Ohita valikko
Metallinen kompassi, jonka neula näyttää pohjoiseen.
Etusivulle

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat 2022

Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.

Sininauhaliiton hallituksen kokouspöytäkirjat 2022

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2022

Aika 25.8.2022 klo 16.00

Paikka Hotelli Sveitsi, Hyvinkää

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo, poistui paikalta 86 § aikana

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita

Lindström Janika

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)

Poissa:

Vilpola Jappe (varajäsen)

Henkilöstö

Läsnä:

Suvi-Sorja Kemppainen, henkilöstön varaedustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

 75 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.07 ja Rita Lepikko piti alkuhartauden.

76 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

77 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Rajalaa ja Janne Rantalaa.

Päätös: Esityksen mukainen.

78 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

79 § Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

80 § Talouskatsaus 1–6/2022

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 1–6/2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

81 § Jäsenjärjestöavustukset

 Sininauhaliitto on vuosien ajan hakenut, saanut ja jakanut STEAn jäsenjärjestöavustuksia omille jäsenjärjestöilleen. Summa on viime vuosina ollut 70 000 euroa. Jäsenjärjestöavustuksia koskevat periaatteet tulee käsitellä hallituksessa. Esitys periaatteista on liitteenä.

Esitys: Sininauhaliitto hakee STEAlta 70 000 euroa jäsenjärjestöavustusta jakaakseen rahan eteenpäin jäsenjärjestöilleen liitteessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

82 § Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjäseneksi hakeminen

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. SEN:n säännöt ovat liitteenä. SEN:n kumppanuusjärjestöiksi voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt. Kumppanuusjärjestön edustajalla on neuvoston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kumppanuusjärjestöt voivat nimetä edustajansa myös jaostoihin. Jaostotyöskentelyssä on kumppanuusjärjestön edustajalla em. oikeuksien lisäksi myös äänioikeus.

Sininauhaliiton voi katsoa täyttävän SEN:n kumppanuusjärjestön kriteerit. Sininauhaliiton jäsenjärjestöistä Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö ja Suomen Caritas ovat SEN:n kumppanuusjärjestöjä. Toiminnanjohtaja tapaa SEN:n pääsihteerin ennen hallituksen 25.8. kokousta ja välittää terveiset tuosta tapaamisesta kokoukseen.

SEN:n hallituksen seuraava kokous on 4.10.2022, joten vapaamuotoinen hakemus kumppanuusjäsenyydestä pitää toimittaa hyvissä ajoin ennen tätä, jos päätämme hakea jäsenyyttä. Kumppanuusjäsenyydestä päättää yleiskokous.

Esitys: Käydään keskustelu ja tehdään sen pohjalta päätös hakea tai olla hakematta Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjäseneksi.

Päätös: Sininauhaliitto hakee Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjäseneksi.

83 § Esitykset Visio-säätiön hallitukseen

Sininauhaliitto on yksi Visio-säätiön sr:n perustajajäsen. Visio-säätiö tarjoaa palveluita työ- ja toimintakyvyn parantamiseen, työllisyyden edistämiseen sekä koulutukseen ensisijaisesti Saarijärvellä. Säätiön sääntöjen mukaan meillä on perustajajäsenenä oikeus esittää Visio-säätiön hallitukseen varsinaista jäsentä sekä tälle henkilökohtaista varajäsentä toimikaudelle 2023–2024. Nykyisessä Visio-säätiön hallituksessa ei ole Sininauhaliiton esittämää jäsentä.

Esitys: Sininauhaliitto ei tee esitystä Visio-säätiön hallituksen jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukainen. 

84 § SiniBoss-tapahtuman ja Liiton kokouksen sekä jäsenjärjestöpäivien ajankohta

Sininauhaliiton vuotuisiin tapahtumiin kuuluvat SiniBoss-tapahtuma tammikuussa sekä Jäsenjärjestöpäivät, joiden yhteydessä järjestetään Liiton kokous. 

Esitys: SiniBoss-tapahtuma pidetään 25.-26.1.2023 ja sen yhteydessä pidetään myös hallituksen kokous. Jäsenjärjestöpäivät pidetään 19.–20.4. ja niiden yhteydessä pidetään myös Liiton kokous 20.4. kello 14.

Päätös: Esityksen mukainen. Hallituksen kokous pidetään Siniboss-tapahtuman yhteydessä 26.1. klo 16.00 alkaen.

85 § Sininauhasäätiön sääntöjen uudistaminen

Sininauhasäätiön ja Sininauhaliiton hallitusten ja toimihenkilöiden edustajat kokoontuivat viime kokouksessa 13.6.2022 päätetyllä tavalla keskustelemaan Sininauhasäätiön sääntöjen uudistamisesta. 15.8.2022 pidetyssä tapaamisessa todettiin sääntöjen uudistamisen tarve ja keskityttiin erityisesti siihen, miten Sininauhasäätiön hallitus jatkossa nimetään.

Keskustelussa todettiin ongelmalliseksi sekä a) nykyinen käytäntö, jonka mukaisesti Sininauhaliitto nimeää kolme jäsentä ja Säätiön hallitus täydentää muuten itse itseään, b) ajatus siitä, että Säätiön hallitus täydentäisi itse itseään, että se, että c) Sininauhaliitto nimeäisi Sininauhasäätiön hallituksen.

Sovittiin, että Sininauhasäätiö, hyödyntäen soveltuvalla tavalla muiden julkisrahoitteisten säätiöiden tarjoamia esimerkkejä, valmistelee uutta mallia, jossa olisi jokin hallituksen nimeävä ja mahdollisesti muita tehtäviä omaava toimielin, esimerkiksi valtuuskunta. Mahdollisesti tämän toimielimen voisivat nimetä Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö.

Sininauhaliiton mukana olleet edustajat antoivat suostumuksen sääntöjen uudistamisen valmistelemiseen näistä lähtökohdista.

Yhteinen työryhmä palaa asiaan, kun Säätiö on saanut valmisteltua esityksen. Tavoite on, että uudet säännöt olisivat voimassa siten, että niiden mukaisesti voitaisiin toimia, kun Säätiön hallitus seuraavan kerran nimetään nykyisen hallituksen toimikauden päättyessä vuoden 2023 lopussa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

86 § Sininauhaliiton tuleva strategia

Jaettiin tunnelmia ennen kokousta henkilöstön kanssa käydystä strategia-aiheisesta keskustelusta ja kuultiin henkilöstön myönteinen tunnelma siitä, että hallitus osallistui työskentelyyn.               

87 § Muut asiat

Ei muita asioita.

88 § Seuraavat kokoukset

 • Tiistai 20.9. klo 8.30–10.00, Teams-kokous
 • Perjantai 14.10. klo 11.00–15.00, Pasila/Hakaniemi
 • Tiistai 15.11 klo 8.30–10.00, Teams-kokous
 • Maanantai 12.12. klo 11.00–15.00, Joululounas ja kokous. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
 • 1.2023 Siniboss-tapahtuman yhteydessä klo 16–18.00, Siniboss-tapahtuman järjestämispaikka/Teams.

 89 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28.

 

 

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2022

Aika 13.6.2022 klo 11.00

Paikka Scandic Pasila, kokoushuone Raakel

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä:

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo, paikalla 70 § alkaen

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita, poistui paikalta 72 § aikana

Lindström Janika

Rajala Pertti, poistui paikalta 72 § aikana

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen), paikalla 67 § alkaen

Vilpola Jappe (varajäsen)

Henkilöstö
Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

66 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.08 ja Jussi Kastepohja piti alkuhartauden.

67 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

68 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Rajalaa ja Janne Rantalaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Toivanen ja Larissa Franz-Koivisto.

69 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Siirrettiin kohta 73 § seuraavat kokoukset käsiteltäväksi työjärjestyksestä päättämisen jälkeen, muuten päätettiin etukäteen lähetetyn esityslistan mukaisesta työjärjestyksestä.

70 § Seuraavat kokoukset

 • Torstai 25.8.2022 iltapäivä. Työskentelyä yhdessä Sininauhaliiton henkilöstön kanssa liiton kehittämispäivillä, jonka jälkeen hallituksen kokous. Paikka ja tarkempi aika ilmoitetaan lähempänä.
 • Tiistai 20.9. klo 8.30–10.00, Teams-kokous
 • Perjantai 14.10. klo 11.00–15.00, Pasila
 • Tiistai 15.11 klo 8.30–10.00, Teams-kokous
 • Maanantai 12.12. klo 11.00–15.00, Joululounas ja kokous. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

71 § Edustajat työryhmään valmistelemaan Sininauhasäätiön sääntömuutosta

Edellisessä hallituksen kokouksessa 25.5. käsiteltiin Sininauhasäätiön sääntöjen muuttamista. Säätiön hallitus ehdottaa yhteistä työryhmää valmistelemaan Sääntöjen muuttamista. Säätiön hallitus on omassa kokouksessaan nimennyt jäsenet työryhmään ja pyytää Liittoa tekemään samoin. Yhteinen työryhmä kokoontuisi kesälomien jälkeen valmistelemaan sääntömuutosta. Muusta yhteistyöstä, kuten mahdollisesta Säätiön toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan vierailusta Sininauhaliiton hallituksen kokouksessa tai hallitusten yhteisestä tapaamisesta päätettäisiin myöhemmin.

Esitys: Nimetään jäsenet työryhmään, joka yhdessä Sininauhasäätiön nimeämien edustajien kanssa valmistelee Sininauhasäätiön sääntöjen uudistamista.

Päätös: Hallitus nimesi työryhmään hallituksen jäsenistä Ari Inkisen, Pertti Rajalan, Larissa Franz-Koiviston sekä Janika Lindströmin sekä toimihenkilöistä Pekka Lundin ja liiton lakimiehen Suvi-Sorja Kemppaisen.

72 § Strategian valmistelu

Sininauhaliiton nykyinen strategiakausi päättyy vuoden 2022 lopussa ja uuden strategian valmistelu on aloitettu syksyllä 2021. Toiminnanjohtaja käy läpi tähänastisen strategiaprosessin vaiheet. Sininauhaliiton arviointipäällikkö vierailee kertomassa keskustelun tueksi strategian kannalta keskeisiä näkökulmia jäsenille ja henkilöstölle tehdystä vuosikyselystä. Tämän jälkeen erityisinä keskustelun teemoina ovat a) keitä varten Sininauhaliitto on ja b) keiden kanssa Sininauhaliiton on perusteltua tehdä strategista yhteistyötä. Toiminnanjohtaja alustaa ja ohjaa keskustelun.

Hallitus kävi keskustelua arviointipäällikkö Nina K. Hietakankaan sekä toiminnanjohtajan alustusten pohjalta. Toiminnanjohtaja lupasi toimittaa hallitukselle kesän aikana koosteen kevään aikana käytyjen strategiatyöskentelyjen osalta.

73 § Muut asiat

Ei muita asioita.

74 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2022

Aika 25.5.2022 klo 13.00

Paikka Pasilanraitio 5, krs.2 / Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä:

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita, poissa 62 §

Lindström Janika

Rajala Pertti

Rantala Janne

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen), poissa 62 §

Vilpola Jappe (varajäsen), paikalla 58 § alkaen

Henkilöstö
Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

54 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja piti alkuhartauden.

55 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

56 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Rita Lepikkoa ja Janika Lindströmiä.

Päätös: Esityksen mukainen.

57 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Siirrettiin kohta 64 § seuraavat kokoukset käsiteltäväksi työjärjestyksestä päättämisen jälkeen, muuten päätettiin etukäteen lähetetyn esityslistan mukaisesta työjärjestyksestä.

58 § Seuraavat kokoukset

 • Maanantai 13.6.2022 klo 11.00–16.00 Paikka tiedotetaan lähempänä kokousta.
 • Torstai 25.8.2022 iltapäivä. Työskentelyä yhdessä Sininauhaliiton henkilöstön kanssa liiton kehittämispäivillä, jonka jälkeen hallituksen kokous. Paikka ja tarkempi aika ilmoitetaan lähempänä.

59 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

60 § Talouskatsaus 1-4/2022 (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 1-4/2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

61 § Liiton keskeiset sopimukset, suunnitelmat ja luvat

Sininauhaliiton lakisääteiset asiakirjat ovat ajan tasalla, pois lukien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka laadinta on työn alla. Liiton perusdokumentit, esimerkiksi talous- ja johtosääntö ovat ajan tasalla. Liitolla ei ole luvanvaraista toimintaa tai palveluita. Uusille hallituksen jäsenille toimitetaan liiton säännöt, talous- ja johtosääntö, strategia vuosille 2019–2022, toimintasuunnitelma 2022 sekä hallituksen vuosikello osana hallituksen edustajien perehdytystä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Larissa Franz-Koivisto ja Rita Lepikko poistuivat kokouksesta (jääviys 62§ käsittelyssä).

62 § Jäsenjärjestöavustukset (LIITE)

Sininauhaliitto jakaa vuosittain STEA:lta saamansa jäsenjärjestöavustuksen jäsenilleen. Kyse on maksimissaan 5000 euron suuruisista pienavustuksista, jollainen voidaan myöntää vain järjestölle, jolla ei ole muuta STEA-rahoitusta. Vuoden 2022 jäsenjärjestöavustuksia koskevat periaatteet on hyväksytty hallituksessa 26.8.2021. Haku jäsenjärjestöavustuksen saamiseksi avattiin 29.3. ja määräaikaan 15.5. mennessä hakemuksia tuli 22 järjestöltä yhteensä 91600 euroa. STEAn avustus on 70000 euroa mutta edelliseltä vuodelta oli siirtynyt tälle vuodelle käyttämätöntä avustusta 14655 euroa, joten jaettavaa oli yhteensä 84655 euroa. Avustusprosessista on vastannut Anne Hyyrynen, esitys jäsenjärjestöavustusten myöntämisestä on liitteenä.

Esitys: Myönnetään jäsenjärjestöavustusta kahdellekymmenelle kahdelle Sininauhaliiton jäsenjärjestölle esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

Larissa Franz-Koivisto ja Rita Lepikko palasivat takaisin kokoukseen.

63 § Sininauhasäätiön sääntöjen uudistaminen (LIITE)

Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton jäsenjärjestö, joka eroaa muista jäsenjärjestöistä siten, että Sininauhaliitto on aikanaan perustanut Sininauhasäätiön. Tämän takia Sininauhasäätiön säännöissä on useita Sininauhaliittoa koskevia kohtia, kuten hallituksen valintaan ja säätiön tarkoitusta tai sääntöjen muuttamiseen liittyvissä pykälissä.

Sininauhasäätiö on ilmoittanut käynnistävänsä sääntömuutoksen, jossa tarkastellaan esimerkiksi säätiön tarkoitusta koskevaa sanoitusta sekä hallituksen valintaa koskevaa pykälää. Säätiön säännöissä (LIITE) todetaan, että Säätiön hallituksen tulee pyytää Sininauhaliiton hallitukselta kirjallinen kanta Säätiön tarkoitusta muutettaessa (14 §) tai Säätiön sääntöjä muutettaessa (15 §).

Sininauhasäätiön toimitusjohtaja on pyytänyt informoimaan käynnistyneestä sääntöuudistuksesta Sininauhaliiton hallitusta ja kertomaan Säätiön toiveena olevan, että asiasta voitaisiin jossain vaiheessa keskustella myös hallitusten tai niiden edustajien kesken.

Hallitus kävi keskustelua Sininauhaliiton edellisestä kannasta Sininauhasäätiön sääntömuutokseen sekä tämän yhteydessä ehdotuksesta, että liiton ja säätiön hallitukset kokoontuisivat kerran vuodessa yhdessä. Keskustelussa päädyttiin ehdottamaan Sininauhasäätiölle yhteisen hallituksen kokouksen järjestämistä sekä muuten odottamaan Sininauhasäätiön yhteyden ottoa sääntömuutokseen liittyen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

64 § Muut asiat

Ei muita asioita.

65 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

 

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2022

Aika 27.4.2022 klo 15.48 – 16.01

Paikka Messukeskus, HolidayInn

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä:

Inkinen Ari

Kantonen Jarmo

Kastepohja Jussi

Lepikko Rita

Lindström Janika

Rajala Pertti

Toivanen Satu

Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)

Vilpola Jappe (varajäsen)

Poissa:

Rantala Janne

Henkilöstö
Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja

Lund Pekka, toiminnanjohtaja

Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

45 § Kokouksen avaus

Kokouksen vanhimpana Pertti Rajala avasi kokouksen klo 15.48.

46 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

47 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä ensimmäistä

hallituksen jäsentä.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Kastepohja ja Larissa Franz-Koivisto.

48 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena ja kutsuttiin talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä hallituksen sihteeriksi uudelle hallituskaudelle.

49 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Sininauhaliiton sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallitus valitsi yksimielisesti keskuudestaan seuraavalle hallituskaudelle puheenjohtajaksi Ari Inkisen ja varapuheenjohtajaksi Satu Toivasen.

50 § Jäsenhakemus: Tehdään Hyvä Teko ry

Sininauhaliitto on vastaanottanut jäsenhakemuksen Tehdään Hyvä Teko ry:ltä. Kyseessä on verraten uusi yhdistys Kokkolasta. Yhdistys tukee pitkäaikaistyöttömien paluuta työelämään ja kertoo lähtevänsä toiminnassaan kristilliseltä arvopohjalta, hakemuksen mukaan kristillisyys on keskeistä yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksen säännöissä ei kuitenkaan mainita kristillisyyttä. Sininauhaliiton jäseneksi voidaan sääntöjen mukaan hyväksyä säännöissä mainituilla aloilla toimivat ”oikeuskelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt”. Sääntöjensä perusteella Tehdään Hyvä Teko ry ei ole kristillinen yhdistys.

Esitys: Sininauhaliitto ei hyväksy Tehdään Hyvä Teko ry:tä jäsenekseen, koska se ei ole sääntöjensä perusteella kristillinen yhdistys.

Päätös: Esityksen mukainen.

51 § Muut asiat

Ei muita asioita.

52 § Seuraavat kokoukset

 • Keskiviikko 25.5.2022 klo 13.00–16.00 Sininauhaliiton toimisto Pasilanraitio 5, krs. 2. / Teams.
 • Maanantai 13.6.2022 klo 11.00–16.00 Paikka tiedotetaan lähempänä kokousta.
 • Torstai 25.8.2022 iltapäivä. Työskentelyä yhdessä Sininauhaliiton henkilöstön kanssa liiton kehittämispäivillä, jonka jälkeen hallituksen kokous. Paikka ja tarkempi aika ilmoitetaan lähempänä.

53 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.01.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2022

Aika 28.3.2022 klo 12.00

Paikka Pasilanraitio 5, 2. krs

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja
Kastepohja Jussi
Lindström Janika, Teams
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vilkman Kristian, varapuheenjohtaja
Vuorenniemi Jouko
Frans-Koivisto Larissa (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen), Teams

Henkilöstö
Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Nina K. Hietakangas, arviointipäällikkö, kohta 39 §

Muut    
Läsnä:

Hilden Johanna, kohta 34 §, Teams

28 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.06 ja Kristian Vilkman piti alkuhartauden.

29 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

30 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Ella Suojalehtoa ja Satu Toivasta.

Päätös: Esityksen mukainen.

31 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Lisätään kohtaan muut asiat Sininauhaliiton tuki Ukrainan kriisiin sekä hallituksen jäsenten osallistumiset Sininauhaliiton tapahtumiin. Muuten esityksen mukainen.

32 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

33 § Talouskatsaus 12/2022 (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli talouskatsauksen 1-2/2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

34 § Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 (LIITTEET)

Käsiteltiin Sininauhaliiton vuoden 2021 Toimintakertomus ja tilinpäätös, jonka tilintarkastaja on tarkistanut ja hyväksynyt. Tilintarkastaja Johanna Hilden Nexiasta osallistui kohdan käsittelyyn.

Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan Sininauhaliiton Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 ja esitetään sen hyväksymistä liiton kokoukselle 27.4.2022.

Päätös: Esityksen mukainen.

35 § Alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023 (LIITTEET)

Liiton kokous käsittelee sääntöjen mukaan alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvion 2023. Toimintasuunnitelma ja talousarvio on tehty tämänhetkisen tilannearvion perusteella.

Kohdan yhteydessä käytiin keskustelua Olga Hjelmmanin rahaston käytön suunnittelun aloittamisesta siten, että rahaston varojen käyttö voisi varovaisesti alkaa vuoden 2023 aikana.

Esitys: Hyväksytään liiton kokoukselle esitettäväksi alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

Päätös: Esityksen mukainen.

36 § Talousarvio 2022 (LIITE)

Käsitellään vuoden 2022 talousarvio.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2022 talousarvio ja esitetään sen hyväksymistä Liiton kokoukselle 27.4.2022.

Päätös: Esityksen mukainen.

37 § Henkilöstökertomus (LIITE)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli vuoden 2021 henkilöstökertomuksen. Henkilöstön edustaja kertoi näkemyksensä henkilöstön tilasta sekä tyytyväisyydestä Sininauhaliittoon työnantajana.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

38 § Ei julkinen

39 § Sininauhaliiton hallituksen toiminnan arviointi

Sininauhaliiton arviointipäällikkö on tehnyt hallituksen jäsenille kyselyn hallituksen toiminnasta. Arviointipäällikkö esitteli kyselyn keskeisimmät havainnot.

Kohdan yhteydessä käytiin keskustelua hallituksen ryhmäytymisen parantamisesta uuden hallituskauden alussa.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

40 § Ruoka-aputyö ja Sininauhaliitto

Edellisessä hallituksen kokouksessa (17.2.2022) käsiteltiin Sininauhaliiton roolia STM:n ruoka-apuun tarkoittamien valtionavustusten koordinoinnissa omien jäsentensä osalta. Sovittiin, että asiaa jatkovalmistellaan ja tuodaan päätettäväksi tähän kokoukseen.

SPR:n (7.3.) ja Samarian (17.3.) kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näyttää selvältä, että Sininauhaliiton on luontevaa ja välttämätöntä ottaa rooli omien jäsenjärjestöjensä ruoka-apuun tarkoitettujen STM:n avustusten koordinoinnissa ja hallinnoinnissa. Tämä ei koske Sininauhaliiton jäseninä olevia ViaDia-yhdistyksiä, koska ViaDia ry kokoaa näiden hakemukset ja toimii hakijana näiden osalta.

Perusteluina Sininauhaliiton roolille ovat seuraavat:

 • Monet Sininauhaliiton jäsenet toimivat ruoka-avun parissa ja STM:n avustukset ovat näille jäsenjärjestöille tärkeitä.
 • Samaria ei ole enää valmis ottamaan sillä aiemmin ollutta roolia laajan järjestökokonaisuuden hankkeen koordinoijana. Samaria keskittyy vain joidenkin keskusliittoihin kuulumattomien järjestöjen hakemusten koordinointiin ja hakemiseen.
 • Ruoka-aputyön koordinaation kehittämisestä vastaavan SPR:n näkemys on, että Sininauhaliitolle valtakunnallisena keskusliittona sopii omien jäsentensä avustusten koordinointi.

Tämän hetken tiedon mukaan seuraavan kerran STM avaa avustushaun kesän 2022 jälkeen, jolloin Sininauhaliitto ensimmäisen kerran voi toimia jäsentensä hakemusten kokoajana ja hakijana.

Mikäli hallitus kannattaa esitystä, Samarian kanssa viestitään yhteisesti asiasta Sininauhaliiton jäsenjärjestöille. Tarkoitus on selventää tilannetta ja vahvistaa viestiä siitä, että tästä Sininauhaliiton uudesta roolista on nimenomaan sovittu yhdessä Samarian kanssa ja että se on myös heidän toiveensa.

Esitys: Sininauhaliitto toimii jatkossa omien jäsenjärjestöjensä (poislukien ViaDia-järjestöt) hakemusten koordinoijana ja hakijana STM:n ruoka-apuun tarkoittamien valtionavustusten suhteen.

Päätös: Esityksen mukainen.

41 § Strategiakeskustelu ”#ihmisenpuolella – siis keiden?” (LIITE)

Siirrettiin käsiteltäväksi uuden hallituksen järjestäytymiskokousta seuraavaan kokoukseen.

42 § Muut asiat

1. Sininauhaliiton tuki Ukrainan kriisissä

Hallitus kävi keskustelun Sininauhaliiton tuesta Ukrainan Kriisiin.

Esitys: Sininauhaliitto kohdistaa 10 000 euroa tukea Ukrainan kriisiin International Blue Crossin (IBC) kautta heikoimmassa asemassa olevien auttamistyöhön.

Päätös: Esityksen mukainen.

2. Hallitusten jäsenten matka- ja majoituskustannusten korvaaminen Sininauhaliiton tapahtumiin

Hallitus kävi keskustelun hallituksen jäsenten matka- ja majoituskustannusten korvaamisesta liiton tapahtumien yhteydessä.

Esitys: Sininauhaliitto korvaa hallitusten jäsenten matka- ja majoituskustannukset tilanteissa, joissa Liiton hallituksen jäsen osallistuu liiton tapahtumaan Sininauhaliiton hallituksen jäsenen roolissa.

Päätös: Esityksen mukainen.

43 § Seuraavat kokoukset

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous 27.4.2022 noin kello 16 (Liiton kokouksen jälkeen).

44 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.04.

Kokousmateriaali sisältää 11 kpl liitteitä.

 

 

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2022

Aika 17.2.2022 klo 16.00

Paikka Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja
Kastepohja Jussi
Lindström Janika
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vuorenniemi Jouko
Frans-Koivisto Larissa (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen)

Poissa:

Vilkman Kristian, varapuheenjohtaja

Henkilöstö

Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Kemppainen Suvi-Sorja, kohta 22 §
Kiuru Susanna, kohta 24 §

17 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

18 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

19 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Kastepohjaa ja Janika Lindströmiä.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja Janika Lindström ja Pertti Rajala.

20 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

21 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

22 § Sininauhaliiton sääntöjen uudistaminen (LIITE)

Edellisessä kokouksessaan hallitus totesi, että Sininauhaliiton sääntöihin on tarpeen tehdä muutos hallituksen jäseniä ja varajäseniä koskevaan kohtaan. Samalla todettiin, että on perusteltua tarkistaa sääntöjen ajantasaisuus.

Toiminnanjohtaja on käynyt sääntöasiaa läpi Sininauhaliiton lakimiehen Suvi-Sorja Kemppaisen kanssa. Esitys sääntöjen uudistamiseksi on liitteenä. Kemppainen osallistuu tämän kohdan esittelyyn ja käsittelyyn.

Esitys: Hallitus esittää Liiton kokoukselle 27.4.2022 liitteen mukaiset muutokset sääntöihin.

Päätös: Esityksen mukainen.

23 § Vuosikokouksen sääntömääräiset asiat (LIITE)

Sininauhaliiton vuosikokous järjestetään 27.4.2022. Vuosikokouksessa päätetään sääntömääräisesti jäsenmaksuista, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta sekä vaalivaliokunnan perustamisesta. Liitteessä on esitetty näihin kohtiin muotoilut, jotka noudattavat edellisen kokouksen päätöstä. Toiminnallinen johto ei näe tarvetta muutoksille.

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle 27.4.2022, että edellisen Liiton kokouksen päätökset jäsenmaksuista, hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista, tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta sekä vaalivaliokunnan perustamisesta säilytetään ennallaan.

Päätös: Esityksen mukainen. Hallituksen esitys vuosikokoukselle tarkemmin nähtävissä liitteestä.

24 § Sininauhaliiton rooli ruoka-aputyössä (LIITTEET)

Ruoka-aputyö on keskeinen toimintamuoto Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä. STM:n vuotuinen avustus on monelle toimijalle oleellinen taloudellinen tuki toiminnalle. Samaria rf on vuosia koonnut laajan järjestöryhmän yhteisen hakemuksen ja koordinoinut STM:n avustuksen hakemista ja edelleen jakamista. Useat Sininauhaliiton jäsenjärjestöt ovat olleet mukana Samarian hakemuksessa.

Vuonna 2021 tilanne muuttui. Meidän kenttämme näkökulmasta keskeisiä muutoksia oli kaksi:

 • yhtäältä ViaDia -yhdistykset hakivat avustuksensa keskitetysti ViaDia ry:n koordinoimana
 • toisaalta Samarian koordinoiman avustuksen määrä väheni oleellisesti, minkä takia monet aiemmin tätä kautta avustusta saaneet jäivät vaille avustusta.

Vuoden 2022 avustusten osalta on noussut esiin kysymys siitä, pitäisikö Sininauhaliiton toimia avustuksen hakijana ja koordinoijana omien jäsenjärjestöjensä (pois lukien ViaDiat ja Samaria) osalta. Samaria on ilmaissut valmiutensa edelleen hakea ja koordinoida avustusta ”järjestäytymättömien” ruoka-apujärjestöjen osalta mutta esittänyt alustavan ehdotuksen ja toiveen, että Sininauhaliitto hakisi ja koordinoisi avustuksen Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen osalta. Oletettavasti muita STM:n avustuksen hakijoita ovat Suomen Punainen risti (SPR), ViaDia ry ja Työttömien keskusjärjestö.

Mahdollinen uusi rooli STM:n ruoka-avustuksen hakijana ja koordinoijana nostaa esiin kysymykset Sininauhaliiton strategisesta suunnasta, Sininauhaliiton työntekijöiden ajankäytöstä ja priorisoinneista sekä Sininauhaliiton jäsenyydestä: STM:n ruoka-apuun liittyvän avustuksen koordinointi voi aktivoida uusia jäsenhakemuksia.

Liitteissä on sekä Samarian vuoden 2021 alkuperäisessä hakemuksessa olleet Sininauhaliiton jäsenyhteisöt ja heidän hakemansa avustussumma (lopullinen hakemushan oli karsittu versio tästä) että hahmotelma Sininauhaliiton vaihtoehdoista tässä tilanteessa.

Järjestöpäällikkö Susanna Kiuru osallistui tämän kohdan käsittelyyn.

Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnallista johtoa valmistelemaan asiaa seuraavaa kokousta varten.

Päätös: Hallitus ohjeisti toiminnanjohtajaa etenemään asiassa aktiivisesti ja vastuullisesti kohti koordinaatiovastuuta sekä arvioimaan riskit ja miten ne selätetään.

25 § Muut asiat

Ei muita asioita.

26 § Seuraavat kokoukset

28.3.2022 klo 12.00–15.00 Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00. Lounas paikasta tiedotetaan lähempänä kokousta.

27 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.01.

Kokousmateriaali sisältää 5 kpl liitteitä.

Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2022

Aika 19.1.2022 klo 12.00

Paikka Teams

Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Läsnä:

Inkinen Ari, puheenjohtaja
Lindström Janika
Rajala Pertti
Suojalehto Ella
Toivanen Satu
Vuorenniemi Jouko, paikalla kohdasta 10 § alkaen
Frans-Koivisto Larissa (varajäsen)
Rantala Janne (varajäsen)

Poissa:

Kastepohja Jussi
Vilkman Kristian varapuheenjohtaja

Henkilöstö

Läsnä:

Hyyrynen Anne, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Susanna Kiuru, järjestöpäällikkö, kohdat 10 § ja 11 §

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00 ja Satu Toivanen piti alkuhartauden.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Frans-Koivistoa ja Janne Rantalaa.

Päätös: Esityksen mukainen.

4 § Työjärjestyksestä päättäminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.

Päätös: Esityksen mukainen.

5 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)

Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

6 § Talouskatsaus 11/2021 (LIITTEET)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 11/2021.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

7 § Alustava talousarvio vuodelle 2022 (LIITE)

Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee alustavan talousarvion vuodelle 2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi. Varsinainen talousarvio vuodelle 2022 sekä alustava talousarvio vuodelle 2023 käsitellään ja esitetään hyväksyttäväksi Liiton kokoukselle helmi- tai maaliskuun kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § Esitys Sininauhaliiton sääntöjen muuttamisesta hallituksen jäsenten osalta (LIITE)

Sininauhaliiton hallituksessa kokouksessa 10.1.2021 nousi esiin ajatus Sininauhaliiton sääntöjen muuttamisesta siten, että hallituksessa ei olisi 8 varsinaista ja 2 varajäsentä vaan 10 varsinaista jäsentä. Tämä vaatisi sääntöjen pykälien 7 ja 8 muuttamista esimerkiksi tavalla, joka on esitetty liitteessä.

Sininauhaliiton sääntöjen 14 § mukaan ”Liiton sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä liiton kokouksessa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.”

Esitys: Hallitus keskustelee ja tekee päätöksen, haluaako se esittää liiton kokoukselle yhdistyksen sääntöjen muuttamista hallituksen jäsenten osalta.

Päätös: Toiminnanjohtaja valmistelee yhdessä liiton lakimiehen kanssa esityksen hallituksen esityksestä Liiton kokoukselle yhdistyksen sääntöjen muutoksesta. Sääntömuutosesitys koskee varajäsenten roolin muuttamista varsinaisiksi jäseniksi, etäkokouskäytänteiden huomioimisen liiton säännöissä sekä muiden teknisten tarpeiden tarkastelun ja niiden päivityksen, jos tarpeen.

9 § Henkilöstön edustaja hallituksessa ja johtosäännön täsmennys

Sininauhaliiton johtosäännön mukaan ”työnsä puolesta hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja sekä erikseen hallituksen nimittämä sihteeri. Heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.”

Edellisen henkilöstön edustajan kausi päättyi vuoden vaihteeseen. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat käyneet keskustelua siitä, miten henkilöstön edustajan valintaa voitaisiin kehittää.

Esiin on noussut seuraavia näkökulmia:

 • Luottamusmies tai vastaava ei ole automaattisesti henkilöstöedustaja. Liiton hallituksessa henkilöstön edustajan tulee edustaa koko henkilöstöä. Luottamiesmiestoiminta on eri asia ja sitä ohjaavat työlainsäädäntö ja sopimukset.
 • Henkilöstöedustajalla halutaan lisätä läpinäkyvyyttä päätöksentekoon, vahvistaa henkilöstön ja hallituksen yhteyttä ja vahvistaa henkilöstön osaamisen hyödyntämistä Liiton päätöksenteossa.
 • Olisi perusteltua tehdä muutos siten, että edustajan valinta tehdään ennen hallituksen toimikauden alkua ja se olisi sidoksissa hallituksen toimikausiin, ei kalenterivuoteen.

Sininauhaliiton johtosäännön mukaan ”johtosäännöstä päättää Sininauhaliiton hallitus. Johtosäännöstä päättäminen ja sen muuttaminen tapahtuu liiton sääntöjen mukaisesti.”

Esitys: Sininauhaliiton johtosääntöä päivitetään seuraavasti. Yllä oleva kohta muutetaan muotoon: ”Työnsä puolesta hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja sekä erikseen hallituksen nimittämä sihteeri. Heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Liiton henkilöstö valitsee edustajan ja varaedustajan liiton hallitukseen kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa liiton kokouksen jälkeen, jolloin myös hallituksen toimikausi alkaa. Edustajan valintaan voivat osallistua kaikki liiton koko- ja osa-aikaiset toimihenkilöt toiminnanjohtajaa ja talous- ja henkilöstöpäällikköä lukuun ottamatta.”

Päätös: Esityksen mukainen. Esityksen mukainen henkilöstön edustaja liiton hallitukseen valitaan ensimmäisen kerran keväällä 2023. Vuoden vaihteessa 2021–2022 valittu henkilöstön edustaja Anne Hyyrynen jatkaa hallituksessa henkilöstön edustajana kevääseen 2023 asti.

10 § Jäsenyhteisöyhteydet 2021 ja muutokset jäsenistössä (LIITE)

Sininauhaliitossa on käytössä webCRM-järjestelmä, johon kirjataan jäsenyhteisökontaktit. Järjestöpäällikkö Susanna Kiuru tulee esittelemään vuoden 2021 tilastot jäsenyhteisökontakteista ja kertomaan tiedossa olevat jäsenistössä tapahtuneet muutokset.

Järjestöpäällikkö Kiuru sekä henkilöstön edustaja Hyyrynen vastasivat hallituksen kysymyksiin siitä, millaisia yhteydenottoja tulee erilaisilta järjestöiltä siten, että hyvin kattavasti kaikki jäsenjärjestöt ovat yhteydessä liittoon mutta yhteydenottojen syy vaihtelee erilaisista kumppanuuksista avunpyyntöihin. Myös asiantuntijan työtehtävä ja asiantuntemus vaikuttavat siihen, millaisista järjestöistä ollaan yhteydessä.

Hallitus piti webCRM-järjestelmän tuottamaa materiaalia hyvänä strategiatyön taustalle, ja kiinnostusta herätti materiaalin täydentäminen Päivi Kivelän tekemän jäsenyhteisöjen ryhmittelyn tai jäsenmaksuluokkien mukaisesti.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11 § Kahden jäsenjärjestön erottaminen jäsenyydestä, koska niiden toiminta on lakannut

Olemme käyneet loppuvuodesta 2022 läpi jäsenjärjestöjen tilannetta ja olleet yhteydessä sellaisiin järjestöihin, joiden ajankohtaisista kuulumisista ei ollut varmuutta. Lisäksi 10 jäsenjärjestön osalta tarkistimme, ovatko ne vielä yhdistysrekisterissä. Selvisi, että kahden jäsenjärjestön toiminta on lakannut: Katutyö ry ja Toimintayhdistys Sinisorsa ry.

Sininauhaliiton sääntöjen 4 § mukaan jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta yhdistyslain 14 §:n mukaisilla perusteilla. Yhdistyslain 14 § toteaa, että jäsenen voi erottaa, mikäli jäsen ”ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja”. Sininauhaliiton sääntöjen 4 § mukaan liiton jäseninä voivat olla ”… oikeustoimikelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt”. Lakannut yhdistys ei ole oikeustoimikelpoinen.

Esitys: Hallitus päättää erottaa Sininauhaliiton jäsenyydestä kaksi jäsenjärjestöä, joiden toiminta on lakannut: Katutyö ry, Toimintayhdistys Sinisorsa ry.

Päätös: Hallitus päättää erottaa yhdistyslain 14 § perusteella Sininauhaliiton jäsenyydestä kaksi jäsenjärjestöä, joiden toiminta on lakannut: Katutyö ry, Toimintayhdistys Sinisorsa ry.

12 § Strategiakeskustelu: Sininauhaliitto ja Sininauhaliike (LIITE)

Keskustelua siitä, minkälaiseksi haluamme kehittää Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen suhdetta tulevalla strategiakaudella.

Hallitus jatkoi strategian valmisteluun liittyvää lähetekeskustelun toiminnanjohtaja Pekka Lundin alustuksen perusteella.

13 § Henkilöstön edustajan asiat

Ei henkilöstön edustajan asioita.

14 § Muut asiat

Ei muita asioita.

15 § Seuraavat kokoukset

Seuraavat hallituksen kokoukset ovat

 • 17.2.2022 klo 15.00 Teams. Suunnittelupäiville suunniteltu hallituksen ja henkilöstön yhteinen työskentely klo 14.00–15.00 täsmentyy tulevien viikkojen aikana.
 • 28.3.2022 klo 12.00–15.00 Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5. Ennen kokousta lounas alkaen klo 11.00.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokousmateriaali sisältää 8 kpl liitteitä.