Ohita valikko
Päiväkeskuksen työntekijä keittiössä.

Päihdetyön päiväkeskus

 – Katoava työmuoto vai tärkeä osa palveluketjua?

Pekka Lund
Sininauhaliitto 2008
98 s.

Päihdetyön päiväkeskukset ovat yhtäältä vakiinnuttaneet paikkansa lähipalveluiden tärkeänä osana, toisaalta niiden asema on yhä jäsentymätön.  Tätä tutkimusta varten on kerätty kyselyaineisto 143 päiväkeskuksesta sekä 63 kunnasta, joiden alueella toimii päihdetyön päiväkeskus.

Huom! Kirjaa ei ole tällä hetkellä saatavilla.