Ohita valikko
Metallinen kompassi, jonka neula näyttää pohjoiseen.

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat 2020

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen kokouspöytäkirjat 2020

Aika  14.12.2020 klo 12.02–13.53

Paikka     Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä 

Ahti Vuokko
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu paikalla klo 12.20 alkaen
Tuomainen Mari puheenjohtaja
Vilkman Kristian varapuheenjohtaja
Vuorenniemi Jouko
Inkinen Ari (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen)

Henkilöstö

Korsoff Elisa, henkilöstön edustaja paikalla klo 13.00 alkaen
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

Poissa

Keski-Lusa Erkki

120 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.02. Jouko Vuorenniemi piti alkuhartauden.

121 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

122 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Janne Rantalaa ja Vuokko Ahtia.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

123 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin etukäteen lähetetyn esityslistan mukaisesti.

124 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITTEET)

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Keskusteltiin osana toiminnanjohtajan katsausta Siniboss-tapahtuman järjestämisestä live-tapahtumana 20.-21.1.2021. Keskustelun pohjalta päätettiin, että huolimatta edellisen hallituksen kokouksen 12.11.2020 päätöksestä, tapahtumaa ei järjestetä live-tapahtumana nykyisen koronatilanteen vuoksi. Tapahtuman valmistelut muutetaan etätapahtuman järjestämiseksi ja tapahtuma lyhennetään yksipäiväiseksi.

Päätös: Päätettiin yllä mainitusta koskien Siniboss-tapahtumaa ja muilta osin merkittiin tiedoksi.

125 § Talouskatsaus 1–11/2020 (LIITTEET) Liitteet esitellään poikkeuksellisesti vasta kokouksessa.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 1–11/2020 sekä alustavan talousarvion 2021.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Liitteet toimitettiin hallituksen jäsenten nähtäväksi esityslastasta poikkeavasti 10.12.2020.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö muistutti hallituksen kokoukseen liittyvien hakemattomien matkakulujen hakemisesta syksyn 2020 osalta tämän viikon aikana, jotta kulut saadaan maksettua vuoden loppuun mennessä. Samoin hän pyysi hallituksen jäseniä toimittamaan uudet verokortit hänelle, jos kevään kokouspalkkioiden maksun jälkeen hallituksen jäsenelle on tullut muutoksia verokorttiin ja muutokset halutaan huomioida syksyn kokouspalkkioissa. Uusien hallituksen jäsenten osalta talous- ja henkilöstöpäällikkö lupasi olla yhteydessä suoraan uusiin jäseniin tämän viikon aikana, jotta tarvittavat tiedot saadaan palkkion maksua varten palkanmaksujärjestelmään.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

126 § Toimintasuunnitelma 2021 (LIITE)

Sininauhaliiton toimintasuunnitelman hyväksyy Liiton kokous huhtikuussa. Jotta pääsemme toteuttamaan suunnitelmaa vuoden alusta, suunnitelma on perusteltua valmistella ja hyväksyä hallituksessa ennen vuoden alkua. Toimintasuunnitelman aiempi versio oli käsittelyssä hallituksen kokouksessa 12.11.2020. Annetun kannustavan palautteen perusteella olemme valmistelleet Sininauhaliiton toimintasuunnitelman 2021 (liite). Toimintasuunnitelmassa on nyt erityisesti panostettu siihen, että se on seurattavissa ja arvioitavissa. Hallituksessa vuosi sitten sovitulla tavalla toimintasuunnitelma on nimenomaan se dokumentti, johon peilaten hallitukselle raportoidaan Sininauhaliiton toiminnasta.

Esitys: Hyväksytään Sininauhaliiton toimintasuunnitelma 2021 hallituksen esitykseksi Liiton 21.4.2021 kokoukselle ja annetaan toiminnalliselle johdolle valtuutus alkaa toimia suunnitelman mukaisesti vuoden 2021 alusta alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kokous oli tauolla klo. 13.09–13.15

127 § Järjestöpäällikön rekrytoiminen (LIITE)

Järjestöpäällikön tehtävään tuli määräaikaan 4.12.2020 mennessä 17 hakemusta. Lista hakijoista on liitteenä. Hallituksen kokouksessa 12.11.2020 nimetty rekrytointiryhmä Vilkman, Mettälä ja Lund valitsee näistä ne hakijat, joita se esittää haastateltaviksi. Ryhmä esittelee esityksensä kokouksessa.

Esitys: Hyväksytään rekrytointiryhmän esitys haastateltavista henkilöistä järjestöpäällikön tehtävään.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

128 § Ei julkinen

129 § SOSTE ry:n liittokokouksen edustajan valinta

Sininauhaliitto on SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n ry:n jäsen. SOSTEn sääntömääräinen liittokokous pidetään keskiviikkona 20.1.2021 klo 13.00 Hotelli Korpilammella. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua paikan päällä tai etänä. Jäsenyhteisön on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen liittokokousta SOSTElle valtakirja tai pöytäkirjan ote, josta käy ilmi jäsenen nimeämä kokousedustaja. Kyseisenä ajankohtana on SiniBoss-tapahtuma, jossa monet toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat.

Esitys: Päätetään, haluaako Sininauhaliitto valtuuttaa kokousedustajan Soste ry:n liittokokoukseen ja valitaan valtuutettava henkilö.

Päätös: Päätettiin, että Sininauhaliiton kokousedustajana Soste ry:n liittokokoukseen osallistuu Sininauhaliiton hallituksen valtuuttamana Pertti Rajala. Jos Pertti Rajalalle tulee este ja hän peruu osallistumisensa Soste ry:n liittokokoukseen ennen 6.1.2021, edustaa Sininauhaliittoa hallituksen valtuuttamana talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä.

130 § Henkilöstön edustajan asiat

Henkilöstön edustaja kertoi, että Sininauhaliitolta puuttuu lakisääteiset yli 30 henkeä työllistäviltä organisaatioilta vaadittavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. YT-ryhmässä 11.12.2020 päätettiin, että kyseisten suunnitelmien laatimiseen ryhdytään siten, että alkukartoituksen valmistelee talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä yhdessä luottamusvaltuutettu Elisa Korsoffin kanssa. Valmiit suunnitelmat tuodaan aikanaan tiedoksi Sininauhaliiton hallitukselle.

131 § Muut asiat

Ei muita asioita.

132 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset ovat:

ke 20.1. SiniBoss-tapahtuman päätyttyä
ke 10.2. klo 10–13
ke 17.3. klo 10–13.

133 § Hallituksen sisäinen keskustelu

Hallitus ei nähnyt tarvetta sisäiseen keskusteluun.

134 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.53.

Aika 12.11.2020 klo 10–12.46

Paikka Opastinsilta 7 A neuvotteluhuone. Sirkkula ja Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Ahti Vuokko
Rajala Pertti
Suojalehto Ella  paikalla klo 12.18 saakka
Toivanen Satu Teams
Tuomainen Mari puheenjohtaja Teams
Vilkman Kristian varapuheenjohtaja
Vuorenniemi Jouko Teams
Inkinen Ari (varajäsen) x (poissa 114 § ajan)
Rantala Janne (varajäsen)

Poissa

Keski-Lusa Erkki

Henkilöstö

Korsoff Elisa, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Selkälä Saija, lakimies, kokouksen sihteeri

103 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02. Kristian Vilkman piti alkuhartauden.

104 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

105 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Vuorenniemeä ja Ari Inkistä.

Päätös: Esityksen mukainen.

106 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

107 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan. Samassa yhteydessä käytiin keskustelua Sininauhaliiton jäsenilleen tarjoamasta lakipalvelusta ja uuden lakimiehen rekrytoinnista.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

108 § Talouskatsaus 1-9/2020 (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli talouskatsauksen 1-9/2020.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

109 § SiniBoss-tapahtuma

Vuotuinen SiniBoss-tapahtuma on tarkoitus pitää 20.-21.1.2021 Ilkon kartanossa Kangasalalla. Poikkeustila haastaa tällaisten tapahtumien järjestämisen. SiniBoss-päivillä on yleensä ollut noin 35–40 henkilöä. Ilkon kartanon kanssa on sovittu, että minimi osallistujamäärä, jolla tapahtuma toteutetaan, on 20 henkilöä.

Tapahtuman järjestämisen muodosta – läsnäolotapahtuma, etätapahtuma tai jonkinlainen hybriditapahtuma – on päätettävä, jotta tilaisuutta voidaan alkaa markkinoida aktiivisesti ja ilmoittautumisia ottaa vastaan. Useat hallituksen jäsenet ovat lupautuneet toteuttamaan ohjelmaa, joten ohjelman ja siten koko tapahtuman toteuttamisen kannalta hallituksen jäsenten osallistuminen on ratkaisevaa.

Esitys: Päätetään, minkälaisena SiniBoss-tapahtumaa aletaan valmistella ja markkinoida.

Päätös: Päätettiin, että SiniBoss-tapahtumaa aletaan valmistella ja markkinoida läsnäolotapahtumana.

110 § Väliarviointi

On sovittu, että hallitukselle esitetään kolmannesvuosittain väliarvio toimintasuunnitelman toteutumisesta. Arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas esittelee touko-syyskuun väliarvioinnin. Väliarviointi on vielä työn alla, joten se esitellään kokouksessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Väliarviointi merkittiin tiedoksi. Jatkossa varataan niihin hallituksen kokouksiin, joissa väliarviointia esitellään, riittävästi aikaa hallituksen keskustelulle aiheesta.

111 § Järjestöpäällikön rekrytointi (LIITE)

Sininauhaliiton järjestöpäällikkö Asta Juntunen jää eläkkeelle huhtikuussa 2021. Tehtävä, pienin muutoksin, on tärkeä Sininauhaliiton perustehtävän toteuttamisen kannalta, joten perusteet uuden järjestöpäällikön rekrytoimiselle ovat vahvat. Koska toiminnanjohtaja on järjestöpäällikön esimies, yksi yli -periaatteen mukaisesti järjestöpäällikön rekrytointi on hallituksen vastuulla.

Esitys: Rekrytoidaan uusi järjestöpäällikkö liitteen esittämällä aikataululla ja päätetään, miten hallitus on edustettuna rekrytointiprosessissa.

Päätös: Aloitetaan uuden järjestöpäällikön rekrytointi liitteen esittämällä aikataululla. 14.12. pidettävään hallituksen kokoukseen tuodaan listaus hakijoista ja ehdotus, ketkä kutsutaan haastatteluun.

Kristian Vilkman osallistuu hallituksen edustajana haastatteluprosessiin ja valintaesityksen tekemiseen. 20.1. pidettävään hallituksen kokoukseen tuodaan valintaesitys.

112 § Toimintasuunnitelma (LIITE)

Liiton kokous on kokouksessaan 2.9. hyväksynyt Sininauhaliiton vuoden 2021 alustavan toimintasuunnitelman. Henkilöstö on käsitellyt vuoden 2021 suunnitelmaa kehittämispäivillä lokakuussa.

Tarkoitus on käsitellä toimintasuunnitelma hallituksen kokouksessa 14.12.2020 ja saada hallitukselta valtuutus alkaa toimia toimintasuunnitelman mukaisesti. Virallisesti toimintasuunnitelman 2021 hyväksyy Liiton kokous 21.4.2021. Tässä kokouksessa on käsittelyssä (LIITE) tämänhetkinen ajatus vuoden 2021 toimintasuunnitelman keskeisistä sisällöistä. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus muotoilla toimintasuunnitelma sekä viestinnällisesti toimivampaan että seurattavampaan ja arvioitavampaan muotoon.

Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnallisen johdon valmistelemaan vuoden 2021 toimintasuunnitelman.

Päätös: Hallitus ohjeisti toimihenkilöistä toimintasuunnitelman valmistelun jatkamisessa.

113 § Sininauhaliiton edustajien nimeäminen Päihdepalvelusäätiö sr:n hallintoneuvostoon

Sininauhaliitto on perustajayhteisö Päihdepalvelusäätiössä. Sininauhaliittoa on pyydetty nimeämään jäsen ja varajäsen Päihdepalvelusäätiön hallintoneuvostoon kaudeksi 1.1.2021-31.12.2024.

Nykyiselle kaudella edustajamme on ollut Asta Juntunen ja varajäsen Teija Nuutinen, käytännössä

Teija Nuutisen työsuhteen päätyttyä kesällä 2019 varajäsentä ei ole ollut.

Esitys: Nimetään Sininauhaliiton edustajaksi Päihdepalvelusäätiö sr:n hallintoneuvostoon Marja

Vuorinen ja varajäseneksi Anne Hyyrynen.

Päätös: Esityksen mukainen.

114 § Mahdolliset ehdokkaat SOSTEn luottamustehtäviin (LIITE)

Sininauhaliitto on SOSTE ry:n jäsen. SOSTEn valtuusto asetti kokouksessaan 22.10.2020 vaalivaliokunnan valmistelemaan 20.1.2021 pidettävässä liittokokouksessa toimeenpantavia valtuuston ja tilintarkastajien vaaleja sekä myöhemmin valtuustossa tapahtuvaa hallituksen vaalia. Valiokunta pyytää jäseniä tekemään esityksiä valtuuston puheenjohtajaksi, 1. ja 2. varapuheenjohtajaksi sekä jäseniksi ja varajäseniksi ja edelleen hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi. Esitykset on toimitettava 25.11.2020.

Esitys: Hallitus keskustelee, haluaako Sininauhaliitto tehdä esityksen yhteen tai useampaan mainittuihin SOSTEn luottamustehtäviin, ja tekee tarvittaessa esityksen/t.

Päätös: Hallitus päätti, että esitetään valtuuston jäseneksi Pertti Rajalaa ja hallituksen jäseneksi Pekka Lundia.

115 § Henkilöstön edustajan asiat

Ei asioita.

116 § Muut asiat

Ei asioita.

117 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset ovat:

ma 14.12. klo 12–16 (joululounas 12–13)

ke 20.1. SiniBoss-tapahtuman päätyttyä

ke 10.2. klo 10–13

ke 17.3. klo 10–13.

118 § Hallituksen sisäinen keskustelu

Hallitus ei käynyt sisäistä keskustelua.

119 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.46.

Aika 25.9.2020 klo 13.30–15.30

Paikka Opastinsilta 7 A, neuvotteluhuone Sirkkula ja Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Ahti Vuokko (Teams)
Keski-Lusa Erkki
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Tuomainen Mari puheenjohtaja
Vilkman Kristian varapuheenjohtaja (Teams klo 15.18 saakka)
Vuorenniemi Jouko (Teams)
Inkinen Ari (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen)

Henkilöstö

Korsoff Elisa, henkilöstön edustaja (Teams)
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö (Teams)
Selkälä Saija, lakimies, kokouksen sihteeri

87 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

88 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

89 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Ella Suojalehtoa ja Satu Toivasta.

Päätös: Esityksen mukainen.

90 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Etukäteen lähetettyyn esityslistaan on lisätty kohta 99.1 § Ehdokkaiden esittäminen Päihdepalvelusäätiön hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista mainitulla lisäyksellä.

Päätös: Esityksen mukainen.

91 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan. Lisäksi toiminnanjohtaja kertoi, että Vihreä Veräjä-hankkeen kehittäjä Tuomo Salovuori jää työvapaalle ainakin loppuvuodeksi ja mahdollisesti työvapaa jatkuu ensi vuonnakin. Miia Hesse tulee Salovuoren tilalle.

Sininauhaliiton lakimies esitteli samassa yhteydessä Sininauhaliitossa valmistellun lausunnon soteuudistusta koskien.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

92 § Talouskatsaus 1–8/2020 (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 1-8/2020. Samassa yhteydessä käytiin keskustelua Sininauhaliiton omien varojen mahdollisista käyttökohteista ja todettiin, että keskustelua pitää jatkaa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

93 § Luotsi-säätiön sääntömuutos (LIITTEET)

Esitys: Hyväksytään Luotsi-säätiön sääntömuutos esitetyllä tavalla ja hyväksytään, että säätiön perustamiskirjassa Sininauhaliiton säätiölle luovuttama pääoma jää säätiölle.

Päätös: Esityksen mukainen.

94 § Työvalmennussäätiö Avitus, nimeämiset

Sininauhaliittoa on pyydetty nimeämään edustaja Jämsässä toimivan Työvalmennussäätiö Avituksen

hallintoneuvostoon toimikaudelle 2021–2024 sekä ehdokas Työvalmennussäätiö Avituksen hallitukseen toimikaudelle 2021–2022. Käynnissä olevalla toimikaudella hallintoneuvoston jäsenenä on toiminut Asta Juntunen ja hallituksen jäsenenä Anne Hyyrynen.

Esitys: Sininauhaliitto nimeää Työvalmennussäätiö Avituksen hallintoneuvoston edustajaksi toimikaudelle 2021–2024 Jaana Joutsiluoman ja Työvalmennussäätiö Avituksen hallituksen ehdokkaaksi toimikaudelle 2021–2022 Anne Hyyrysen.

Päätös: Esityksen mukainen.

95 § Sininauhaliiton STEA-hakemukset vuodelle 2021

Sininauhaliitossa valmistellaan parhaillaan vuoden 2021 STEA-hakemuksia. Koska merkittävä osa Sininauhaliiton toiminnasta on STEA-rahoitteista, STEA:n jatkohakemukset vaikuttavat keskeisesti koko toiminnan tavoitteisiin ja sisältöihin. Toiminnanjohtaja esitteli STEA-hakemuskokonaisuuden kokouksessa. Materiaalia ei lähetetty etukäteen, koska sitä työstettiin kokoukseen asti.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

96 § Ei julkinen

97 § Liiton kokous keväällä 2021

Sininauhaliiton sääntöjen mukaan Liiton varsinainen kokous järjestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä. Jotta tieto Liiton kokouksesta saadaan ajoissa jäsenille ja kokouksen yhteyteen järjestettävää muuta ohjelmaa päästään suunnittelemaan, kokous on hyvä sopia ajoissa.

Esitys: Sininauhaliiton Liiton kokous 2021 pidetään keskiviikkona 21.4.2021 kello 14.

Päätös: Esityksen mukaan.

98 § Henkilöstön edustajan asiat

Henkilöstön edustaja kertoi tehtävästään uusille hallituksen jäsenille.

99 § Muut asiat

99.1 §

Ehdokkaiden esittäminen Päihdepalvelusäätiön hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Sininauhaliittoa on pyydetty esittämään ehdokasta Päihdepalvelusäätiön hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi.

Päätös: Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lundia esitetään Päihdepalvelusäätiön hallituksen jäseneksi ja Sininauhaliiton hallituksen jäsen Jouko Vuorenniemeä Päihdepalvelusäätiön hallituksen varajäseneksi.

99.2 § Päiväkeskus-nimen käyttö

Keskusteltiin siitä, miten erilaisia ja eri tavalla toimivia päiväkeskuksia on, päiväkeskustoiminnan julkisesta kuvasta sekä huolesta koskien sitä, ettei järjestötyöstä välittyvä kuva näytä ulospäin siltä, että työ tehtäisiin järjestöissä ilmaiseksi. Päiväkeskus-termin käyttö niin erilaisista toiminnoista on omiaan sekoittamaan yleistä kuvaa siitä, mitä päiväkeskuksissa tehdään. Todettiin, että päiväkeskus-termin rinnalle tulisi lanseerata uusi termi, jotta erilaiset toiminnat erottuisivat toisistaan paremmin. Keskustelua tulee jatkaa uudesta termistä.

100 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset ovat:

To 12.11. klo 10–12
ma 14.12. klo 12–14.

101§ Hallituksen sisäinen keskustelu

Hallitus ei käynyt sisäistä keskustelua.

102 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.3614.12. klo 12–14.

Aika 2.9.2020 klo 15.20–15.50

Paikka Opastinsilta 7 A Auditorio, Teams ja puhelin

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Keski-Lusa Erkki
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu (Teams)
Tuomainen Mari puheenjohtaja (Teams)
Vilkman Kristian varapuheenjohtaja
Vuorenniemi Jouko (Puhelin)
Inkinen Ari (varajäsen) (Teams)
Rantala Janne (varajäsen)

Poissa

Ahti Vuokko

Henkilöstö

Korsoff Elisa, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Selkälä Saija, lakimies, kokouksen sihteeri

74 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.20.

75 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

76 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä ensimmäistä hallituksen jäsentä.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Keski-Lusa ja Pertti Rajala.

77 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi kokouksessa jaettu esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

78 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Sininauhaliiton sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mari Tuomaisen ja varapuheenjohtajaksi Kristian Vilkmanin.

79 § ViaDia Äänekoski ry:n jäsenhakemus

ViaDia Äänekoski ry on hakenut Sininauhaliitto ry:n jäsenyyttä. Hakemuksessa ViaDia Äänekoski ry kertoo toimivansa kristillisistä lähtökohdista monilla diakoniatyön aloilla, kuten ruoka-apu-työssä, vanhustyössä, vankila- ja kriminaalityössä sekä päihdetyössä. Yhdistys on uusi, rekisteröity 10.2.2020, joten toiminta on vasta muotoutumassa.

Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoitus on ”Suomen Vapaakirkon tunnustuksen ja yhdyskuntajärjestyksen mukaisesti tehdä diakoniatyötä aineellisen, henkisen ja hengellisen hädän lievittämiseksi Äänekosken alueella”. Yhdistys ilmoittaa hakemisensa motiivina olevan Liitolta saatava tuki päihdetyöhön.

Esitys: Koska ViaDia Äänekoski ry:n kristillinen perusta ja toiminta vastaavat Sininauhaliiton jäseniltä edellytettyjä kriteerejä, ViaDia Äänekoski ry otetaan Sininauhaliiton jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

80 § Sininauhaliiton edustajien nimeäminen

Esitys: Sininauhaliitto nimeää VATES-säätiön valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle 2021–2023 Jaana Joutsiluoman ja varajäseneksi Anne Hyyrysen.
Sininauhaliitto nimeää VISIO-säätiön hallintoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle 2021–2024 Anne Hyyrysen ja varajäseneksi Jaana Joutsiluoman.

Päätös: Esityksen mukainen.

81 § Jäsenjärjestöavustuksen hakeminen (LIITE)

Sininauhaliitto on usean vuoden ajan hakenut, saanut ja jakanut eteenpäin STEA:n jäsenjärjestöavustuksia. STEA:n ohjeiden mukaan avustusten jakamisen kriteerit tulee hyväksyä yhdistyksen hallituksessa ennen hakemuksen jättämistä.

Esitys: Sininauhaliiton hallitus hyväksyy esitetyt (LIITE) periaatteet, joiden mukaisesti jäsenjärjestöavustuksia voidaan myöntää jäsenjärjestöille pienavustuksina.

Päätös: Esityksen mukainen.

82 § Henkilöstön edustajan asiat

Ei asioita.

83 § Muut asiat

Ei asioita.

84 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset ovat:

Pe 25.9. klo 13.30 -15.30
To 12.11. klo 10-12
Ma 14.12. klo 12-14.

85 § Hallituksen sisäinen keskustelu

Hallitus kävi keskustelun toimihenkilöiden läsnä ollessa. Keskustelu käytiin hallituksen kokouksien käytännöstä pitää alkuhartaus. Käytäntöä jatketaan ja puheenjohtaja pitää alkuhartauden seuraavassa kokouksessa. Jatkossa alkuhartausvuoro kiertää hallituksen jäsenien kesken kuitenkin niin, ettei yksittäisellä hallituksen jäsenellä ei ole samalla kokouskerralla sekä pöytäkirjantarkastamisvuoroa että alkuhartausvuoroa.

86 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Aika: 7.8.2020 klo 10.00–11.12

Paikka: Opastinsilta 7 A, neuvotteluhuone Mustikka ja Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Ahti Vuokko (Teams)
Rajala Pertti (Teams)
Toivanen Satu (Teams)
Tuomainen Mari varapuheenjohtaja (Teams)
Tähtinen Tapio puheenjohtaja
Vilkman Kristian (Teams)
Vuorenniemi Jouko (Teams)
Inkinen Ari (varajäsen) (Teams)
Lindström Janika (varajäsen), paikalla klo 10.09 eteenpäin (Teams)

Poissa:

Keski-Lusa Erkki

Henkilöstö

Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Saija Selkälä, lakimies, kokouksen sihteeri
Hanna Karmakka-Asare, henkilöstön varaedustaja, paikalla klo 10.09 eteenpäin (Teams)

Poissa:

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Elisa Korsoff, henkilöstön edustaja

60 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Satu Toivanen piti alustuksen.

61 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

62 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Vuokko Ahtia ja Erkki Keski-Lusaa.

Päätös: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Vuokko Ahti ja Pertti Rajala.

63§ Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

64 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Lisäksi käytiin keskustelua Sininauhaliiton hengellisen työn kehittäjän tehtävän jakamisesta Sininauhasäätiön kanssa kuluvan vuoden loppuun saakka. Hallitus piti ehdotusta kannatettavana ja toiminnanjohtaja jatkaa neuvotteluita hengellisen työn kehittäjän tehtävän jakamisesta organisaatioiden kesken.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

65 § Talouskatsaus (LIITTEET)

Toiminnanjohtaja esitteli talouskatsauksen 06/2020.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

66 § Jäsenhakemus (LIITE)

Turun Valkonauha ry on hakenut Sininauhaliiton jäsenyyttä. Vuonna 1896 perustettu yhdistys on sääntöjensä mukaan ”kristillisyhteiskunnallinen naisjärjestö”. Hakemuksessa nousee esiin vahva sosiaalityön painotus, ennaltaehkäisevä päihdetyö, syrjäytymisen ehkäisy, ihmisoikeuksia puolustava työ ja diakoninen työote.

Esitys: Koska Turun Valkonauha ry on kristillinen järjestö, jonka toiminta sopii hyvin Sininauhaliiton toimialaan, Turun Valkonauha ry otetaan Sininauhaliiton jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

67 § Liiton kokouksen järjestäminen 2.9.2020

Sininauhaliiton Liiton kokous jouduttiin siirtämään kahdesti keväällä poikkeustilanteen takia: alkuperäinen päivämäärä oli 22.4. ja sen korvannut uusi päivä 3.6. Sininauhaliiton hallitus päätti kokouksessaan 5.5.2020, että Liiton kokous pidetään 2.9.2020 kello 14 koronatilanteen mukaan joko normaalina kokouksena tai etäkokouksena. Tilanne näyttää siltä, että kokous on mahdollista kutsua kokoon normaalina kokouksena.

Esitys: Liiton kokous pidetään 2.9.2020 normaalina kokouksena Pasilassa.

Päätös: Esityksen mukainen. Liiton toimihenkilöiden tulee kokousjärjestelyissä huomioida erityisesti voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja -suositukset.

68§ Taloussääntö (LIITEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö on päivittänyt taloussäännön. Liitteenä on talous- ja henkilöstöpäällikön esitys Sininauhaliiton päivitetyksi taloussäännöksi sekä nykyinen konserniaikainen taloussääntö.

Esitys: Hallitus hyväksyy talous- ja henkilöstöpäällikön valmisteleman esityksen Sininauhaliiton taloussäännöksi.

Päätös: 69 § Henkilöstön edustajan asiat

Henkilöstön varaedustaja kertoi Sininauhaliiton henkilöstöltä saadusta palautteesta. Erityisesti toiminnanjohtajasta on tullut positiivista palautetta. Lisäksi henkilöstö on kiitellyt sitä, miten koronan aiheuttama poikkeusaika on hoidettu Liitossa. Työntekijät ovat kokeneet, että työnantaja välittää työntekijöiden hyvinvoinnista ja työntekijät ovat kokeneet saaneensa tukea poikkeusaikana kiitettävällä tavalla.

70 § Muut asiat

Ei muita asioita.

71 § Seuraavat kokoukset

Seuraava hallituksen kokous on uuden hallituksen järjestäytymiskokous 2.9.2020 Liiton kokouksen jälkeen.

72 § Hallituksen sisäinen keskustelu

Hallitus kävi sisäisen keskustelun toiminnanjohtajan läsnä ollessa.

73 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12.Esityksen mukainen. Päivitetty taloussääntö astuu voimaan välittömästi.

Aika 2.6.2020 klo 14.30–16.45

Paikka Microsoft Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Ahti Vuokko
Keski-Lusa Erkki
Rajala Pertti
Toivanen Satu
Tuomainen Mari varapuheenjohtaja
Tähtinen Tapio puheenjohtaja
Vilkman Kristian
Vuorenniemi Jouko
Inkinen Ari (varajäsen)
Lindström Janika (varajäsen)

Henkilöstö

Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Elisa Korsoff, henkilöstön edustaja
Saija Selkälä, lakimies, kokouksen sihteeri
Jaana Joutsiluoma, suunnittelija, § 53 ajan
Pirkko Justander, kehittäjä, § 54 ajan

46 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.31. Pertti Rajala piti alkuhartauden.

47 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

48 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Inkistä ja Janika Lindströmiä.

Päätös: Esityksen mukainen.

49 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

50 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan. Toiminnanjohtajan katsauksessa esiteltyjä kirjoja on saatavissa tilaamalla sähköpostitse osoitteesta toimisto@sininauha.fi.
Hallitus välittää osanottonsa menehtyneen entisen työntekijän omaisille ja läheisille.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

51 § Talouskatsaus (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli talouskatsauksen 04/2020.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö tarkensi kysyttäessä, että STM:n rahoittaman ROSA-hankeen maksatukset vuodelta 2019 on saatu kokonaisuudessaan ja AUP-tarkastukset STEA 2019 v-raportointien osalta on tehty ja hyväksytty.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

52 § Henkilöstön edustajan asiat

Henkilöstön edustaja toi hallituksen tietoon, että Peliklinikalla Tiltin matalan kynnyksen toimintojen avaaminen on aiheuttanut paljon erilaisia järjestelyitä.
Lisäksi keskusteltiin työntekijöiden oikeudesta valita henkilöstön edustaja parhaaksi katsomallaan tavalla työehtosopimuksen määräykset huomioiden ilman, että työnantaja puuttuu tähän oikeuteen millään tavalla.

53 § Jäsenjärjestöavustukset (LIITE)

Sininauhaliitto on saanut STEA:lta vuodelle 2020 70 000 euroa avustusta (Ak14) jaettavaksi jäsenjärjestöavustuksina jäsenjärjestöilleen. Jäsenjärjestöavustusten kriteerit on hyväksytty Sininauhaliiton hallituksen kokouksessa 26.8.2019. Jäsenjärjestöavustukset ovat olleet haettavissa normaaliin tapaan, haku päättyi 8.5.2020. Jaana Joutsiluoma ja Anne Hyyrynen ovat valmistelleet avustusesityksen.

Avustusehdotusta päivitettiin hallituksen kokouksen materiaalien lähettämisen jälkeen ja päivitetty avustusehdotus toimitettiin hallituksen jäsenille 2.6.2020

Jaana Joutsiluoma esitteli muutosehdotuksen koskien liitteen kohtaa 4. Betel-kodit hakivat avustusta vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteiselle koulutus- ja virkistysmatkalle kansainväliseen Betania-konferenssiin Espanjassa. Koska kyseinen konferenssi on peruuntunut koronatilanteen vuoksi, hallitus päätti myöntää Betel-kotien hakeman summan käytettäväksi muuhun Betel-kotien vapaaehtoisten ja työntekijöiden koulutus- ja virkistystoimintaan.

Todettiin, että jäsenyhteisöavustuksia koskeva prosessi on kaikkinensa vaativa ja sitä on kehitettävä jatkossa.

Esitys: Myönnetään jäsenjärjestöavustukset esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen edellä kuvatuin tarkennuksin koskien liitteen kohtaa 4.

54 § Esteettömän päihde- ja mielenterveystyön (EMPPA) esittely (LIITE)

Sininauhaliitolla on pienimuotoisena toimialana Esteetön päihde- ja mielenterveystyö. Toimintaa on rahoitettu vuosina 2019 ja 2020 Liiton omasta pääomasta. EMPPA-työntekijä Pirkko Justander esitteli EMPPA-työtä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

55 § Toimintasuunnitelman toteutumisen arviointi 1–4/2020 (LIITTEET)

Sininauhaliiton hallitus päätti kokouksessaan 11.12.2019, että vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa käytetään toiminnan seuraamisen ja arvioinnin tukemisessa. Sininauhaliitossa noudatetaan kolmannesvuosittain tapahtuvaa arviointisykliä, joten myös toimintasuunnitelman toteutumista on perusteltua arvioida ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen. Toiminnanjohtaja on kerännyt henkilöstöltä seuranta-aineistoa toimintasuunnitelman toteutumisen arvioinnin pohjaksi.

Hallitus edellyttää, että jatkossa toimintasuunnitelman seurannassa on erikseen osio koskien onnistumisia ja kehittämistä vaativia asioita.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

56 § Seuraavat kokoukset

Pe 7.8.2020 klo 10.

57 § Muut asiat

Sininauhaliiton vuosikokouksen yhteydessä on perinteisesti ollut muutakin ohjelmaa, kuten alustuspuheenvuoroja, kuin itse vuosikokous. Keskusteltiin aiheista, joista voitaisiin pitää esitelmä tai alustuspuheenvuoro Sininauhaliiton vuosikokouksen yhteydessä.

Aiheiksi ehdotettiin seuraavia:

 • Heikommassa asemassa olevien tilanne – miten liitto pystynyt vastaamaan uudessa tilanteessa
 • Päihdekuntoutukseen pääsy vaikeutunut; miten päihdekuntoutukseen ylipäätään pääsee nykypäivänä ja uskotaanko, että päihteidenkäyttäjä voi kuntoutua vai ehkäistäänkö päihdetyöllä vain haittoja
 • Milloin olisi järkevä siirtää toiminta osakeyhtiöön yhdistyksen sijasta?
 • Asunnottomuus-vaikuttamisvideoiden esiin tuominen
 • SOSTE:n Onneksi on joku-kampanjasta ollaan tekemässä uusi versio, joka olisi hyvä paikka eri laisten järjestöjen 20–30 sekunnin mittaisille videoille
 • Usko ja luottamus järjestölähtöiseen toimintaan – miten tätä voidaan vahvistamaan?
 • Tarinoita järjestötyöstä. Ammattilaisilta, kokemusasiantuntijoilta ja asiakkailta
 • Varainkeruu yhdistyksissä – varainkeruumenetelmät korona-ajan jälkeen hankemaailman lisäksi

58 § Hallituksen sisäinen keskustelu

Hallitus ei käynyt sisäistä keskustelua.

59 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

Aika 5.5.2020 klo 14.00–16.03

Paikka Microsoft Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Ahti Vuokko
Keski-Lusa Erkki
Rajala Pertti
Toivanen Satu
Tuomainen Mari varapuheenjohtaja
Tähtinen Tapio puheenjohtaja
Vuorenniemi Jouko
Inkinen Ari (varajäsen)
Lindström Janika (varajäsen)

Poissa:

Vilkman Kristian

Henkilöstö

Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Elisa Korsoff, henkilöstön edustaja
Saija Selkälä, lakimies, kokouksen sihteeri

30 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03. Erkki Keski-Lusa piti alkuhartauden.

31 § Sihteerin kutsuminen

Johtosäännön mukaan hallitus kutsuu itselleen sihteerin. Puheenjohtaja on kutsunut kokouksen sihteeriksi Sininauhaliiton uuden lakimiehen Saija Selkälän ja esittää, että Selkälä toimii myös jatkossa hallituksen sihteerinä.

Esitys: Hallitus kutsuu sihteeriksi tähän kokoukseen ja jatkossakin hallituksen kokouksiin lakimies Saija Selkälän.

Päätös: Esityksen mukainen.

32 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

33 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Mari Tuomaista ja Jouko Vuorenniemeä

Päätös: Esityksen mukainen.

34 § Työjärjestyksestä päättäminen


Esitys: Etukäteen lähetettyyn esityslistaan on lisätty kohta.

35 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan etukäteen toimitetun liitteen mukaisesti. Lisäksi toiminnanjohtaja esitteli Sininauhaliiton jäsenyhteisöille tehdyn koronakyselyn vastauksia, jossa vastausprosentti oli suuri. Kyselyn perusteella koronaviruksen aiheuttamat toimet ovat vaikuttaneet suurimman osan jäsenyhteisöistä toimintaan paljon mutta jäsenyhteisöjen talouteen koronaviruksen aiheuttamat toimet eivät sen sijaan ole vaikuttaneet yhtä merkittävästi.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

36 § Talouskatsaus (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli talouskatsauksen 1–3/2020 etukäteen toimitetun liitteen mukaisesti.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

37 § Tietosuojavastaavan nimeäminen Sininauhaliittoon

Vuonna 2018 voimaantullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus mahdollistaa tietosuojavastaavan nimeämisen kaikissa henkilötietoja käsittelevissä organisaatioissa. Tietosuojavastaavan nimeäminen on hyödyllistä myös sellaisille organisaatioille, joille se ei ole pakollista lainsäädännön mukaan. Tietosuojavastaavan nimeäminen edistää merkittävällä tavalla tietosuojalainsäädännön noudattamista organisaatiossa ja välittää viestin sidosryhmille ja asiakkaille siitä, että organisaatio suhtautuu vakavasti henkilötietojen suojaan. Tietosuojavastaavaa nimitettäessä on otettava huomioon henkilön ammattipätevyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä sekä valmiudet suorittavat lainsäädännössä tarkoitetut tehtävät.

Esitys: Nimetään Sininauhaliiton tietosuojavastaavaksi lakimies Saija Selkälä. Selkälällä on tarvittava ammattipätevyys ja asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä.

Päätös: Esityksen mukainen.

38 § Henkilöstökertomus 2019 (LIITE)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli henkilöstökertomuksen 2019 etukäteen toimitetun liitteen mukaisesti. Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

39 § Sininauhaliiton hakeminen Mielenterveyspoolin jäseneksi

Mielenterveyspooli on luonteeltaan pysyvä järjestöjen välinen yhteistyöelin, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Mielenterveyspoolin jäsenyys ei maksa.

Esitys: Sininauhaliitto hakee Mielenterveyspoolin jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

40 § Liiton kokouksen järjestäminen (LIITE)

Edellisessä kokouksessa 17.3.2020 Sininauhaliiton hallitus päätti siirtää Liiton kokousta, aiempi päivä 22.4.2020 korvattiin uudella, 3.6.2020.

Eduskunta on hyväksynyt 24.4.2020 väliaikaisen lakimuutoksen, jonka perusteella on mahdollista siirtää yhdistyksen vuosikokous syyskuun 2020 loppuun asti sääntöjen estämättä. Lisäksi muutoksen perusteella on mahdollista toteuttaa yhdistyksen vuosikokous etäkokouksena, vaikka tästä ei ole säännöissä mainintaa. Muutos mahdollistaisi myös sen, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä voitaisiin sallia säännöistä poiketen, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa.

Esityslistan lähtiessä ei ole varmaa tietoa siitä, miten Suomen hallitus linjaa kokoontumisista kesäkuussa.

Esitys: Tehdään päätös Liiton kokouksen järjestämisestä käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Päätös: Hallitus päätti, että Liiton kokous siirretään järjestettäväksi 2.9.2020 klo 14 koronatilanteen mukaan joko normaalina kokouksena tai etäkokouksena. Ennen kokousta on selvitettävä äänestämisen järjestäminen etäkokouksessa.

41 § ETRA-liiton muutoshakemus vuonna 2019 myönnetyn jäsenjärjestöavustuksen käytöstä (LIITE)

ETRA-liitolle on vuonna 2019 myönnetty 4000 euroa jäsenjärjestöavusta. Vuodelle 2019 myönnettyä avustusta saa käyttää vuoden 2020 loppuun. ETRA-liitto on jättänyt hakemuksen avustuksen käyttötarkoituksen osittaisesta muuttamisesta. Esitys on hyväksyttyjen avustuskriteerien mukainen.

Esitys: Hyväksytään ETRA-liiton muutoshakemus vuoden 2019 jäsenjärjestöavusta koskien.

Päätös: Esityksen mukainen.

42 § Henkilöstön edustajan asiat

42.1 § Henkilöstön edustajan esittämät asiat

 

 • Koronaviruksen vaikutukset Sininauhaliiton talouteen, toimintaan ja henkilöstöön: Koronaviruksen vaikutuksista Liiton taloudelliseen tilanteeseen ei voida vielä tässä vaiheessa esittää arviota. Sininauhaliitto on hakemassa toukokuun alkupuolella ESR-rahoitusta, jotta digihankkeeseen voitaisiin palkata lisää henkilöitä. Muuten Liiton rahoitus vuodelle 2020 on turvattu, eikä muita henkilöstövaikutuksia ainakaan vielä kuluvana vuonna ole odotettavissa.
 • Sininauhaliiton kokouksen pöytäkirjat julkisiksi: Jo aiemmin on päätetty, että Liiton hallituksen kokouksen pöytäkirjat viedään jatkossa Liiton sivuille julkisesti saataville eikä ole estettä, että Liiton kokouksen pöytäkirjojen kanssa toimittaisiin samalla tavalla huomioiden salassapitoa ja tietosuojaa koskevat vaatimukset.
 • Luottamusmiehen valinta Sininauhaliitossa: Henkilöstön edustaja toi hallitukselle tiedoksi

ERTO-liiton asiassa lähettämän viestin. Luottamusvaltuutetun valinta luottamusmiehen sijasta perustuu ilmeisesti Sininauhaliitossa tehtyyn paikalliseen sopimukseen. Paikallisen sopimuksen olemassaolo ja sisältö pitää selvittää, ennen kuin asiassa tehdään muuta.

42.2 § Ehdotus, että jatkossa hallituksen kokousten esityslistassa on aina henkilöstön edustajan asia

Esitys: Merkitään tiedoksi henkilöstön edustajan kokoukselle tuomat asiat ja sovitaan, että jatkossa hallituksen kokouksen esityslistassa on vakiokohtana henkilöstön edustajan asiat.

Päätös: Esityksen mukainen.

43 § Seuraavat kokoukset

Ti 2.6.2020 klo 14.30 Opastinsillalla ja Microsoft Teamsissä.

44 § Hallituksen sisäinen keskustelu

Ei käsiteltäviä asioita.

45 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.03.

Aika 17.3.2020 klo 11.02–13.02

Paikka Sininauhaliiton kokoushuone Mustikka, Opastinsilta 7A ja Skype

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Ahti Vuokko, Skype
Keski-Lusa Erkki
Rajala Pertti
Toivanen Satu, Skype
Tuomainen Mari varapuheenjohtaja, Skype
Tähtinen Tapio puheenjohtaja
Vilkman Kristian, Skype
Vuorenniemi Jouko
Inkinen Ari (varajäsen)
Lindström Janika (varajäsen), Skype

Henkilöstö

Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Elisa Korsoff, henkilöstön edustaja
Nina Hagman, hallinnon assistentti, kokouksen sihteeri, Skype
Johanna Hilden, Nexia paikalla § 21, Skype

17 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.02. Janika Lindström piti alkuhartauden.

18 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

19 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Toivasta ja Pertti Rajalaa.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

20 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista. Toiminnanjohtaja esitti lisäyksenä kokouksen esityslistaan käsiteltäväksi Sininauhaliiton liiton kokouksen ja jäsenyhteisöpäivien tilanteen ja mahdollisen siirtämisen. Asia käsitellään Muut asiat- kohdassa.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

21 § Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (LIITE)

Käsitellään Sininauhaliiton vuoden 2019 Toimintakertomus ja tilinpäätös, jonka tilintarkastaja on tarkistanut ja hyväksynyt. Tilintarkastaja Johanna Hilden Nexiasta kohdan osallistuu käsittelyyn.
Hallituksen jäseniä pyydetään esittämään mahdolliset muutosesityksensä dokumenttiin Liiton toiminnanjohtajalle viimeistään sunnuntaina 15.3., jotta muutokset ehditään tehdä ennen kokousta. Näin mahdollistetaan se, että kokouksessa hallituksen jäsenet allekirjoittavat Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019-dokumentin.

Toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli Sininauhaliiton 1.1.2019 – 31.12.2019 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos käytiin läpi tilinpäätöksen s. 16 tulos rahoituslähteittäin avulla. Talous- ja henkilöstöpäällikkö kertoi STEA yleisavustuksen sekä toimintojen ja hankkeiden siirtyvistä vuodelta 2019 vuodelle 2020 sekä kävi rahoituslähteittäin läpi tilikauden tulokseen vaikuttaneet syyt. Vuoden 2019 budjetoitu tilikauden tulos oli 191 000 euroa tappiollinen. Toteutunut tilikauden 2019 tulos jäi arvioitua pienemmäksi, tilikauden tappio -102 627 euroa.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli taseen muutokset.

Tilintarkastaja esitteli tilinpäätöksen talous- ja henkilöstöpäällikön jälkeen. Puheenjohtaja pyytäessä havaintoja tilitarkastuksesta tilintarkastaja Johanna Hildeniltä, Hilden kertoi toiminnan pysyneen toiminnallisesti samanlaista kuin vuonna 2018. Hilden kertoi, että ESR projektien raportoinnin poikkeavan STEA toimintojen ja hankkeiden raportoinnista ja tältä osin talous- ja henkilöstöpäällikkö on laskenut maksamattomien avustusten jaksotukset tilinpäätökseen. Hilden kertoi, että AUP-tarkastus järjestetään toukokuun lopulla ja tänä vuonna tarkastusraja on nostettu 200 000 euroa/hanke ja toiminto. Muita ohjeita STEA ei ole tarkastukseen vielä antanut. Hilden kertoi lomapaikkavarauksien aiheuttaneen hieman lisätyötä ja kehotti pohtimaan palkanlaskentaohjelman toimivuutta lomapalkkavarausten osalta.

Keskusteltiin liiton kokouksesta ja tilinpäätöksen allekirjoittamisesta. Hilden kertoi, että monissa järjestöissä vuosikokouksia on siirretty syksylle 2020 vaikka kokous olisi sääntöjen mukaan pidettävä keväällä. Sovittiin, että tilinpäätös allekirjoitetaan Visman sähköisellä allekirjoituksella.

Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan Sininauhaliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 sähköisellä allekirjoitusohjelmalla ja esitetään sen hyväksymistä seuraavalle Liiton kokoukselle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

22 § Toimintasuunnitelma ja budjetti 2020 (LIITTEET)

Käsiteltiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja budjetti.
Toiminnanjohtaja esitteli toimintasuunnitelmaa ja esitti liitteenä lähetettyyn talousarvioon 2020
15 000 euron lisäystä omarahoitukselle. Yleisavustuksen tappio v. 2019. jäi huomattavasti suunniteltua pienemmäksi ja osa tästä suunniteltiin käytettäväksi vaikuttamisvideoihin, joiden suunnittelu aloitettiin syksyllä 2019.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö kävi läpi v. 2020 talousarvion ja esitteli sen, mistä suunniteltu tilikauden tulos – 83 000 euroa koostuu. Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitti v. 2020. toimintaan käytettäväksi omaa rahaa 83 000 euroa + toiminnanjohtajan ehdotuksen 15 000 euroa, yhteensä 98 000 euroa.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja budjetti ja esitetään niiden hyväksymistä Liiton kokoukselle 22.4.2020.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio toiminnanjohtajan esittämän lisäyksen 15 000 euroa kanssa. Esitettiin toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä liiton kevät kokoukselle.

23 § Alustava toimintasuunnitelma ja alustava budjetti 2021 (LIITTEET)

Käsiteltiin vuoden 2021 alustava toimintasuunnitelma ja budjetti.
Toiminnanjohtaja esitteli alustavan toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja kertoi sen pitävän sisällään mm. ehdotuksen Emppa-toiminnan jatkamisesta.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli alustavan talousarvion vuodelle 2021 ja kertoi sen sisältävän omarahoituksessa Emppa-toiminnan, hengellisen työn kehittäjän sekä IBC-jäsenmaksun korotuksen.

Alustavan talousarvion vuodelle 2021 esitetty tilikauden tulos on – 73 000 euroa. Sidotun rahaston muutos koostuu Toivo Savolaisen muistorahaston käytöstä ja alustava arvio rahaston käytöstä vuodelle 2021 on 40 000 euroa.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 alustava toimintasuunnitelma ja budjetti ja esitetään niiden hyväksymistä Liiton kokoukselle 22.4.2020.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukainen alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 ja esitettiin näiden hyväksymistä liiton kevät kokoukselle.

24 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esitteli katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

25 § Henkilöstön hyvinvointi ja terveiset hallitukselle

Hallituksen puheenjohtaja on pyytänyt henkilöstön edustajaa keräämään ja kokoamaan henkilöstön tunnelmia Liitossa työskentelystä ja työhyvinvoinnista sekä muista tärkeinä hallitukselle viestittävistä asioita. Henkilöstön edustaja Elisa Korsoff esittelee henkilöstön näkemyksiä. Elisa Korsoff esitteli henkilöstökyselyn vastauksia hallitukselle. Vastauksia kyselyyn tuli 13. Käytiin keskustelua tulleista vastauksista. Vastaukset olivat pääasiassa positiivisia, mutta mukaan mahtui myös kriittisiä ja kehittäviä vastauksia. Keskusteltiin kyselyssä nousseista toiveista sekä mahdollisuudesta parantaa vuosilomaetuutta. Talous- ja henkilöstöpäällikkö kertoi, että asia oli ollut käsittelyssä aiemmin YT-ryhmän kokouksessa ja että oli todettu nykyisten vuosiloma- ja työsuhde etuuksien olevan riittäviä. Puheenjohtaja esitti, että kysely on hyvä tehdä jatkossa kerran vuodessa. Ehdotusta kannatettiin.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26 § Ei julkinen

27 § Luottokorttien myöntäminen

Sininauhaliitossa on aloittanut ja aloittamassa uusia työntekijöitä, joiden tehtävän hoidon kannalta Sininauhaliiton luottokortti on tarpeellinen. Anna-Leena Nikula on aloittanut Pilkettä elämään hankkeessa 1.3 ja Sanna Tanskanen Palasista eteenpäin -hankkeessa myös 1.3. Saija Selkälä aloittaa lakimiehenä 1.4.

Esitys: Myönnetään Nikulalle, Tanskaselle ja Selkälälle Sininauhaliiton luottokortti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

28 § Muut asiat

28.1 § Sininauhaliiton liiton kokous

Käytiin keskustelua liiton kokouksen ja siihen liittyvien päivien siirtämisestä. Toiminnanjohtaja ehdotti liiton kokouksen 22.4.2020 siirtämistä myöhemmäksi. Toiminnanjohtaja kertoi konsultoineensa Sosten lakimiestä asiasta. Myös tilintarkastajaa konsultoitiin kokouksen mahdollisesta siirtämisestä. Käytiin keskustelua asiasta ja kaikki hallituksen jäsenet kannattivat ehdotusta yksimielisesti.

Esitys: Hallitus päättää konsultoituaan tilintarkastajaa Sininauhaliiton Liiton kokouksen siirtämisestä. poikkeustilanteen vuoksi pidettäväksi 3.6.2020.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

28.2 § Vaalivaliokunnan asiat

Toiminnanjohtaja kertoi vaalivaliokuntaan liittyvistä asioista. Tällä hetkellä ehdokkaita ei ole vielä riittävää määrää.

Esitys: Ehdotettiin, että jatketaan aikaa ehdokkaiden ilmoittamiseksi huhtikuun loppuun saakka. Ehdotusta kannatettiin. Asiasta tiedotetaan jäsenyhteisöjä.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

28.3 § Sininauhasäätiön tilanne

Ei julkinen.

29 § Seuraavat kokoukset

Hallituksen kokous järjestetään sähköisenä etäkokouksena 22.4.2020 klo 13.00.

29 § Hallituksen sisäinen keskustelu

Hallitus ei käynyt sisäistä keskustelua.

30 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.02.

Aika 12.2.2020 klo 10.15–13.20

Paikka ETK, P-Kerros, neuvotteluhuone Kastanja

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Ahti Vuokko
Keski-Lusa Erkki
Rajala Pertti
Toivanen Satu
Tuomainen Mari varapuheenjohtaja
Tähtinen Tapio puheenjohtaja
Vilkman Kristian
Vuorenniemi Jouko
Inkinen Ari (varajäsen)
Lindström Janika (varajäsen)

Henkilöstö

Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Elisa Korsoff, henkilöstön edustaja
Nina Hagman, hallinnon assistentti, kokouksen sihteeri
Marja Vuorinen, kehittämispäällikkö, esittäytyy kokouksen § 5

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.17 ja Jouko Vuorenniemi piti alkuhartauden.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

3 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Vuokko Ahtia ja Erkki Keski-Lusaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vuokko Ahti ja Erkki Keski-Lusan poissa ollessa Pertti Rajala.

4 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

5 § Uuden kehittämispäällikön Marja Vuorisen esittäytyminen

Sininauhaliiton kehittämispäällikkönä aloitti 1.2.2020 Marja Vuorinen. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja pitivät hyvänä käytäntöä, että hallituksessa käyvät vierailulla ne työntekijät, joiden rekrytointi on hallituksen asia eli siis ne päälliköt, joiden suora esimies toiminnanjohtaja on.

6 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE).

Toiminnanjohtaja esitteli katsauksen liitteen mukaisesti.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 § Alustava talouskatsaus (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli alustavan talouskatsauksen liitteiden mukaisesti ja kertoi, että tilintarkastaja suoritti ensimmäisen tarkastuksen 11.2.2020. Tarkastus saatiin suoritettua muuten paitsi lomapalkkavarauksien osalta. Mari Tuomainen ehdotti, että talouskatsaukseen voisi jatkossa lisätä tiedot erimuodoissa työskentelevästä henkilöstöstä henkilötyövuosina. Hallitus koki ehdotuksen hyvänä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § Sijoitussuunnitelma (LIITTEET)

Sininauhaliitolle luotiin 2018 sijoitussuunnitelma, jonka pohjalta liiton varallisuutta sijoitettiin Taaleri varainhoitoyhtiön rahastoon. Suunnitelman mukaisesti sen hyväksyy ja tarkastelee vuosittain Sininauhaliiton hallitus. Liitteenä oleva sijoitussuunnitelma on päivitetty vastamaan nykyistä markkinanäkemystä sekä olemassa olevan rahaston neutraaliallokaation peruspainoa. Tämän lisäksi suunnitelman tarkasteluajanjaksoksi ehdotetaan päivitystä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli sijoitussuunnitelman ja hallitus totesi sen hyväksi.

Esitys: Hallitus hyväksyy talous- ja henkilöstöpäällikön päivittämän sijoitussuunnitelman 2020.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

9 § Alustava toimintakertomus 2019 (LIITE)

Toimintasuunnitelma 2019 käsitellään Liiton kokouksessa 22.4.2020. Liittokokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma hyväksytään hallituksen kokouksessa 17.3.2020. Toimintakertomus koostuu toiminnan ja talouden raportoinnista. Liitteenä on luonnos tekstiosuudeksi, talousosuus valmistuu myöhemmin.

Toiminnanjohtaja esitteli alustavaa toimintakertomusta. Toiminnanjohtaja on valmistellut ja koonnut alustavan toimintakertomuksen itsenäisesti ja seuraava versio täydentyy lisäksi eri toimintojen sisältöosaajilla.

Keskusteltiin alustavasta toimintakertomuksesta. Hallitus totesi sen olevan helppolukuinen ja yhtenäinen sekä loogisesti rakennettu. Kehitysehdotuksina ehdotettiin, että otetaan käyttöön henkilötyövuodet henkilötyömäärien ilmaisemisessa. Ehdotusta kannatettiin. Keskusteluissa nousi, että toimintakertomuksessa on hyvä huomioida myös STEA:n ja jäsenyhteisöjen näkökulma.

Esitys: Käsitellään alustavaa tekstiluonnosta ja ohjeistetaan toiminnanjohtajaa lopullisen version kirjoittamisessa.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

10 § Esitykset Liiton kokoukselle: tilintarkastajien palkkio, hallituksen kokouksen palkkio, jäsenmaksut (LIITE)

Hallitus tekee Liiton kokoukselle 22.4.2020 esityksen tilintarkastajien ja hallitusten kokousten palkkioista sekä jäsenmaksuista. Jotta 17.3.2020 kokous ei ruuhkaannu, nämä Liiton kokousasiat voitaneen käsitellä jo nyt. Liitteenä on ote 10.4.2019 pidetyn Liiton kokouksen pöytäkirjasta, josta selviävät silloin päätetyt palkkiot ja jäsenmaksut.

Keskusteltiin hallituksen kokousten päivärahoista ja niiden korvattavuudesta. Sininauhaliitossa on käytössä valtion matkustussääntö. Hallituksessa ehdotettiin, että hallitukselle korvataan jatkossa matkakustannukset valtion matkustusäännön mukaisesti.

Esitys: Hallitus esittää Liiton kokoukselle, että tilintarkastajien palkkioihin, hallituksen kokouksen palkkioihin ja jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia, vaan että nämä noudattavat vuoden 2019 Liiton kokouksen päätöksiä. Esitetään kevään liiton kokouksessa, että hallituksen jäsenille korvataan matkustuskorvaukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

Päätös: Hallitus esittää, että Liiton kokoukselle, tilintarkastajien palkkioihin, hallituksen kokouksen palkkioihin ja jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia, vaan että nämä noudattavat vuoden 2019 Liiton kokouksen päätöksiä. Esitetään kevään liiton kokouksessa, että hallituksen jäsenille korvataan matkustuskorvaukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

11 § IBC:n yleiskokouksen edustajat

Hallitus päätti kokouksessaan 30.10.2019 lähettää IBC:n yleiskokoukseen (Johannesburg lokakuu 2020) yhden työntekijän ja yhden hallituksen jäsenen. Lisäksi on keskustelu mahdollisuudesta tukea taloudellisesti muita mahdollisia lähtijöitä jäsenyhteisöistä.

IBC:ltä on tullut pyyntö nimetä virallinen kokousedustaja sekä toimittaa tiedot muista kokoukseen osallistujista 1.3.2020 mennessä. Puheenjohtajan esitys on, että Liiton viralliseksi edustajaksi nimetään toiminnanjohtaja Pekka Lund. Mukaan lähtevästä hallituksen jäsenestä sekä mahdollisista muista lähtijöistä kaivataan kokoukseen esityksiä.

Esitys: Päätetään, että Sininauhaliiton edustajaksi IBC:n yleiskokoukseen Johannesburgissa 2020 nimetään toiminnanjohtaja Pekka Lund. Valitaan Liiton hallituksen edustaja sekä päätetään siitä, tukeeko Liitto taloudellisesti mahdollisia muita yleiskokoukseen osallistuvia.

Käytiin keskustelua hallituksen jäsenten kiinnostuksesta osallistua kokoukseen. Vuokko Ahti, Mari Tuomainen ja Satu Toivanen esittivät kiinnostuksensa hallituksen edustajaksi IBC:n yleiskokoukseen.

Käytiin keskustelua asiasta.

Päätös: Esityksen mukaisesti edustajiksi Sininauhaliiton viralliseksi kokous edustajaksi valittiin Pekka Lund ja hallituksen kokousedustajaksi Vuokko Ahti. Sininauhaliitto ei osallistu muiden tahojen kustannuksiin.

12 § Johtosääntö (LIITE)

Työryhmä, johon kuuluvat Tapio Tähtinen, Pertti Rajala, Marja Mettälä ja Pekka Lund on valmistellut johtosääntöä. Liitteenä on työryhmän esitys Sininauhaliiton johtosäännöksi.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli liitteenä olleen johtosäännön. Keskustelussa nousi tarve korjata johtosäännön kohtaa 4. rekrytoinnit ja työsuhteet siten, että ”tällä johtosäännöllä hallitus siirtää toimivalle johdolle johtosäännöllä oikeudesta päättää työsuhteeseen valittavien toimihenkilöiden työhön ottamisesta, työstä vapauttamisesta ja työsuhteiden keskeisistä ehdoista yksi yli periaatteen mukaisesti. ”

Hallitus esitti, että toimiva johto tuo hallitukselle kokouksiin tiedoksi listan yksi yli periaatteen mukaisesti valituista työntekijöistä ja rekrytointipäätöksen tekijöistä. Työsopimukset allekirjoittavat sininauhaliitossa toiminnanjohtaja tai talous- ja henkilöstöpäällikkö.

Liiton sääntöjen mukaisesti hallitus palaa tapaan, jossa Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa jatkossa kokouksen puheenjohtaja, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja varmentaa sihteeri. Sovittiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja lähetetään hallituksen jäsenille seuraavan kokouksen esityslistan mukana.

Keskusteltiin hallituksen avoimuudesta, vuorovaikutuksesta ja hallituksen pöytäkirjojen julkisuudesta. Hallituksen pöytäkirjat tulisi saada tiedoksi koko henkilökunnalle ja jäsenjärjestöille Sininauhaliiton Internet-sivujen kautta, lukuun ottamatta henkilötietosuojan mukaisia salassa pidettäviä asioita. Keskusteltiin salassa pidettävien asioiden määrittelystä ja puheenjohtaja totesi, että asian luonne määrittää usein suoraan sen, että asia merkitä salaiseksi suoraan jo esityslistaan. Keskusteltiin pöytäkirjan liitteiden julkisuudesta ja sovittiin, että liitteet julkaistaan soveltuvien osin ja asian valmistelija määrittelee niiden julkisuuden. Erityisesti liitteet, jotka palvelevat olennaisesti henkilökuntaa tai jäsenyhteisöjä laitetaan julkisiksi. Asiasta voidaan tarvittaessa keskustella uudelleen.

Henkilökunnan edustaja toivoi hallituksen kokouksen esityslistan julkaisemista ennen kokousta koko henkilökunnan nähtäväksi, jotta vuorovaikutusmahdollisuus lisääntyisi hallituksen ja henkilöstön välillä. Ehdotusta kannatettiin. Keskusteltiin myös hallituksen sidonnaisuuksista.

Esitys: Hallitus hyväksyy työryhmän valmisteleman esityksen Sininauhaliiton johtosäännöksi.

Päätös: Johtosääntö hyväksyttiin kohtaan 4. rekrytoinnit ja työsuhteet tehtävän muutoksen kanssa. Korjattu johtosääntö liitteenä.

13 § Luottokorttien myöntäminen

Sininauhaliitossa on aloittanut uusissa työsuhteissa seuraavat henkilöitä, joiden tehtävän hoidon kannalta Sininauhaliiton luottokortti on tarpeellinen: Pekko Kähkönen johtavana asiakastyöntekijänä (Peluurin puhelin- ja nettiterapiapalvelut), Jaana Joutsiluoma suunnittelijana (jäsenyhteisötuki), Marja Vuorinen kehittämispäällikkönä sekä Eveliina Haapa-Aho suunnittelijana (ruoka-apu ja osallisuus).

Esitys: Myönnetään Sininauhaliiton luottokortti Pekko Kähköselle, Jaana Joutsiluomalle, Marja Vuoriselle ja Eveliina Haapa-Aholle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

14 § Varajäsenen nimeäminen Luotsi-säätiön hallitukseen

Sininauhaliiton hallitus nimeää varsinaisen ja varajäsenen Luotsi-säätiön hallitukseen. Kokouksessa 11.12.2019 varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Anne Hyyrynen ja varajäseneksi Patrik Metsätähti. Metsätähden siirryttyä Soste ry:n palvelukseen Sininauhaliiton tulee nimetä uusi varajäsen.

Esitys: Nimetään Luotsi-säätiön hallituksen varajäseneksi Jaana Joutsiluomaa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

15 § Seuraavat kokoukset

– 17.3.2020 klo 11.00 paikka: ETK, 1 krs, Hallituksen kokoushuone

– 22.4.2020 n. klo 15.00 ETK:n tiloissa (Liiton kokouksen yhteydessä, tarkka aika ja paikka tarkentuu myöhemmin)

16 § Muut asiat

Keskusteltiin Sininauhaliiton vaalivaliokuntaan liittyvistä asioista.

Päätös: Hallitus nimesi vaalivaliokunnan sihteeriksi ja koollekutsujaksi toiminnanjohtajan ja että, vaalivaliokunta järjestäytyy lähiaikoina.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.