tekevät ehkäisevää ja etsivää päihdetyötä, tarjoavat koteja asunnottomille ja tekemistä päihde-, mielenterveys- tai muista ongelmista kärsiville.

Jäsenjärjestöissämme nukkuu joka yö 2 500 ihmistä tuetussa asumisessa, tehdään joka viikko 9 500 tuntia vapaaehtoistyötä ja kohdataan joka vuosi yli 9 000 ihmistä päiväkeskuksissa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Aarne Kiviniemi, johtaja, Sininauhaliitto, p. 050 522 3285