Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Ihmisarvoteot, osallisuus ja luottamus

Päivi Kivelä
Sininauhaliiton julkaisu 2020
36 s.

Tutkija, YTT Päivi Kivelä tarkastelee Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen työtä erityisen tuen tarpeessa olevien päihde- ja mielenterveysongelmaisten ihmisarvoisen elämän ja yhteiskunnallisen osallisuuden mahdollistamiseksi. Hän kuvaa järjestöjen tekemän kristillisen auttamistyön sisältöjä ja taustaa empiiristen aineistojen sekä sosiologisten käsitteiden avulla.

Kristillisen auttamistyön kokonaisvaltaisen työotteen avaamiseksi esitellään käsitteet ihmisarvoteko ja identiteettityö, jotka ammatillisina käytäntöinä perustuvat kristilliseen arvopohjaan ja ihmiskäsitykseen. Ihmisarvoteot ovat välttämätöntä hoiva- ja huolenpitotyönä, jota vaaditaan kaikkein vaikeimmissa tilanteissa olevien ihmisten heitteille jäämisen ja hyväksikäytön estämiseksi. Niiden avulla auttajan ja autettavan välille voi muodostua luottamussuhde, joka on välttämätön ensiaskel kuntoutumisen, toimijuuden vahvistamisen ja osallisuuden edistämisen polulla.

Ihmisarvoteot edellyttävät arvostavan kohtaamisen eetosta, eli ihmisen varauksettomasti ja ehdoitta hyväksyvää työotetta. Ihmisarvotekojen eettinen lähtökohta on, että jokainen ihminen ansaitsee tukea tai huolenpitoa käytöksestään huolimatta.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran 2016 Sininauhaliiton kustantamassa 80-vuotisjuhlajulkaisussa Anna meidän nähdä.

Ihmisarvoteot, osallisuus ja luottamus >> koko teos

Kuvio 1. Kokemustieto osana kristillisten auttamisjärjestöjen asiantuntemusta. >> Kuvio 1 pdf-muodossa
Kuvio 2. Ihmisarvoteot sekä osallisuuden ja identiteettityön tukeminen ovat kristillisissä auttamisjärjestöissä tehtävän työn keskeisimmät ulottuvuudet. >> Kuvio 2 pdf-muodossa
Kuvio 3. Kristillinen arvopohja, arvostavan kohtaamisen eetos ja ammatilliseen osaamiseen yhdistyvä kokemustieto ovat kristillisten auttamisjärjestöjen toiminnan vaikuttavuuden perusta. >> Kuvio 3 pdf-muodossa
Kuvio 4. Ihmisen elämänlaadun, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamisen hyvä kehä. >> Kuvio 4 pdf-muodossa

 

 

 

Kuvio 5. Osallisuuden hyvää kehää edistäviä käytäntöjä ja työmuotoja kristillisissä auttamisjärjestöissä. >> Kuvio 5 pdf-muodossa