Etusivulle

Jäsenjärjestöavustus 2019

Pienille ja vähävaraisille järjestöille.

Vuoden 2019 jäsenjärjestöavustukset on myönnetty ja jaettu toukokuussa 2019.

Sininauhaliiton jäsenyhteisöt voivat hakea liitolta avustusta omaan toimintaansa. Avustuksen suuruus on 1000-8000 euroa vuodessa.

STEA myönsi Sininauhaliitolle 70 000 € avustusta, joka on tarkoitettu jaettavaksi vuonna 2019 pienille tai vähävaraisille jäsenyhteisöille. Yhdelle jäsenjärjestölle myönnettävän avustuksen suuruus on 1 000–8 000 euroa kalenterivuodessa. Avustus myönnetään kokonaisuudessaan jäsenyhteisöille.

Avustusta haetaan hakemuslomakkeella. Maksamisen ehtona on STEAn avustuksen käyttöä koskevan siirtosopimuksen tekeminen. STEA:n ohjeistusten mukaan jäsenyhteisöavustuksia ei ole tarkoituksenmukaista jakaa järjestöille, jotka jo saavat suoraan erillistä STEA:n avustusta.

Avustusta voi käyttää vain yhteisön yleishyödyllisen toiminnan kuluihin.

Sininauhaliiton hallituksen päätöksen mukaisesti jäsenyhteisöavustusta voidaan myöntää

 1. jäsenjärjestön vapaaehtois- ja vertaistoiminnan käynnistämiseen, toteuttamiseen tai virkistyskuluihin
 2. jäsenjärjestön toiminnalle näkyvyyttä tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuovan tapahtuman tai kampanjan järjestämiseen
 3. jäsenjärjestön osallistumismahdollisuuksien tukemiseen: mm. koulutuksiin osallistumiseen tai järjestön vapaaehtoisten ja asiakkaiden osallistumiseen Sininauhaliiton tapahtumiin (esim. Syysrastit) sekä näihin liittyviin matkakuluihin edullisimman kulkuvälineen mukaan.

Avustuksen hakeminen

Hakijan tulee täyttää hakemuslomake. Hakemukseen liitetään jäsenyhteisön

 • hallituksen pöytäkirjanote, josta ilmenee haettava määrä ja avustuksen käyttötarkoitus
 • toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.

Hakemus liitteineen toimitetaan Sininauhaliittoon ensisijaisesti sähköpostilla tai tavallisena kirjeenä 1.5.2019 mennessä.

Lisäksi hakemukseen on liitettävä avustuksen käyttöä koskeva enintään kahden sivun mittainen suunnitelma, jossa on ilmoitettava

 • avustuksen tarve ja mahdolliset perustelut saada jatkoa aikaisempaan avustukseen
 • avustuksen kohderyhmä
 • avustuksen käyttötapa
 • samaan toimintaan haetut muut avustukset ja
 • avustuksen käytön seurantakäytännöt.

Avustuksen myöntäminen

Avustuksen myöntämisestä päättää hakemusten perusteella Sininauhaliiton hallitus. Avustus on käytettävä avustushakemuksessa esitettyihin kuluihin. Sininauhaliitto voi hakemuksesta myöntää muutoksen käyttösuunnitelmaan.

Avustusta ei myönnetä henkilöstön palkkakuluihin eikä kokouspalkkioihin.

Pienavustuksilla ei voi kattaa toisen rahoittajatahon (esim. kunnan) rahoittamasta toiminnasta syntyvää alijäämää.

Avustuksen maksaminen ja käytön raportointi

Avustuksen hakijalle tiedotetaan avustuspäätöksestä, kun Sininauhaliiton hallitus on asian käsitellyt. Myönteisen päätöksen saatuaan hakijan tulee toimittaa liitolle virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama avustuksen siirtosopimus. Liitto tilittää avustuksen hakijan tilille kahden viikon kuluessa sopimuksen saavuttua. Avustuksen käyttöaika on avustuksen myöntämisvuosi ja sitä seuraava vuosi.

Hakijan tulee noudattaa STEAn ja Sininauhaliiton ehtoja avustuksen käytöstä ja raportoinnista. Avustuksen käyttäjän tulee toimittaa Sininauhaliitolle vuosittain saamansa avustuksen käytöstä vuosiselvitys, joka asisältää

 • avustuskohteen kustannuspaikkakohtaisen tuloslaskelman, kirjanpidon pääkirjaotteen tai muun vastaavan kirjanpidon tulosteen, joka todentaa avustuksen käytön
 • allekirjoitetun tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomuksen
 • mahdolliset muut oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi vaadittavat tiedot.

Vuonna 2018 avustusta saaneet järjestöt raportoivat vuosiselvitysohjeen mukaisesti.

Lomakkeet

Lomake_STEAn jäsenjärjestöavustus 2019 (Word)

Jäsenjärjestöavustukset 2018_vuosiselvitysohje (Pdf)

Tiedustelut

Patrik Metsätähti
patrik.metsatahti@sininauha.fi
puh. 050 5691 643

Anne Hyyrynen
anne.hyyrynen@sininauha.fi
puh. 046 9232 572