Ohita valikko
Mies leipäpussin kanssa.

Lähteet

...(2016). Kierrolla kärkeen: Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025. Sitran selvityksiä 117. Luettavissa: https://media.sitra.fi/2017/02/27175308/Selvityksia117-3.pdf. Luettu: 22.12.2020. Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus. (2019). Aineellisen avun jakelutoiminta. Luettavissa: https://www.stea.fi/avustusten-haku/linjauksia/aineellisen-avun-jakelutoiminta#36a00f92. Luettu...

Alava, H., Kela, A., Nikkanen, A. & Paloviita, P. (2020). Diakoniabarometri 2020. Aina uuden edessä. Suomen ev.lut kirkon julkaisuja 88. Luettavissa: https://evl.fi/documents/1327140/0/31446640_Diakoniabarometritutkimusraportti_verkkojulkaisu_20_08_24.pdf/0d769ae2-fbc5- a18e-f7f9-b0f54c8d7ae1?t=1600684512167. Luettu: 2.12.2020.

Alppivuori, K. (2020). Espoolaisen ruoka-avun toteutuminen ja muutos koronakriisin aikana keväällä 2020. Espoon kaupunki. Luettavissa: https://www.espoo.fi/download/noname/%7B86985805-1438-4208-84DA-9FB66F27701D%7D/130284. Luettu 14.12.2020.

Eronen, A., Hiilamo, H., Ilmarinen, K., Jokela, M., Karjalainen, P., Karvonen, S., Kivipelto, M., Koponen, E., Leeman, L., Londén, P. & Saikku, P. (2020). Sosiaalibarometri 2020. Soste: Helsinki.

Halme, K., Wiikeri, J. & Ahonen, E. (2018). Yhteinen pöytä – vaikuttavuusarviointi. Arviointiraportti. 4FRONT Oy. Luettavissa: https://bin.yhdistysavain.fi/1592855/aOGkHPELBzbPhU2xszfR0RC5pH/Yhteisen%20p%C3%B6yd%C3%A4n%20vaikuttavuusarvioinnin%20loppuraportti%202018.pdf. Luettu 15.12.2020.

Helsingin kaupunki. (2018). Hiilineutraali Helsinki 2035 – toimenpideohjelma. Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja. Luettavissa: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/HNH-2035-toimenpideohjelma.pdf. Luettu 15.12.2020.

Helsingin Sanomat. (2020a). SPR: Koronakriisi pidentänyt ruokajonoja, ruoka-apu on monelle arjessa välttämätöntä. Luettavissa: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007653256.html. Luettu: 1.12.2020.

Helsingin Sanomat. (2020b). Sivistysvaltiossa asukkaiden ei pitäisi joutua jonottamaan ruokaa. Luettavissa: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006648142.html. Luettu 1.12.2020.

Hämeen Sanomat. (2020). Ruoka-avun tarve kasvaa poikkeusaikana – Sivusto kokoaa avuntarvitsijat ja -antajat yhteen. Luettavissa: https://hameensanomat.fi/kanta-hame/ruoka-avun-tarve-kasvaa-poikkeusaikana-sivusto-kokoaa-avuntarvitsijat-ja-antajat-yhteen-1138240. Luettu 1.12.2020

Laihiala, T. & Nick, R. (2020). Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun keväällä 2020. Selvitys. Kirkkopalvelut.

Lehtelä, K.-M. & Kestilä, L. (2014). Kaksi vuosikymmentä ruoka-apua. Teoksessa M. Vaarama, S. Karvonen, L. Kestilä, P. Moisio & A. Muuri (toim.) Suomalaisten hyvinvointi, 270–281. Helsinki: THL

Nekkula, K. (2019). Vantaan kiertotalouden tiekartta 2019-2030. Painopisteet, tavoitteet ja toimenpi-teet 2019-2030. Vantaan kaupungin ympäristökeskus. Luettavissa: https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/145955_Kiertotalouden_tiekartta_lopullinen.pdf. Luettu 14.12.2020.

Niemi, T. & Winter, T. (2020). Osallisuutta ruoka-avun rinnalle. Havaintoja ja näkökulmia toiminnan ääreltä. Helsinki: Sininauhaliitto.

Schmidt-Thomé, K., Eskelinen, H., Lamuela Orta, C., Laurila, L., Lähteenoja, S., Monni, S., Päivä-nen, J., Sallinen, S. & Terämä, E. (2020). Kestävän kehityksen johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 30/2020. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Luettavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162240/VNTEAS_2020_30.pdf. Luettu: 18.12.2020

Sitra. (2016). Kierrolla kärkeen: Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025. Sitran selvityksiä 117. Luettavissa: https://media.sitra.fi/2017/02/27175308/Selvityksia117-3.pdf. Luettu: 22.12.2020.

Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus. (2019). Aineellisen avun jakelutoiminta. Luettavissa: https://www.stea.fi/avustusten-haku/linjauksia/aineellisen-avun-jakelutoiminta#36a00f92. Luettu 11.12.2020.

Sosiaali- ja terveysministeriö. (2020). Valtionavustukset ruoka-apuun. Luettavissa: https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/ruoka-apu. Luettu 11.12.2020.

Vantaan kaupunki. (4.12.2019). Yhteisöllinen ruoka-apumalli laajentunut Vantaalta jo 15 paikkakunnalle. Luettavissa: https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/148513. Luettu: 9.12.2020.

 

<<Edellinen sivuAloitussivulle >>