Ohita valikko
Metallinen kompassi, jonka neula näyttää pohjoiseen.
Etusivulle

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat 2023

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirjat 2023

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen esityslista 2/2023

Aika 16.2.2023 klo 16.00

Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita

Lindström Janika

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)

Vilponen Jappe (varajäsen)

Henkilöstö

Läsnä

Suvi-Sorja Kemppainen, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

15 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.05 ja Jappe Vilponen piti alkuhartauden.

16 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Franz-Koivistoa ja Jappe Vilposta.

Päätös: Esityksen mukainen.

18 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

19 § Sininauhaliiton julkisuusseuranta vuosilta 2018–2022

Olemme tilanneet Retrieveriltä analyysin Sininauhaliiton mediajulkisuudesta edeltävän viiden vuoden ajalta valituista näkökulmista. Tehty analyysi perustuu Retrieverin mediaseurannan kautta kerättyyn aineistoon ajalta 1.1.2018 –31.12.2022. Viestintäpäällikkö Anna-Liisa Karhula esittelee koonnin keskeisimmistä tuloksista.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 § Kehittämispäällikön valinta

21 § Talousarvio 2023

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talousarviot vuodelle 2023.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Liiton kokoukselle esitettävä talousarvio vuodelle 2023 käsitellään seuraavassa kokouksessa yhdessä alustava talousarvio vuodelle 2024 kanssa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

22 § Sininauhaliiton johtaminen, esihenkilötyö ja työnantajamielikuva

Werka kehitys oy teki loppu vuodesta 2022 pyynnöstämme selvityksen ja kyselyn Sininauhaliiton johtamisesta, esihenkilötyöstä ja työnantajamielikuvasta. Kyselyn tulokset ovat liitteenä. Kyselyn tuloksia on käsitelty esihenkilötiimissä, kehityskeskusteluissa ja niitä käsitellään suunnittelupäivillä 16.2. Talous- ja henkilöstöpäällikkö ja toiminnanjohtaja tuovat tuoreet kuulumiset näistä keskusteluista hallituksen kokoukseen.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23 § Sininauhaliiton linjapaperi

Sininauhaliiton linjapaperi alkaa valmistua, tarkoitus on tuoda se hyväksyttäväksi hallituksen 23.3.2023 kokoukseen. Liitteenä on tämänhetkinen versio, joka on myös henkilöstön kommentoitavana. Hallituksella on mahdollisuus kommentoida vielä linjapaperin yksittäisiä sisältöjä; kommentoida voi kokouksen lisäksi ennen kokousta sähköpostitse toiminnanjohtajalle. Toiminnanjohtaja esittelee kokouksessa suunnitelmia muuttaa linjapaperin linjauksia TOIVO-verkkomedian sisällöiksi

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

24§ Muut asiat

  1.  Tilaisuus: Eettisesti kestävän rahapelien lisenssimallin ABC 22.3.2023 kello 9.30–11. Tilaisuus pidetään Tiltin asiakastilassa Peliklinikalla. Kutsu tilaisuudesta lähtenyt valitulla postituksella poliittisille päättäjille, puolueille sekä median edustajille.
  2. Vaalivaliokunnan järjestäytyminen Sininauhaliiton liiton kokouksen 27.4.2022 mukaisesti.

25 § Seuraavat kokoukset

  • Torstai 23.3. Pasila. Lounas klo 11–12 ja kokous 12–15. Lounasravintola tiedotetaan lähempänä.

26 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2023

Aika 25.1.2023 klo 16.00

Paikka Aito-keskus, Tampere

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä

Inkinen Ari

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita

Lindström Janika

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)

Vilponen Jappe (varajäsen)

Poissa

Kantonen Jarmo

Henkilöstö

Läsnä   

Minna Malin, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo. 16.13 ja Larissa Franz-Koivisto piti alkuhartauden.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Rajalaa ja Satu Toivasta.

Päätös: Esityksen mukainen.

4 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

5 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 § Talouskatsaus 1–12/2022 alustava

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 1–12/2022 alustava.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 § Taloussäännön päivitys ja hyväksyminen

Talous- ja henkilöstöpäällikkö on päivittänyt Sininauhaliiton taloussäännön vastaamaan liiton nykyistä taloushallinnon henkilöstörakennetta ja toimintatapoja. Liitteenä on talous- ja henkilöstöpäällikön esitys Sininauhaliiton päivitetyksi taloussäännöksi.

Esitys: Hallitus hyväksyy talous- ja henkilöstöpäällikön valmisteleman esityksen Sininauhaliiton taloussäännöksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi talous- ja henkilöstöpäällikön valmisteleman esityksen Sininauhaliiton taloussäännöksi. Taloussääntö astui voimaan heti päätöksen jälkeen.

8 § Sininauhaliiton vuosien 2023–2026 strategian hyväksyminen

Sininauhaliiton strategia vuosille 2023–2026 on valmistunut

Esitys: Hyväksytään Sininauhaliiton vuosien 2023–2026 strategia hallituksen esitykseksi Liiton 20.4.2023 kokoukselle.

Päätös: Esityksen mukainen.

9 § Sininauhaliiton seurakuntastrategia

Sininauhaliiton työntekijöistä koottu työryhmä on valmistellut Sininauhaliiton seurakuntastrategiaksi kutsutun dokumentin (LIITE). Seurakuntastrategian tarkoitus on selkeyttää ja vahvistaa seurakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä ohjata yhteistyötä tavoitteellisesti. Seurakuntastrategia on operationaalisen toiminnan tueksi tehty sisäinen dokumentti, jota voidaan päivittää tarpeen mukaan. Hallitukselta toivotaan ajatuksia ja ideoita seurakuntastrategian viimeistelemiseksi.

Hallitus piti erillistä seurakuntastrategiaa hyvänä työvälineenä kirkkojen ja seurakuntien kanssa tehtävän työn vahvistamiseen. Keskustelua käytiin mahdollisuuksista hyödyntää evenkelisluterilaisten seurakuntien käräämää diakoniatyöndataa jäsenjärjestöjen toiminnan kohdentamisessa sinne missä apua erityisesti tarvitaan ja muu apu ei yllä. Lisäksi pidettiin tärkeänä tuoda näkyväksi seurakuntien ja jäsenjärjestöjen yhteistyönmuodot ja -käytännöt.

Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnallista johtoa seurakuntastrategian lopullisen muotoilun ja toteuttamisen suhteen.

Päätös: Esityksen mukainen.

10 § Sijoitussuunnitelman päivitys ja hyväksyminen

Talous- ja henkilöstöpäällikkö on päivittänyt Sininauhaliiton sijoitussuunnitelman vastaamaan rahoituslaitosten näkemystä tulevasta markkinatilanteesta. Liitteenä on talous- ja henkilöstöpäällikön esitys Sininauhaliiton päivitetyksi sijoitussuunnitelmaksi.

Esitys: Hallitus hyväksyy talous- ja henkilöstöpäällikön valmisteleman esityksen Sininauhaliiton sijoitussuunnitelmaksi.

Päätös: Hallitus esitti muutosta toiminnanjohtajan ja talous-ja henkilöstöpäällikön sijoitustoiminnan seuraamisen säännöllisyyteen ja hyväksyi esityksen tehdyn muutoksen jälkeen.

11 § OP korkorahastojen varallisuuden kokonaan tai osittainen siirtäminen OP:n erityissijoitusrahastoihin

Liiton varallisuutta on ollut kiinni OP:n korkorahastoissa vuodesta 2014. Ilmeisesti Alun perin tarkoituksena on ollut lyhyen aikavälin kassanhallinta. OP korkorahastojen lyhyen aikavälin ennuste on tappiollinen eikä näiden tuotto-odotus tulevaisuudessakaan ole liiton sijoitussuunnitelman mukainen.

Esitys: Siirretään OP Varainhoito Oy:ssä olevat korkorahastot kokonaan tai osin OP:n ehdotuksesta valittaviin erikoissijoitusrahastoihin ajallista hajautusta hyödyntäen vuosien 2023–2024 aikana. Osa ostoista voidaan tehdä ennen tulouttamista pankkitilin turvin.

Päätös: Esityksen mukainen.

12 § Muut asiat

Ei muita asioita.

13 § Seuraavat kokoukset

  • Torstai 16.2.2023 Sininauhaliiton suunnittelupäivien yhteydessä Helsingissä (Scandic Park, Mannerheimintie 46) klo 16.00–18.00. Hallituksen ja henkilöstön yhteinen työskentely klo 14.30–16.
  • Torstai 23.3. Pasila. Lounas klo 11–12 ja kokous 12–15. Lounasravintola tiedotetaan lähempänä.

 14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08.