Ohita valikko
Nainen seisoo rannalla veden äärellä, kuvassa varpaat ja veden raja

Uusi Kuivin jaloin -sivusto päihderiippuvaisten ihmisten läheisille

Tärkeän ihmisen ongelmallinen päihteidenkäyttö aiheuttaa hänen läheisilleen huolta ja kuormitusta. Monelle voi olla myös epäselvää, milloin kyse on päihderiippuvuudesta ja mistä haastavaan tilanteeseen voi saada apua.
JAA

Sininauhaliiton uusi Kuivin jaloin -sivusto on suunnattu päihderiippuvaisten ihmisten läheisille. Sivustolle on koottu tietoa päihderiippuvuudesta ja sen vaikutuksista, päihderiippuvuuden herättämistä tunteista, päihderiippuvaisten ihmisten läheisten oikeudesta hyvinvointiin sekä eroista, päihteisiin liittyvistä menetyksistä ja väkivallasta.

Kuivin jaloin -sivusto on suunnattu kaikille, jotka kokevat tärkeän ihmisen päihteidenkäytön vaikuttavan omaan elämäänsä, oli kyse sitten diagnosoidusta riippuvuussairaudesta tai mieltä varjostavasta epäilystä sen suhteen, käyttääkö tärkeä ihminen ongelmallisesti päihteitä. Sivustolta löytyy oma osionsa myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat ovat Suomessa yleisiä. Arvioiden mukaan jokaista päihteiden ongelmakäyttäjää kohden on noin viisi läheistä, jotka altistuvat päihteidenkäytön negatiivisille vaikutuksille. Suomessa arvioidaan olevan 31 100–44 300 amfetamiinia ja opioideja ongelmallisesti käyttävää henkilöä sekä 400 000 alkoholin ongelmakäyttäjää. Se tarkoittaa, että maassamme on noin 2 miljoonaa päihteidenkäyttäjien läheistä.

Vaikka läheisiä on paljon, heille suunnattu tuki on usein hajanaista ja vaikeasti löydettävissä. Siksi olemme koonneet läheisille suunnatun kattavan tietopaketin nettisivustoksi, josta läheiset saavat tietoa päihderiippuvuudesta ja sen vaikutuksista. Olemme myös koonneet yhteen apua tarjoavat tahot.

Sininauhaliiton läheistyö on nyt Kuivin jaloin -työ

Sininauhaliitossa on tehty vuosien ajan työtä esimerkiksi päihde-erityisten erojen, päihteisiin liittyviin menetysten sekä päihderiippuvaisten ihmisten läheisten kanssa. Nyt läheistyömme kulkee nimellä Kuivin jaloin -työ.

Kuivin jaloin -työssä tarjoamme päihderiippuvaisten ihmisten läheisille tukea sivustomme lisäksi läheisille suunnattujen luentojen, työpajojen ja ryhmien kautta. Levitämme tietoa myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sivustomme ja luentojen kautta sekä teemme yhteiskunnallista vaikuttamistyötä läheisten aseman parantamiseksi palvelujärjestelmässä.

Uusi Kuivin jaloin -sivusto: www.kuivinjaloin.fi

Olemme myös somessa!
Facebook: Kuivin jaloin
Instagram: @kuivinjaloin