sininauha_logo

Perustehtävämme

Jokaisen elämä on arvokas ja ainutlaatuinen.

Sininauhaliitto on sadan jäsenyhteisön yhteistyöverkosto, joka auttaa vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Liiton ja sen runsaan sadan, ympäri Suomea toimivan jäsenyhteisön erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.

Perustehtävämme

Puolustamme heikoimmassa asemassa olevien ihmisarvoa. Olemme #ihmisenpuolella.

Kehitämme ratkaisuja elämässään vaikeaan tilanteeseen joutuneen ihmisen auttamiseksi: yksinäiset löytäisivät ystävän, mielenterveydeltään järkkyneet tasapainon, nälkäiset ruokaa, rikolliset rauhan, asunnottomat katon päänsä päälle ja päihteistä tai pelaamisesta riippuvaiset mielekkään elämän.

Toimimme jäsenyhteisöjemme keskusliittona ja autamme jäseniämme onnistumaan omassa tehtävässään.

Olemme valtakunnallinen vaikuttaja ja asiantuntija.

Visiomme

Olemme rohkea vaikuttaja, innostaja ja tekijä ihmisarvotyössä.

Strategiamme

Kristillisyys

  • Kokoamme yhteen kristilliseltä pohjalta toimivia auttamisjärjestöjä.
  • Jokaisen elämä on arvokas ja ainutlaatuinen.
  • Ihmisarvo on teko: kaikilla on oikeus toivoon, armoon ja anteeksiantoon.

Vastuullisuutemme

  • Seuraamme yhteiskunnallisia muutoksia, nostamme esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ja etsimme niihin ratkaisuja. Tuotamme ja välitämme tietoa järjestöjen toiminnan tueksi.
  • Tuomme kokemuksen ja kokemusasiantuntijoiden äänen kuuluville.
  • Annamme lausuntoja lainsäädäntöhankkeisiin ja olemme suoraan yhteydessä poliittisiin päätöksentekijöihin.
  • Koulutamme päihde- ja järjestökentän ammattilaisia seminaareissa ja koulutustapahtumissa sekä tarjoamme keskustelumahdollisuuksia.

Yhteistyömme

  • Jalkaudumme jäsenyhteisöihin ja saatamme järjestöjen toimijoita yhteistyöhön.
  • Muut järjestöt ja yhteisöt ovat kumppaneitamme ja näemme yhteistyön tarpeellisuuden.
  • Olemme mukana synnyttämässä paikallisia yhteistyöverkostoja ja rakentamassa kumppanuuksia.

Asiantuntemuksemme