Ohita valikko

Miten tulevaisuuden palvelujärjestelmä kohtaa ihmisen?

Päivi Kivelä
Sininauhaliitto, 2015
68 s.

Millainen on jatkossa järjestöjen rooli kuntalaisten lähipalveluiden tuottamisessa? Riittääkö palveluita ja osallisuutta enää kaikille kuntalaisille?

Tutkija Päivi Kivelän artikkeli pureutuu tapaustutkimuksen kautta kunnan ja järjestöjen yhteistyöhön sote-uudistuksen haasteissa. Kuntahaastattelujen perusteella järjestöillä on tärkeä rooli kansalaisten osallisuutta edistävinä yhteisöinä ja oma apu -verkostoina. Lisäksi järjestöt nähdään joidenkin erityisryhmien arjen asiantuntijoina ja vaikuttavien sosiaalipalveluiden räätälöijinä.

Artikkelissa kuvataan, miten etenkin kristillisen päihdejärjestön auttamistyö voi olla konkreettista kotiin vietävää arjen tukea ja hoivaa syrjäytymisuhan alla eläville. Apua juuri niille kuntalaisille, jotka eivät itsenäisesti hakeudu julkisten palveluiden piiriin.

(Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna)

Artikkelin verkkojulkaisu