Ohita valikko
Mies ja nainen katsovat kohti tietokoneen ruutua etsien tietoa

Kannanotto 9.4.2024: Päihde- ja mielenterveysjärjestöt vaativat hallitusta perumaan järjestöihin kaavaillut leikkaukset

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ilmaisevat syvän huolen hallituksen suunnitelmista leikata sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia. Järjestöjen toimintoihin esitetään massiivisia 100 miljoonan euron leikkauksia lähivuosina. Toteutuessaan leikkaukset vaarantavat järjestöjen toimintaedellytykset ja kyvyn toteuttaa tärkeää työtään.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa ja sote-palvelujärjestelmää julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla. Niiden työllä on merkittävä vaikutus sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä ongelmien ehkäisyssä. Järjestöillä on syvää asiakasymmärrystä, joka on saavutettu yhteistyössä kohderyhmien kanssa. Tämän ansiosta niiden toiminta on vaikuttavaa ja kustannustehokasta, perustuen vankkaan osaamiseen ja asiantuntijuuteen. Myös rahoittajat asettavat järjestöjen toiminnalle tarkkoja vaatimuksia, joita järjestöt toteuttavat työssään ammattitaitoisesti ja tuloksellisesti.

Järjestöissä kohdataan laajasti eri taustoista tulevia ihmisiä, joista osa on hyvin haavoittuvassa asemassa. Järjestöt voivat usein olla ainoa taho, joka kykenee kohtaamaan heidät mahdollisesti riittävän varhaisessa vaiheessa, oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Järjestöjen toiminta perustuu usein matalan kynnyksen palveluihin, joissa ihminen voi asioida myös anonyymisti. Järjestöjen vahvuus on joustavassa, monipuolisessa ja tarvelähtöisessä toiminnassa, joka mahdollistaa avun tarpeessa oleville ihmisille hyväksytyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia, osallisuutta, vertaistukea, luottamusta ja toivoa.

On ristiriitaista, että samalla kun hallitusohjelmassa korostetaan ennaltaehkäisyn ja hyvinvoinnin edistämisen merkitystä, suunnitelmissa on mittavat leikkaukset järjestöjen toimintaan. Mikäli leikkaukset toteutuvat, järjestöt joutuvat karsimaan palveluistaan ja toiminnoistaan. Tämä tulee välittömästi vaikuttamaan erityisesti heikossa asemassa oleviin ihmisiin, jotka saavat merkittävää apua ja tukea järjestöjen kautta. Järjestöjen tekemä työ vaikuttaa konkreettisesti ihmisten arkeen, eikä tätä työtä pystytä korvaamaan millään muilla yhteiskunnallisilla toimilla.

Leikkaukset eivät ole aitoja säästöjä, vaan toteutuessaan ne tulevat kasvattamaan julkisten palvelujen tarvetta. Järjestöavustusten määrärahoista päättävät poliitikot, joiden toivomme tekevän yhteiskunnan ja yksittäisten kansalaisten kannalta viisaita päätöksiä. Vaadimme hallitusta perumaan suunnitellut leikkaukset ja takaamaan, että järjestöt voivat jatkaa välttämätöntä työtään kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Allekirjoittajat:

A-Kiltojen liitto ry
Alvi ry
EHYT ry
Elämäni Sankari ry
Etappi ry
Etelä-Suomen Klubitalot Eskot ry
FinFami Uusimaa ry
Helsingin A-kilta ry
Irti Huumeista ry
Kipinä ry
KRAN rf
Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Mielenterveyden keskusliitto
Myllyhoitoyhdistys ry
Positiiviset ry
Raittiuden Ystävät ry
Sininauhaliitto
Sininauhasäätiö
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry
Stop Huumeille ry
Suoja-Pirtti ry
Suomen Valkonauhaliitto ry
Taiteen Sulattamo ry
Toimiva ry
Tukikohta ry
Tunne rintasi ry
VVA ry
YAD ry