Ohita valikko
Metallinen kompassi, jonka neula näyttää pohjoiseen.
Etusivulle

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat 2022

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen kokouspöytäkirjat 2022

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2022

Aika 28.3.2022 klo 12.00

Paikka Pasilanraitio 5, 2. krs

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja
Kastepohja Jussi
Lindström Janika, Teams
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vilkman Kristian, varapuheenjohtaja
Vuorenniemi Jouko
Frans-Koivisto Larissa (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen), Teams

Henkilöstö
Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Nina K. Hietakangas, arviointipäällikkö, kohta 39 §

Muut    
Läsnä:

Hilden Johanna, kohta 34 §, Teams

28 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.06 ja Kristian Vilkman piti alkuhartauden.

29 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

30 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Ella Suojalehtoa ja Satu Toivasta.

Päätös: Esityksen mukainen.

31 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Lisätään kohtaan muut asiat Sininauhaliiton tuki Ukrainan kriisiin sekä hallituksen jäsenten osallistumiset Sininauhaliiton tapahtumiin. Muuten esityksen mukainen.

32 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

33 § Talouskatsaus 12/2022 (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli talouskatsauksen 1-2/2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

34 § Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 (LIITTEET)

Käsiteltiin Sininauhaliiton vuoden 2021 Toimintakertomus ja tilinpäätös, jonka tilintarkastaja on tarkistanut ja hyväksynyt. Tilintarkastaja Johanna Hilden Nexiasta osallistui kohdan käsittelyyn.

Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan Sininauhaliiton Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 ja esitetään sen hyväksymistä liiton kokoukselle 27.4.2022.

Päätös: Esityksen mukainen.

35 § Alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023 (LIITTEET)

Liiton kokous käsittelee sääntöjen mukaan alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvion 2023. Toimintasuunnitelma ja talousarvio on tehty tämänhetkisen tilannearvion perusteella.

Kohdan yhteydessä käytiin keskustelua Olga Hjelmmanin rahaston käytön suunnittelun aloittamisesta siten, että rahaston varojen käyttö voisi varovaisesti alkaa vuoden 2023 aikana.

Esitys: Hyväksytään liiton kokoukselle esitettäväksi alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

Päätös: Esityksen mukainen.

36 § Talousarvio 2022 (LIITE)

Käsitellään vuoden 2022 talousarvio.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2022 talousarvio ja esitetään sen hyväksymistä Liiton kokoukselle 27.4.2022.

Päätös: Esityksen mukainen.

37 § Henkilöstökertomus (LIITE)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli vuoden 2021 henkilöstökertomuksen. Henkilöstön edustaja kertoi näkemyksensä henkilöstön tilasta sekä tyytyväisyydestä Sininauhaliittoon työnantajana.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

38 § Ei julkinen

39 § Sininauhaliiton hallituksen toiminnan arviointi

Sininauhaliiton arviointipäällikkö on tehnyt hallituksen jäsenille kyselyn hallituksen toiminnasta. Arviointipäällikkö esitteli kyselyn keskeisimmät havainnot.

Kohdan yhteydessä käytiin keskustelua hallituksen ryhmäytymisen parantamisesta uuden hallituskauden alussa.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

40 § Ruoka-aputyö ja Sininauhaliitto

Edellisessä hallituksen kokouksessa (17.2.2022) käsiteltiin Sininauhaliiton roolia STM:n ruoka-apuun tarkoittamien valtionavustusten koordinoinnissa omien jäsentensä osalta. Sovittiin, että asiaa jatkovalmistellaan ja tuodaan päätettäväksi tähän kokoukseen.

SPR:n (7.3.) ja Samarian (17.3.) kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näyttää selvältä, että Sininauhaliiton on luontevaa ja välttämätöntä ottaa rooli omien jäsenjärjestöjensä ruoka-apuun tarkoitettujen STM:n avustusten koordinoinnissa ja hallinnoinnissa. Tämä ei koske Sininauhaliiton jäseninä olevia ViaDia-yhdistyksiä, koska ViaDia ry kokoaa näiden hakemukset ja toimii hakijana näiden osalta.

Perusteluina Sininauhaliiton roolille ovat seuraavat:

  • Monet Sininauhaliiton jäsenet toimivat ruoka-avun parissa ja STM:n avustukset ovat näille jäsenjärjestöille tärkeitä.
  • Samaria ei ole enää valmis ottamaan sillä aiemmin ollutta roolia laajan järjestökokonaisuuden hankkeen koordinoijana. Samaria keskittyy vain joidenkin keskusliittoihin kuulumattomien järjestöjen hakemusten koordinointiin ja hakemiseen.
  • Ruoka-aputyön koordinaation kehittämisestä vastaavan SPR:n näkemys on, että Sininauhaliitolle valtakunnallisena keskusliittona sopii omien jäsentensä avustusten koordinointi.

Tämän hetken tiedon mukaan seuraavan kerran STM avaa avustushaun kesän 2022 jälkeen, jolloin Sininauhaliitto ensimmäisen kerran voi toimia jäsentensä hakemusten kokoajana ja hakijana.

Mikäli hallitus kannattaa esitystä, Samarian kanssa viestitään yhteisesti asiasta Sininauhaliiton jäsenjärjestöille. Tarkoitus on selventää tilannetta ja vahvistaa viestiä siitä, että tästä Sininauhaliiton uudesta roolista on nimenomaan sovittu yhdessä Samarian kanssa ja että se on myös heidän toiveensa.

Esitys: Sininauhaliitto toimii jatkossa omien jäsenjärjestöjensä (poislukien ViaDia-järjestöt) hakemusten koordinoijana ja hakijana STM:n ruoka-apuun tarkoittamien valtionavustusten suhteen.

Päätös: Esityksen mukainen.

41 § Strategiakeskustelu ”#ihmisenpuolella – siis keiden?” (LIITE)

Siirrettiin käsiteltäväksi uuden hallituksen järjestäytymiskokousta seuraavaan kokoukseen.

42 § Muut asiat

1. Sininauhaliiton tuki Ukrainan kriisissä

Hallitus kävi keskustelun Sininauhaliiton tuesta Ukrainan Kriisiin.

Esitys: Sininauhaliitto kohdistaa 10 000 euroa tukea Ukrainan kriisiin International Blue Crossin (IBC) kautta heikoimmassa asemassa olevien auttamistyöhön.

Päätös: Esityksen mukainen.

2. Hallitusten jäsenten matka- ja majoituskustannusten korvaaminen Sininauhaliiton tapahtumiin

Hallitus kävi keskustelun hallituksen jäsenten matka- ja majoituskustannusten korvaamisesta liiton tapahtumien yhteydessä.

Esitys: Sininauhaliitto korvaa hallitusten jäsenten matka- ja majoituskustannukset tilanteissa, joissa Liiton hallituksen jäsen osallistuu liiton tapahtumaan Sininauhaliiton hallituksen jäsenen roolissa.

Päätös: Esityksen mukainen.

43 § Seuraavat kokoukset

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous 27.4.2022 noin kello 16 (Liiton kokouksen jälkeen).

44 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.04.

Kokousmateriaali sisältää 11 kpl liitteitä.

 

 

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2022

Aika 17.2.2022 klo 16.00

Paikka Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja
Kastepohja Jussi
Lindström Janika
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vuorenniemi Jouko
Frans-Koivisto Larissa (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen)

Poissa:

Vilkman Kristian, varapuheenjohtaja

Henkilöstö

Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Kemppainen Suvi-Sorja, kohta 22 §
Kiuru Susanna, kohta 24 §

17 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

18 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

19 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Kastepohjaa ja Janika Lindströmiä.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja Janika Lindström ja Pertti Rajala.

20 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

21 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

22 § Sininauhaliiton sääntöjen uudistaminen (LIITE)

Edellisessä kokouksessaan hallitus totesi, että Sininauhaliiton sääntöihin on tarpeen tehdä muutos hallituksen jäseniä ja varajäseniä koskevaan kohtaan. Samalla todettiin, että on perusteltua tarkistaa sääntöjen ajantasaisuus.

Toiminnanjohtaja on käynyt sääntöasiaa läpi Sininauhaliiton lakimiehen Suvi-Sorja Kemppaisen kanssa. Esitys sääntöjen uudistamiseksi on liitteenä. Kemppainen osallistuu tämän kohdan esittelyyn ja käsittelyyn.

Esitys: Hallitus esittää Liiton kokoukselle 27.4.2022 liitteen mukaiset muutokset sääntöihin.

Päätös: Esityksen mukainen.

23 § Vuosikokouksen sääntömääräiset asiat (LIITE)

Sininauhaliiton vuosikokous järjestetään 27.4.2022. Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräisesti jäsenmaksuista, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta sekä vaalivaliokunnan perustamisesta. Liitteessä on esitetty näihin kohtiin muotoilut, jotka noudattavat edellisen kokouksen päätöstä. Toiminnallinen johto ei näe tarvetta muutoksille.

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle 27.4.2022, että edellisen Liiton kokouksen päätökset jäsenmaksuista, hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista, tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta sekä vaalivaliokunnan perustamisesta säilytetään ennallaan.

Päätös: Esityksen mukainen. Hallituksen esitys vuosikokoukselle tarkemmin nähtävissä liitteestä.

24 § Sininauhaliiton rooli ruoka-aputyössä (LIITTEET)

Ruoka-aputyö on keskeinen toimintamuoto Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä. STM:n vuotuinen avustus on monelle toimijalle oleellinen taloudellinen tuki toiminnalle. Samaria rf on vuosia koonnut laajan järjestöryhmän yhteisen hakemuksen ja koordinoinut STM:n avustuksen hakemista ja edelleen jakamista. Useat Sininauhaliiton jäsenjärjestöt ovat olleet mukana Samarian hakemuksessa.

Vuonna 2021 tilanne muuttui. Meidän kenttämme näkökulmasta keskeisiä muutoksia oli kaksi:

  • yhtäältä ViaDia -yhdistykset hakivat avustuksensa keskitetysti ViaDia ry:n koordinoimana
  • toisaalta Samarian koordinoiman avustuksen määrä väheni oleellisesti, minkä takia monet aiemmin tätä kautta avustusta saaneet jäivät vaille avustusta.

Vuoden 2022 avustusten osalta on noussut esiin kysymys siitä, pitäisikö Sininauhaliiton toimia avustuksen hakijana ja koordinoijana omien jäsenjärjestöjensä (pois lukien ViaDiat ja Samaria) osalta. Samaria on ilmaissut valmiutensa edelleen hakea ja koordinoida avustusta ”järjestäytymättömien” ruoka-apujärjestöjen osalta mutta esittänyt alustavan ehdotuksen ja toiveen, että Sininauhaliitto hakisi ja koordinoisi avustuksen Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen osalta. Oletettavasti muita STM:n avustuksen hakijoita ovat Suomen Punainen risti (SPR), ViaDia ry ja Työttömien keskusjärjestö.

Mahdollinen uusi rooli STM:n ruoka-avustuksen hakijana ja koordinoijana nostaa esiin kysymykset Sininauhaliiton strategisesta suunnasta, Sininauhaliiton työntekijöiden ajankäytöstä ja priorisoinneista sekä Sininauhaliiton jäsenyydestä: STM:n ruoka-apuun liittyvän avustuksen koordinointi voi aktivoida uusia jäsenhakemuksia.

Liitteissä on sekä Samarian vuoden 2021 alkuperäisessä hakemuksessa olleet Sininauhaliiton jäsenyhteisöt ja heidän hakemansa avustussumma (lopullinen hakemushan oli karsittu versio tästä) että hahmotelma Sininauhaliiton vaihtoehdoista tässä tilanteessa.

Järjestöpäällikkö Susanna Kiuru osallistui tämän kohdan käsittelyyn.

Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnallista johtoa valmistelemaan asiaa seuraavaa kokousta varten.

Päätös: Hallitus ohjeisti toiminnanjohtajaa etenemään asiassa aktiivisesti ja vastuullisesti kohti koordinaatiovastuuta sekä arvioimaan riskit ja miten ne selätetään.

25 § Muut asiat

Ei muita asioita.

26 § Seuraavat kokoukset

28.3.2022 klo 12.00–15.00 Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00. Lounas paikasta tiedotetaan lähempänä kokousta.

27 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.01.

Kokousmateriaali sisältää 5 kpl liitteitä.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2022

Aika 19.1.2022 klo 12.00

Paikka Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja
Lindström Janika
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vuorenniemi Jouko, paikalla kohdasta 10 § alkaen
Frans-Koivisto Larissa (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen)

Poissa:

Kastepohja Jussi
Vilkman Kristian varapuheenjohtaja

Henkilöstö

Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Susanna Kiuru, järjestöpäällikkö, kohdat 10 § ja 11 §

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00 ja Satu Toivanen piti alkuhartauden.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Frans-Koivistoa ja Janne Rantalaa.

Päätös: Esityksen mukainen.

4 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

5 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

6 § Talouskatsaus 11/2021 (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 11/2021.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

7 § Alustava talousarvio vuodelle 2022 (LIITE)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee alustavan talousarvion vuodelle 2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi. Varsinainen talousarvio vuodelle 2022 sekä alustava talousarvio vuodelle 2023 käsitellään ja esitetään hyväksyttäväksi Liiton kokoukselle helmi- tai maaliskuun kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § Esitys Sininauhaliiton sääntöjen muuttamisesta hallituksen jäsenten osalta (LIITE)

Sininauhaliiton hallituksessa kokouksessa 10.1.2021 nousi esiin ajatus Sininauhaliiton sääntöjen muuttamisesta siten, että hallituksessa ei olisi 8 varsinaista ja 2 varajäsentä vaan 10 varsinaista jäsentä. Tämä vaatisi sääntöjen pykälien 7 ja 8 muuttamista esimerkiksi tavalla, joka on esitetty liitteessä.

Sininauhaliiton sääntöjen 14 § mukaan ”Liiton sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä liiton kokouksessa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.”

Esitys: Hallitus keskustelee ja tekee päätöksen, haluaako se esittää liiton kokoukselle yhdistyksen sääntöjen muuttamista hallituksen jäsenten osalta.

Päätös: Toiminnanjohtaja valmistelee yhdessä liiton lakimiehen kanssa esityksen hallituksen esityksestä Liiton kokoukselle yhdistyksen sääntöjen muutoksesta. Sääntömuutosesitys koskee varajäsenten roolin muuttamista varsinaisiksi jäseniksi, etäkokouskäytänteiden huomioimisen liiton säännöissä sekä muiden teknisten tarpeiden tarkastelun ja niiden päivityksen, jos tarpeen.

9 § Henkilöstön edustaja hallituksessa ja johtosäännön täsmennys

Sininauhaliiton johtosäännön mukaan ”työnsä puolesta hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja sekä erikseen hallituksen nimittämä sihteeri. Heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.”

Edellisen henkilöstön edustajan kausi päättyi vuoden vaihteeseen. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat käyneet keskustelua siitä, miten henkilöstön edustajan valintaa voitaisiin kehittää.

Esiin on noussut seuraavia näkökulmia:

  • Luottamusmies tai vastaava ei ole automaattisesti henkilöstöedustaja. Liiton hallituksessa henkilöstön edustajan tulee edustaa koko henkilöstöä. Luottamiesmiestoiminta on eri asia ja sitä ohjaavat työlainsäädäntö ja sopimukset.
  • Henkilöstöedustajalla halutaan lisätä läpinäkyvyyttä päätöksentekoon, vahvistaa henkilöstön ja hallituksen yhteyttä ja vahvistaa henkilöstön osaamisen hyödyntämistä Liiton päätöksenteossa.
  • Olisi perusteltua tehdä muutos siten, että edustajan valinta tehdään ennen hallituksen toimikauden alkua ja se olisi sidoksissa hallituksen toimikausiin, ei kalenterivuoteen.

Sininauhaliiton johtosäännön mukaan ”johtosäännöstä päättää Sininauhaliiton hallitus. Johtosäännöstä päättäminen ja sen muuttaminen tapahtuu liiton sääntöjen mukaisesti.”

Esitys: Sininauhaliiton johtosääntöä päivitetään seuraavasti. Yllä oleva kohta muutetaan muotoon: ”Työnsä puolesta hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja sekä erikseen hallituksen nimittämä sihteeri. Heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Liiton henkilöstö valitsee edustajan ja varaedustajan liiton hallitukseen kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa liiton kokouksen jälkeen, jolloin myös hallituksen toimikausi alkaa. Edustajan valintaan voivat osallistua kaikki liiton koko- ja osa-aikaiset toimihenkilöt toiminnanjohtajaa ja talous- ja henkilöstöpäällikköä lukuun ottamatta.”

Päätös: Esityksen mukainen. Esityksen mukainen henkilöstön edustaja liiton hallitukseen valitaan ensimmäisen kerran keväällä 2023. Vuoden vaihteessa 2021–2022 valittu henkilöstön edustaja Anne Hyyrynen jatkaa hallituksessa henkilöstön edustajana kevääseen 2023 asti.

10 § Jäsenyhteisöyhteydet 2021 ja muutokset jäsenistössä (LIITE)

Sininauhaliitossa on käytössä webCRM-järjestelmä, johon kirjataan jäsenyhteisökontaktit. Järjestöpäällikkö Susanna Kiuru tulee esittelemään vuoden 2021 tilastot jäsenyhteisökontakteista ja kertomaan tiedossa olevat jäsenistössä tapahtuneet muutokset.

Järjestöpäällikkö Kiuru sekä henkilöstön edustaja Hyyrynen vastasivat hallituksen kysymyksiin siitä, millaisia yhteydenottoja tulee erilaisilta järjestöiltä siten, että hyvin kattavasti kaikki jäsenjärjestöt ovat yhteydessä liittoon mutta yhteydenottojen syy vaihtelee erilaisista kumppanuuksista avunpyyntöihin. Myös asiantuntijan työtehtävä ja asiantuntemus vaikuttavat siihen, millaisista järjestöistä ollaan yhteydessä.

Hallitus piti webCRM-järjestelmän tuottamaa materiaalia hyvänä strategiatyön taustalle, ja kiinnostusta herätti materiaalin täydentäminen Päivi Kivelän tekemän jäsenyhteisöjen ryhmittelyn tai jäsenmaksuluokkien mukaisesti.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11 § Kahden jäsenjärjestön erottaminen jäsenyydestä, koska niiden toiminta on lakannut

Olemme käyneet loppuvuodesta 2022 läpi jäsenjärjestöjen tilannetta ja olleet yhteydessä sellaisiin järjestöihin, joiden ajankohtaisista kuulumisista ei ollut varmuutta. Lisäksi 10 jäsenjärjestön osalta tarkistimme, ovatko ne vielä yhdistysrekisterissä. Selvisi, että kahden jäsenjärjestön toiminta on lakannut: Katutyö ry ja Toimintayhdistys Sinisorsa ry.

Sininauhaliiton sääntöjen 4 § mukaan jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta yhdistyslain 14 §:n mukaisilla perusteilla. Yhdistyslain 14 § toteaa, että jäsenen voi erottaa, mikäli jäsen ”ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja”. Sininauhaliiton sääntöjen 4 § mukaan liiton jäseninä voivat olla ”… oikeustoimikelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt”. Lakannut yhdistys ei ole oikeustoimikelpoinen.

Esitys: Hallitus päättää erottaa Sininauhaliiton jäsenyydestä kaksi jäsenjärjestöä, joiden toiminta on lakannut: Katutyö ry, Toimintayhdistys Sinisorsa ry.

Päätös: Hallitus päättää erottaa yhdistyslain 14 § perusteella Sininauhaliiton jäsenyydestä kaksi jäsenjärjestöä, joiden toiminta on lakannut: Katutyö ry, Toimintayhdistys Sinisorsa ry.

12 § Strategiakeskustelu: Sininauhaliitto ja Sininauhaliike (LIITE)

Keskustelua siitä, minkälaiseksi haluamme kehittää Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen suhdetta tulevalla strategiakaudella.

Hallitus jatkoi strategian valmisteluun liittyvää lähetekeskustelun toiminnanjohtaja Pekka Lundin alustuksen perusteella.

13 § Henkilöstön edustajan asiat

Ei henkilöstön edustajan asioita.

14 § Muut asiat

Ei muita asioita.

15 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset ovat

  • 17.2.2022 klo 15.00 Teams. Suunnittelupäiville suunniteltu hallituksen ja henkilöstön yhteinen työskentely klo 14.00–15.00 täsmentyy tulevien viikkojen aikana.
  • 28.3.2022 klo 12.00–15.00 Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokousmateriaali sisältää 8 kpl liitteitä.