Ohita valikko

Aatteena auttaminen

Minkälaista työtä tehdään kristillistaustaisissa päihdejärjestöissä?

Pekka Lund, Henna Hostikka, Katariina Hänninen ja Marja-Liisa Laapio
Sininauhaliitto, 2016
114 s.

Millaista väkeä kristillisissä päihdejärjestöissä työskentelee? Miten he kohtaavat ja kuntouttavat etenkin päihde- ja mielenterveysasiakkaita? Miten päiväkeskuksissa ja tuetussa asumisessa suhtaudutaan päihtyneisiin asiakkaisiin? Entä miten esteettömyyden edistäminen auttaa tukemaan ikääntyviä asiakkaita?

Kirja tarjoaa tutkittua tietoa näistä kysymyksistä. Se kuvaa kristillisen päihdetyön nykytilaa, mutta katsoo myös menneeseen ja ennakoi tulevaa.

Teos pureutuu myös auttamisen ytimeen, kokonaisvaltaisen kohtaami­sen eetokseen. Kuntouttavia otteita on erilaisia, mutta kristillisestä ihmiskäsityksestä kumpuaa vahva, kyseisille järjestöille ominainen kuntoutuksellinen eetos. Se on tuottanut tuloksia vuosikymmeniä, niin myös tänään.

Kirja on tarkoitettu kaikille kristillisestä päihdetyöstä kiinnostuneille.­Suurin osa päihdepalveluista tuotetaan nykyään järjestöissä, joten ­so­si­aa­­li- ja terveysalan ammattilaiset ja päättäjät löytävät kirjasta uusia näkö­kulmia päihde- ja mielenterveyspalveluiden järjestämisen tapoihin.

Kirjan verkkojulkaisu

Tilaa kirja:

Aatteena auttaminen

  • Hinta: 0,00 €