Ohita valikko

Lähipalveluita kaikille - totta vai tarua?

Asta Juntunen (toim.)
Sininauhaliitto, 2012
84 s., maksuton

Palvelukokonaisuuden kehittäminen vaatii yhteistyötä ja rakenteellisia muutoksia. Alueelliset erot ovat haasteellisia ja yhdenvertaisuuden toteutuminen vaativaa.

Lähipalveluista ja niiden tulevaisuudesta keskustellaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edetessä. Mitä heikommassa asemassa ihminen on, sitä lähemmäksi palvelut on vietävä.

Artikkelikokoelmassa asiantuntijat pohtivat lähipalveluita omasta näkökulmastaan ja ihmisen/kuntalaisen ääni tulee kuuluviin haastattelujen pohjalta kirjoitetuissa teksteissä.

Kirjan verkkojulkaisu