Ohita valikko
vanhempi ja pari nuorta aidalla

Uusi opas tarjoaa apua nuoren huumeiden käytöstä huolestuneille läheisille

Irti Huumeista ja Sininauhaliitto julkaisevat itseapuoppaan läheisille.
JAA

Läheiset tuntevat olonsa usein hämmentyneiksi ja yksinäisiksi, kun nuori on alkanut kokeilla tai käyttää huumeita. Läheisen voi olla vaikea tietää, miten toimia tai kenen puoleen kääntyä. Sininauhaliitto ry:n ja Irti Huumeista ry:n hanke Palasista eteenpäin – Ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä on julkaissut Itseapuoppaan auttamaan vastaavaan tilanteeseen joutuneita vanhempia ja muita läheisiä. 

– Kesällä vapaa-ajan lisääntyessä nuorten päihdekokeilut voivat yleistyä. Toisaalta vanhemmilla on lomalla parempi mahdollisuus huomata muutokset nuoren käytöksessä. Joskus muutokset liittyvät huumeisiin, Palasista eteenpäin -hankkeen projektipäällikkö Sanna Tanskanen toteaa.

Puhumista nuoren huumeiden käytöstä voidaan vältellä pelon ja häpeän vuoksi

Itseapuopas auttaa tilanteen itsenäisessä tarkastelussa ja pohdinnassa. Oppaassa ei tarjota valmiita vastauksia. Opasta tutkiessa voi huomata, että monet muut kamppailevat samojen haasteiden ja tunteiden kanssa.

– Puhumista nuoren huumeiden käytöstä voidaan vältellä pelon ja häpeän vuoksi, Tanskanen muistuttaa.

Tanskanen ja projektityöntekijä Outi Partti huomauttavat, että pelko, syyllisyys, epätoivo, yksinäisyys ja monenkirjavat tunteet voivat altistaa myös huumeita käyttävän nuoren läheiset sairastumiselle.

– Palasista eteenpäin -malli auttaa läheisiä ymmärtämään muuttuneen tilanteen paremmin sekä hakemaan ja saamaan tietoa ja tukea, Partti sanoo.

Läheinen voi oppaan avulla tarkastella erilaisia selviytymiskeinoja ja kiinnittää huomiota omaan jaksamiseensa. Ymmärrys päihteiden käytön vaikutuksista kasvaa ja voimavarat lisääntyvät.

Palaset-mallin runkona on käytetty kansainvälistä 5-Step –menetelmää.

Itseapuoppaaseen pääset täältä >>

Lisätietoa:

Sanna Tanskanen sanna.tanskanen@sininauha.fi
Outi Partti outi.partti@irtihuumeista.fi