Ohita valikko

Vanhemmuudenkaari

Opas päihteitä käyttävän lapsen vanhempien tukemiseen 

Tarja Hiltunen & Virpi Kujala
Sininauhaliiton läheistyö 2016
45 s.
(saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna)

Päihdeongelmaisen aikuisen lapsen ja hänen vanhempiensa välinen suhde on unohdetuin läheissuhde. Aikuisen lapsen vanhempien huoli ja avun tarve on jäänyt palveluissa hyvin vähälle huomiolle.

Vanhempien huolta ja huolesta aiheutuvia haittoja ei välttämättä havaita ja osata tilastoida. Lapsen päihdeongelman tuottama huoli aiheuttaa kuitenkin vanhemmille ahdistuneisuutta, masennusta ja elämänhalun kadottamista.

Vanhemmuudenkaariryhmät toimivat tukena niille vanhemmille, joiden murrosikäiset tai aikuiseksi kasvaneet lapset käyttävät päihteitä ja jotka kokevat tarvitsevansa tukea ja apua lapsensa päihteidenkäytön takia.

Ryhmässä vanhemmat käsittelevät vanhemmuuttaan ja suhdettaan lapseensa sekä saavat vertaistukea toisiltaan. Tarkoituksena on tukea vanhempia sekä heidän vahvuuksiensa että kehittämisen osa-alueiden löytämiseksi.

Tarja HIltusen ja Virpi Kujalan Vanhemmuudenkaari – opas päihteitä käyttävän lapsen vanhempien tukemiseen (2016) avaa sekä teoriaa vanhemmuudenkaarityöskentelyn takana että antaa käytännön ohjeita vanhemmuudenkaariryhmien pitämiseen.

Opas on tarkoitettu ryhmätoimintaa organisoiville vastuuhenkilöille ja ryhmäprosessia ohjaaville ammattilaisille sekä vapaaehtoisina ryhmää ohjaaville vanhemmille.

Oppaan verkkojulkaisu