Ohita valikko

Arviointi avuksi projektityöhön

Arvioinnin ei tarvitse olla välttämätön paha.

 

Nina K. Hyttinen
Sininauhaliitto
2006

Arvioinnista on tullut projektityön välttämätön osa. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla ”välttämätön paha”, jota tehdään, kun on pakko. Arviointi voi olla myös projektityön apuväline, joka virtaviivaistaa työskentelyä ja vähentää turhaa painolastia.

Kirjassa esitellään kolme arvioinnin mallia sekä arvioinnin työkalupakki. ARVI-mallien kulmakivenä on itsearviointi. Projektin koon mukaan itsearviointiosuuteen liitetään muita arvioinnin ”palikoita”.

ARVI-työkalupakki puolestaan tarjoaa toimivia, mutta helppokäyttöisiä työvälineitä itsearvioinnin tekemiseen. Työvälineitä on testattu Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen projekteissa vuosina 2004-2006. Niitä voi soveltaa ja räätälöidä kunkin hankkeen tarpeiden mukaan.

Kirjan tarkoituksena on kannustaa kehittämistyötä tekeviä ottamaan arviointi avuksi projektityöhön. Kirja antaa siihen myös eväitä.