Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Vanhemmuudenkaari. Opas päihteitä käyttävien lasten vanhempien tukiryhmän ohjaajille

Puupöydän ääreen kokoontuneita ihmisiä käsi kädessä niin, että vain kädet näkyvätTarja Hiltunen (toim.)
Sininauhaliiton julkaisu 2020
60 s.

Päihteitä käyttävien lasten vanhemmat jäävät usein vaille huomiota tai tukea, vaikka tuen tarvhaasteellisessa ja kuormittavassa elämäntilanteessa on suuri. Vanhemmuudenkaari-ryhmämalli on tarkoitettu sellaisten vanhempien tueksi, joiden murrosikäinen tai aikuinen lapsi käyttää haitallisesti päihteitä. Tarkoituksena on tukea vanhempia pohtimaan ensisijaisesti omia vahvuuksia ja kehittämisen alueita vanhemmuudessaan.

Tämä opas on tarkoitettu Vanhemmuudenkaari-ryhmäprosessia ohjaaville ammattilaisille sekä vapaaehtoisina ryhmää ohjaaville vertaisvanhemmille. Pääpaino tässä oppaassa on päihteitä käyttävien lasten vanhempien tukemisessa.

Oppaassa kuvataan seikkaperäisesti, miten ryhmäprosessi käytännössä toteutetaan eli seitsemän tapaamiskerran sisältö, kesto, teemat, tavoitteet ja teoria sekä harjoitukset. Mukana on myös ryhmäläisille jaettava materiaali ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Opasta voi käyttää sellaisenaan tai poimia kullekin ryhmälle sopivat teemat käsiteltäviksi. Jos koko ohjelmaa ei ole mahdollista viedä läpi, suosittelemme Vanhemmuudenkaari-työskentelyn osion toteuttamista ryhmissä, koska se on ryhmäprosessin ydin. Ohjelmassa on hengellisiä osioita (rukousta tai hengellisiä lauluja), jotka voi myös jättää halutessaan pois.

Vanhemmuudenkaari. Opas tukiryhmän ohjaajille > >

Vanhemman ennakkohaastattelun runko >>

Kutsukirje Vanhemmuudenkaari-ryhmään >>

Sääkortit >>


Voit tulostaa ylläolevat materiaalit halutessasi.