Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Vankilassa eletty aika voi olla mahdollisuus

Vankeusaika on vangille mahdollisuus kehittää itseään rikoksettomaan elämään, parempiin sosiaalisiin taitoihin ja ehkä saada töitäkin. Kuulostaako kukkahattutätien ja -setien puheelta?
JAA

Viisi suomalaista rikosseuraamusalan vankkaa toimijaa haluaa nyt tukea uusi keinoin vankeja parempaan vankeusajan jälkeiseen elämään.  ViaDian Varikot varustavat ihmisiä osallisuuteen, työhön ja hyvään arkeen.

Sininauhaliiton jäsenyhteisö ViaDia ry kehittää uusia syrjäytyneitä saavuttavia, omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja sekä asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja.

Hankkeen kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana niitä pistävät aluelle ViaDia Lappeenranta ry ja ViaDia Jyväskylä ry.

– Kummassakin paikassa työtä tehdään sillä mielellä, että syntyy varikkoalusta, joka sisältää päivä- ja työtoimintaa, ryhmätoimintaa sekä asumisen tukea rikostaustaisille asiakkaille, koordinaattori Kati Långsjö ViaDiasta sanoo.

Remontin tekoa Jyväskylän Rise-Varikon pajalla. Kuva: Hankkeen Facebook-sivut

Jyväskylässä hanke toimii lähiötalo Kuokkiksella ja paja. Kuokkiksen yhteydessä on toimisto ja siellä on mahdollisuus ruokailuun. Pajassa pestään ja puunataan autoja ja tehdään pientä remonttia. Kuokkis järjestää myös erilaisia neuvontatilaisuuksia. Esimerkiksi ensi viikolla Takuusäätiö kertoo talouden ja arjen hallinnasta sekä velka-asioiden hoitamisen mahdollisuudesta ja taloudellisen avun oikea-aikaisuudesta.

Vangeilla on mahdollisuus tulla mukaan missä tahansa rikosprosessin vaiheessa. Tällä hetkellä kaikki mukana olevat ovat pian vapautumassa olevia, mutta mukaan voi tulla vaikkapa rangaistustaan odottava henkilö.

Monen toimijan hanke vaatii tarkkaa koordinaatiota

Täydellä volyymilla koko hanke on käynnistynyt maaliskuun alusta, kun suurin toimija Rise aloitti toimintansa usealla paikkakunnalla ympäri Suomea.

Paljon yhteistyötä ja koordinaatiota. Niitä tarvitaan, että monen toimijan yhteishanke vankien osallisuuden kasvattimiseksi onnistuu, Långsjö sanoo.

Rise-Varikko -hankkeen koordinaattori Kati Långsjö. Kuva: Ilkka Partanen

Viiden eri tahon yhteishankkeen onnistumista ei helpota se, että niillä tavoitteet ovat hyvin eritasoisia ja hanke toimii fyysisesti koko Suomen alueella.

– Se, että näin monta erilaista toimijaa niputettiin yhteen, johtuu rahoittaja Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR). ESR rahoittaa miljoonahankkeita ja siellä päätettiin niputtaa kaikki nyt tukea saavat yhteen. Kaikki hakivat rahoitusta samantyyppiseen projektiin, Långsjö selvittää.

Vankeusaika mahdollisuutena – yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa verkostoissa (2016–2019) -hanketta toteuttavat ViaDia ry, Rikosseuraamuslaitos, Kuntoutussäätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vankiterveydenhuollon yksikkö ja Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut.

Vankeusaika mahdollisuutena Facebookissa
ViaDia ry:n Rise-Varikko -hanke Twitterissä

#vankeusaikamahdollisuutena #jottakukaaneiputoaisi 

Teksti: Ilkka Partanen ja Satu Mustonen