Ohita valikko
Etusivulle

Sininauhaliiton strategia 2019–2022

Perustehtävämme on huono-osaisuuden ja päihde- ja pelihaittojen vähentäminen.

Sininauhaliitto on runsaan 100 jäsenyhteisön yhteistyöverkosto, joka auttaa vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Liiton ja sen runsaan sadan, ympäri Suomea toimivan jäsenyhteisön erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.

Olemme #ihmisenpuolella.

Perustehtävä

Tuemme näihin liittyviä ongelmia kohdanneita ja vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä ja auttamistyötä tekeviä. Sininauhaliiton perustehtävä on huono-osaisuuden ja päihde- ja pelihaittojen vähentäminen. Toimimme jäsentemme keskusliittona. Sininauhaliitto ja sen jäsenyhteisöt muodostavat kristillisen diakoniatyön verkoston.

Ihmiskäsitys

Sininauhaliiton toiminta perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokainen ihminen on yhtä arvokas. Meille on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus kokea osallisuutta ja vaikuttaa omaan elämäänsä. Kaikilla on oikeus toivoon ja armoon.

Työskentelemme sen puolesta

että puhe ihmisarvosta muuttuu teoiksi

 • yhteiskunnan tasolla: vaikutamme rakenteisiin ja asenteisiin, siten että ne vahvistavat osallisuutta ja vähentävät eriarvoisuutta
 • yksilötasolla: jokainen ihminen tulee arvostetusti kohdatuksi, mikä vahvistaa luottamusta itseen, toisiin ihmisiin ja elämään.

Toimintalinjat

Sininauhaliitto keskusliittona

 • tukee jäsentensä asiantuntijuutta
 • levittää jäsenyhteisöjensä hyviä toimintakäytäntöjä sekä
 • valvoo jäsentensä ja heidän kohtaamiensa ihmisten etuja.

Tässä roolissa

 • tunnistamme aiempaa herkemmin jäsenyhteisöjemme erilaisia tarpeita ja vahvistamme jäsenyhteisöjemme johtamistyön osaamista
 • rakennamme uusia kumppanuuksia turvataksemme jäsenyhteisöjemme toimintaedellytykset ja kohderyhmän saaman laadukkaan tuen ja palvelut
 • vahvistamme jäsenyhteisöjemme työntekijöiden, vapaaehtoisten, vertaisten, kokemus-asiantuntijoiden ja asiakkaiden hyvinvointiosaamista
 • tuemme jäsenyhteisöjämme hengellisten kysymysten ja kaipuun kohtaamisessa
 • teemme jäsenyhteisöjemme toimintaa tukevaa tutkimus-, arviointi- ja selvitystyötä.

Sininauhaliitto kehittäjänä

 • ennakoi toimintaympäristönsä muutoksia
 • reagoi muutoksiin ja
 • etsii, kokeilee ja levittää uusia ratkaisuja.

Tässä roolissa

 • kehitämme perhe- ja lähisuhteisiin liittyvää päihdetyötä katkaistaksemme ylisukupolvisuuden kierteitä
 • vahvistamme erilaisten herkästi marginaaliin jäävien ihmisryhmien oikeutta saada tasavertaisesti tukea ja palveluita
 • panostamme kohderyhmämme digitaitojen kehittämiseen.

Sininauhaliitto pelihaittojen asiantuntijana

 • tukee raha- ja digipelaajia ja heidän läheisiään
 • kehittää tukemisen ja auttamisen tapoja sekä
 • vaikuttaa pelihaittojen vähentämiseen yhteiskunnassa.

Tässä roolissa

 • tarjoamme monipuolisia ja saavutettavia palveluita, joissa asiakas kohdataan luottamuksellisesti, kunnioittavasti ja arvostavasti
 • palveluissamme ammattilaisuus ja vertaisuus vahvistavat toisiaan
 • keräämme ja tuotamme ajankohtaista tietoa pelihaitoista ja ongelmallisesti pelaavien kokemuksista sekä nostamme niitä julkiseen keskusteluun ja päätöksenteon tueksi
 • asiantuntijuutemme perustuu tutkittuun tietoon, asiakastyössä kertyneeseen kokemukseen, asiakkaiden osallisuuteen ja yhdessä oppimiseen.

 

Printtiversio: Sininauhaliiton strategia vuosille 2019-2022

In English: The Finnish Blue Ribbon – The Strategy for 2019–2022